Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off /2012-08-29 Kick-off HVS 2012 Välkomna! Vad har hänt? Vad planeras?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off /2012-08-29 Kick-off HVS 2012 Välkomna! Vad har hänt? Vad planeras?"— Presentationens avskrift:

1 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off /2012-08-29 Kick-off HVS 2012 Välkomna! Vad har hänt? Vad planeras?

2 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off /2012-08-29 Institutionen för hälsa, vård och samhälle Mål Att vara en lärande organisation som bedriver forskningsanknuten utbildning av hög kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet, nationellt och internationellt Att bedriva flervetenskaplig forskning av hög kvalitet inom områden som rör människors hälsa och omsorg i ett livs- och samhällsperspektiv Att samtliga medarbetares resurser tas tillvara, respekteras och utvecklas så att också den formella kompetensen bland medarbetarna successivt höjs och antalet disputerade och seniora forskare fortsatt ökar Att utöka samverkan mellan institutionens utbildningsprogram och med hälso- och sjukvården och det omgivande samhället samt olika forskningsmiljöer inom Lunds universitet och andra lärosäten Att verka för en hållbar utveckling vid institutionen, fakulteten, universitetet och i samhället i stort

3 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off /2012-08-29 Vad har hänt?

4 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off /2012-08-29 Vad har hänt? Arbetsmiljöpolicy Handlingsplan för psykosocial arbetsmiljö Kompetensförsörjningsstrategi Strategi för utveckling av forskning – åtgärdsplan – forskningsprogram Strategi för uppdragsutbildning Kommunikationsplan – extern kommunikation Miljödiplomering HVS – HSC LUCare- nätverk för hälso- och vårdvetenskaplig forskning Policy för att främja en hållbar utveckling – representation Health Sciences Lab

5 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off /2012-08-29 Disputationer och licentiatexamen ht 11 – vt 12 Marianne Larsson Lindahl 11/11 i medicinsk vetenskap med inriktning psykiatri behandlingsforskning Kajsa Landgren 16/12 I vårdvetenskap med inriktning omvårdnad Lisbeth Jönsson licentiatexamen 14/10 i vårdvetenskap med inriktning omvårdnad, Elisabeth Argentzell 17/1 i ämnet vårdvetenskap med inriktning arbetsterapi. Ingibjörg Hjaltadottir 27/1 i ämnet vårdvetenskap med inriktning omvårdnad. Susanne Bondesson 9/2 i ämnet vårdvetenskap med inriktning omvårdnad. Virginia Prendergast 17/2 i ämnet vårdvetenskap med inriktning omvårdnad Björn Slaug 1/6 i ämnet folkhälsovetenskap Irén Tiberg15/6 i ämnet vårdvetenskap med inriktning omvårdnad

6 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off /2012-08-29 Professorer Anna-Karin Dykes, reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Jan Lexell, rehabiliteringsmedicin

7 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off /2012-08-29 Docenter Ulrika Bejerholm (1 sept 2011) Anna Ekwall (1 nov 2011) Ragnhild Cederlund (1 april 2012) Eva Ekvall Hansson (1 april 2012) Amanda Lundvik Gyllensten (1 maj 2012) Monne Wihlborg (1 juni 2012 Ped. Inst.) Karin Johansson (aug 2012)

8 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off /2012-08-29 Befordran till lektor Bertil Lundberg, 120316 Erna Törnqvist, 120316 Marie Hübel, 120316 Ingalill Larsson, 120316 Annika Sjöström-Strand, 120507

9 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off /2012-08-29 Tillsvidareanställda sedan 1/9 2011 Erika Blücher, projektkoordinator Monica Vestling, universitetsadjunkt Ingrid Hilborn, forskningsadministratör Vanja Berggren, universitetslektor Jenny Gårdling, universitetsadjunkt/doktorand Kajsa Landgren, universitetsadjunkt Jan Lexell, professor Christina Brogårdh, universitetslektor Eva I Persson, universitetslektor Stinne Glasdam, universitetslektor Jonas Wihlborg, universitetsadjunkt/doktorand Andreas Rantala, universitetsadjunkt/doktorand Eva Ekvall Hansson, universitetslektor Liselott Persson, universitetslektor Christina Bökberg, universitetsadjunkt/doktorand fr o m 1/9-12 Frida Eek, universitetslektor fr o m 1/9-12

10 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off /2012-08-29 Välkomna! Varma gratulationer!

11 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off /2012-08-29 Vad planeras? Organisationsöversyn - MBL, fysisk flytt osv Ytterligare sänkning av OH Utlysning postdoc medel Utlysning LUCare – projektmedel Planering för uppdraget inom GU Uppföljning - utvärdering Frånvaro i sept

12 Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off /2012-08-29 Vad planeras? Invigning Health Sciences Lab, 14 september Träna dig i Mindfulness, 3 oktober Workshop – Varför gör patienten inte som vi säger?, 15 nov ”Att söka forskningsmedel” 12 sept osv. Handikappvetenskapens dag, 22 nov på MaH Hälsovetenskapens dag, vår 2012 Mm.


Ladda ner ppt "Institutionen för hälsa vård och samhälle / I Hallström/ Kick off /2012-08-29 Kick-off HVS 2012 Välkomna! Vad har hänt? Vad planeras?"

Liknande presentationer


Google-annonser