Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet

2 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Dagordning 1. Inledning: Kort lägesrapport och tidsplan. 2. Diskussion/Information om besök på HSV. Fakulteterna påbörjar inventering av nyckelpersoner framöver för lärarutbildningen på respektive fakultet. Både inom administration och undervisning. –Möte 1 med Lu/HKr delegationen 10/9 kl.9.00-13.00. Åkersberga i Höör. –Möte 2 med Lu/HKr delegationen 21/9 kl.9.00-13.00. SOL-centrum i Lund –Besök på HSV 23/9 i Stockholm 3. Remisserna kring ledningsorganisation och ortsfördelning 4. Övrigt

3 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Tidplan, beräkning  Examensrättsansökan HSV2010-06-24  Komplettering HSV2010-09-03 •Intervjuer HSV2010-09-23 •Beslut HSVDec. 2010 •Start ny lärarutbHT 2011

4 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Status •Komplett examensrättsansökan inskickad för 23 ämnen •LU och Hkr ansöker om att utfärda sk joint degree •Ny projektledning LU efter Lars Haikola –Lars Andersson, Musikhögskolan, LU –Jonas Granfeldt, SOL, LU –Uppdrag t o m 2010-12-31 •Remisser om ledningsorganisation och geografisk organisation till 15/9 (internt LU)

5 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Arbetsgången HSV •Sakkunniga har utsetts av Högskoleverket. •De sakkunniga granskar dokument och intervjuar nyckelpersoner. •Högskoleverket fattar beslut utifrån de sakkunnigas yttrande (dec 2010) • • • •

6 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Bedömningsgrunder HSV •Samlad lärarresurs •Utbildningsmiljö •Styrdokument •Undervisning, kurslitteratur och examination •Säkring av examensmålen •Infrastruktur •Säkring av utbildningens kvalitet

7 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Intervjumöte HSV 23/9 •LU och Hkr uppträder gemensamt vad gäller ansökan om ämneslärarutbildningen •Tre intervjugrupper (max 6 pers/grupp, utom grupp 1): 1.Ledningsnivå (rektorer / fakultetsledningar / motsv) 2.Programstruktur, UVK & VFU 3.Ämne/Ämnesdidaktik a.MA/NO/TE b.Sv/Språk c.SO/praktisk-estetiska ämnen •Delegation om ca 15 personer LU + 15 personer HKr •Se laguppställning per 2010-09-07

8 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Förmöten med LU/Hkr-delegation •10/9, Åkersberga, Höör •21/9, SOL, Lund •Fokus på: –HSV:s bedömningsgrunder –Identifierade svagheter och styrkor i ansökan –Förväntade frågor –Svetsa samman gruppen •Kallelse och material har gått ut per 3/9

9 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Remisser 1.Ledningsorganisation avseende mneslrarutbildning Hgskolan Kristianstad Lunds universitet 2.Geografisk organisation av ämneslärarutbildningen och fördelningen av arbetsuppgifter mellan lärosätena

10 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Förslag 1 •Förslaget innebar ”att den för HKr och LU gemensamma ämneslärarutbildningen styrs av en nämnd med beställarkaraktär. Nämnden – förslagsvis kallad Nämnden för ämneslärarutbildning/utbildningsvetenskap ges det sammanhållna ansvaret för organisation, ledning, drift och kvalitet i ämneslärarutbildning samt den därtill knutna forskningen och forskarutbildningen vid HKr och LU.” •Många synpunkter på remissen

11 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Förslag 2 – Modellen från SU •Modell från SU: –Integrera lärarutbildningen med fakulteternas ordinarie verksamhet –Lärarutbildningskansli distribueras på fakultetskanslier •Tre styrorgan –Ledningsgrupp –VFU-grupp –Samverkansgrupp

12 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Förslag 2 - Beställarnämnd Nämnden för ämneslärarutbildning Ges det samlade ansvaret: •Att organisera, leda, utveckla och kvalitetssäkra ämneslärarutbildning vid LU och HKr. •Att samverka med det omgivande nationella och internationella samhället inom ämneslärarutbildning. •Uppdragen ska genomföras genom samordning och utnyttjande av resurser inom alla LUs fakulteter och inom HKr.

13 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Nämndens uppgifter är att •Besluta om utbildningsplaner på grund- och avancerad avseende ämneslärarutbildning •Fastställa uppdrag för de institutioner (motsv) som ska genomföra utbildningsuppdrag inom ämneslärarutbildningen. Uppdraget innebär bl a –Kravspecifikation och beställning av kurser –Tilldelning av medel för genomförande av utbildning –Dimensionering –Beslut om ortsförläggning

14 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Forts Nämndens uppgifter är att •Ansvara för kvalitet, utvärdering och uppföljning av ämneslärarutbildningen •Ansvara för att utveckla en god samverkan med det omgivande samhället, fr a inom skola och utbildning i regionen, men även nationellt och internationellt •Ansvara för omvärldsanalyser. Nämnden bör inrättas av universitetsstyrelse och högskolestyrelse. (december?)

15 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Antal ledningsorgan •Grundlärarutbildningen vid HKr ska leds av en egen nämnd •Nämnden för ämneslärarutbildning ansvarar för ämneslärarexamen. •Med den särskilda ställning som musik slutligen fått i HF föreslås att en särskild nämnd för musiklärarutbildning

16 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Lärarutbildningens ledning – det lärosätesövergripande LU •1 repr område HT •1 repr område S •1 repr område N •2 stud •1 extern ledamotd. Hkr •3 repr •2 stud •1 extern ledamot Samt ordförande och ordförandeskapet föreslås alternera mellan lärosätena. Nämnden för ämneslärarutbildning skapas genom en agglutination av en lundanämnd och en kristianstadnämnd

17 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Status •Det reviderade förslaget är på remiss inom LU tom den 15 september.

18 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Geografisk organisation

19 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908

20 Projektledning Lars Andersson Jonas Granfeldt Henrik Svensson Referensgrupp Gemensam lärarutbildning HKr - LU Rektor HKr och LU ↓ Uppdrag ↓ Styrgrupp Arbets- grupper

21 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Ämnen 1.Musik 2.Svenska 3.Svenska som andraspråk 4.Engelska 5.Tyska 6.Franska 7.Spanska 8.Italienska 9.Filosofi 10.Historia 11.Religionskunskap 12.Psykologi 13.Media 14.Geografi 15.Samhällskunskap 16.Biologi 17.Matematik 18.Fysik 19.Kemi 20.Teknologi 21.Data 22.Naturkunskap 23.Hem- och konsumentkunskap


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 100908 Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser