Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MEDICINSKA FAKULTETEN VID L U N D S U N I V E R S I T E T MED MÄNNISKORS HÄLSA I FOKUS 2006-08-29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MEDICINSKA FAKULTETEN VID L U N D S U N I V E R S I T E T MED MÄNNISKORS HÄLSA I FOKUS 2006-08-29."— Presentationens avskrift:

1 MEDICINSKA FAKULTETEN VID L U N D S U N I V E R S I T E T MED MÄNNISKORS HÄLSA I FOKUS 2006-08-29

2 Utbildningsprogram Audionom (ca 30 studenter) Biomedicin (ca 110 studenter) Läkare (ca 920 studenter) Sjuksköterska (ca 700 studenter) Röntgensjuksköterska (ca 60 studenter) Arbetsterapeut (ca 160 studenter) Sjukgymnast (ca 220 studenter) Logoped (ca 100 studenter) Cirka 170 studenter på övriga kurser Med student avses helårsstudent.

3 Forskarutbildning cirka 900 doktorander 5 forskarutbildningsämnen cirka 130 disputerar varje år

4 Forskare och lärare Ca 140 professorer (18% kvinnor) cirka 450 övriga lärare och forskare (uttryckt i heltidsekvivalenter)

5 Medicinska fakultetens organisation

6 Institutionsstruktur

7 Lund Universitetssjukhuset i Lund BMC Kemicentrum Lunds tekniska högskola Ekologi Geneticum Fysicum Vårdveten- skapens hus

8 Biomedicinskt centrum (BMC) 43 000 m 2 110 forskargrupper 800 forskare, postdocs, doktorander, teknisk/ administrativ personal 450 grundutbildnings- studenter

9 Health Sciences Centre 11 600 m 2 10 forskargrupper 200 forskare, postdocs, doktorander, teknisk/ administrativ personal 900 grundutbildnings- studenter

10 Malmö Universitetssjukhuset MAS CRC

11 Clinical Research Centre (CRC) 26 000 m 2 40 forskargrupper 420 forskare, postdocs, doktorander, teknisk/ administrativ personal 400 grundutbildnings- studenter

12 Forskarutbildningskommittén Anita Sjölander, vicedekanus, ordförande anita.sjolander@med.lu.se Fyra lärarrepresentanter Tre studeranderepresentanter Beslutar bl a om Fastställande av regler och riktlinjer för FU FU-kurser Fördelning av fakultetsstöd/finansiering Resebidrag Sommarstipendier Antagning av forskarstuderande

13 Anna Arstam, bitr utbildningschef FU Övergripande administrativt ansvar för forskarutbildningsfrågor Sekreterare i Forskarutbildningskommittén Budget Lagar o förordningar, regelverk Remisser, utvärderingar

14 Anette Saltin, forskningsadministratör LADOK-registrering Expediering av ärenden Administration av antagningar Kursadministration Administration av resebidrag Administration av sommarstipendier Administration av disputationer Sekreterare i Docenturkommittén

15 Institutionernas FU-organisation Biträdande prefekter för FU, Institutionens resurs i FU-frågor Institutionernas kansli med ekonomi- och personalfunktion

16 FU-prefekter Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Bengt-Olof Nilsson Tel: 046-222 77 67; E-post: Bengt-Olof.Nilsson@med.lu.se Institutionen för hälsa, vård och samhälle Sölve Elmståhl Tel: 040-33 19 73; E-post: Solve.Elmstahl@med.lu.se Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund Per-Olof Grände Tel: 046-222 77 53; E-post: Per-Olof.Grande@med.lu.se Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö Inga Odenholt Tel: 040-33 18 06; E-post: Inga.Odenholt@med.lu.se Institutionen för laboratoriemedicin, Lund Anna Rignell-Hydbom Tel: 046-17 72 80; E-post: Anna.Rignell-Hydbom@med.lu.seAnna.Rignell-Hydbom@med.lu.se Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö Håkan Axelson Tel: 040-33 76 21; E-post: Hakan.Axelson@med.lu.se

17 Heltidsdoktorander År 1År 2År 3År 4 Antagning Halvtidskontroll Disputation Obligatoriska kurservalfri kurs 120 hp (80 p) 180 hp (120 p) Intyg till PA-handläggare från handledaren Portfolio 9 hp Deltidsstudier får bedrivas under 8 år Forskarutbildningens tidsramar

18 Individuell studieplan Obligatorisk för alla doktorander Uppdateras 1 gång/år Elektronisk version sammanlänkad med projekt Juridiskt dokument

19 Här hittar du uppdaterad information: http://www.med.lu.se/utbildning/forskarutbildning/


Ladda ner ppt "MEDICINSKA FAKULTETEN VID L U N D S U N I V E R S I T E T MED MÄNNISKORS HÄLSA I FOKUS 2006-08-29."

Liknande presentationer


Google-annonser