Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH Definition av ledare vid LU ”Personer som har personallednings- och budgetansvar”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH Definition av ledare vid LU ”Personer som har personallednings- och budgetansvar”"— Presentationens avskrift:

1

2 Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH Definition av ledare vid LU ”Personer som har personallednings- och budgetansvar”

3 Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH Ledarutbildning vid LU Kärnkompetens”Valbart” utbud Dekan Prefekt Avdelningschef Forskargruppsledare Gruppchef Avdelningschef Enhetschef Kanslichef

4 Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH Ledarutbildning med definierad kärnkompetens och behovsstyrt utbud. LU nivå Leverantör/kvalitetssäkrare Institutioner Beställare/konsumenter

5 Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH Universitetsledning Beslutar : -Ledarpolicy/Chefsroller -”miniminivå” för chefer - Budget LU nivå: Leder utveckling av kurser Utbildningsutbud Kursadministration inkl. deltaganderegistrering /uppföljning Utvärderingar Områdesnivå: - Identifierar ledare - Utvecklar och underhåller karriärplan och utvecklingsplan - Kommunicera utbildningsbehovet - Uppföljning om deltagande - Deltar i utveckling av kurser Planeringsgrupp: Planering och utveckling av kurser sker i planeringsgrupp med representant från områden,LU nivå, ledning samt prefekter P -Planeringsgruppen rapporterar till ansv. ledningsperson. P

6 Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH Nivåindelning av våra chefer med linje-/personalansvar Akademiska chefer Rektor, pro-, vicerektorer Dekaner, pro, vice Prefekter, bitr-, vice Avdelningschefer 300 ca Forskningsgruppsledare 350 ca Totalt: ca 600 - 700 Administrativa chefer Förvaltningschef (1) Enhets- och kanslichefer (30) Avdelningschefer (ca 70) Totalt ca 100

7 Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH Vilken kärnkompetens behöver ledare på de olika nivåerna ha? Forskningsgruppsledare –Introduktion till att vara chef (3 dgr) Ansvar och befogenheter Grundläggande arbetsrätt 1 Grundläggande ekonomi 1 med projektstyrning –Introduktion till att vara ledare (5 dgr el. 1 dag) ”Självkännedom” – t ex UGL/Indiviuell coachning –Forskningsfinansiering – områdesanpassad (2 dgr) –Projektledning (3 dgr)

8 Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH Vilken kärnkompetens behöver ledare på de olika nivåerna ha? Avdelningschef -Forskningsledarkompetens –Ekonomi 2 (1 dag) Från budgetering till uppföljning –Arbetsrätt 2 (2 dgr) –Situationsanpassad ledarskap (1 dgr )

9 Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH Vilken kärnkompetens behöver ledare på de olika nivåerna ha? Prefekt –Forskningsledar- och avdelningschefskompetens –Organisation (1 dag) –Arbetsmiljö (½ dag –Ekonomi 3 (1 dag)

10 Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH Därutöver erbjuds andra utvecklingsinsatser för chefer vid LU Konflikthantering och svåra samtal Mentorprogram med externa/interna parter Kommunikation och mediahantering Nätverk Seminarieverksamhet för chefer om aktuella ledarfrågor Strategisk ledarskap UGL Specialkurser med t ex juridiskt, ekonomiskt avgränsat innehåll av värde för chefer (KIA)

11 Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH Utmaning Utse och engagera planeringsgruppen med repr. från områdena för utveckling och planering av utbildningsutbudet. På områdesnivå, genomföra behovsinventering med ledarkarriärplanering. Databas för registrering av utbildningsbehov och genomgångna kurser på individnivå som kan nås av alla. Kvalitetssäkringsrutiner


Ladda ner ppt "Ingrid Estrada-Magnusson PE /Sonja Meiby LTH Definition av ledare vid LU ”Personer som har personallednings- och budgetansvar”"

Liknande presentationer


Google-annonser