Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningens nya organisation från 1/7-11

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningens nya organisation från 1/7-11"— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningens nya organisation från 1/7-11
1. Välkommen! Vilka är här?: skolledare, chefer inom central förvaltning Syfte?: utbyte, mötesplats, ”skolavslutning” Två teman: forskning och utvecklingsplan Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet • Högre krav på val av metod • Begrepp: bygger på vetenskapliga resultat, evidensbaserat, beprövat, utvärderat, vetenskapligt prövat • Fördjupad förståelse: Tomas K • Årets sommargåva: Skolportens årsbok- Urval av bästa skolforskningen 2007 • FoU-program: svara på skolledares/lärares frågor 3. Utvärd 7/4: 134 av 178 = 75%. Mer positiva än negativa. Många: neg till Peter Gills insats. Men flera mkt positiva - han väckte känslor och fokuserade värdefrågor på etticke-opportunistiskt sätt. Ställa högre krav. Nästa gem R-möte är 13/10. Plan: Jämförelser näringsliv-off sektor. 29/10 chefsmöte inkl frist: Skolans uppgift och resultat - vad vet vi. FoU-spåret. 4. Utvecklingsplan: Varför Förbättra resultat – över tid Förbättra skolans och medarbetarnas status – professionalisering Attraktivitet Genom att utveckla kunskap och förståelse

2 Tydliggöra förvaltningens båda huvuduppdrag
Erbjuda utbildning av god kvalitet till medborgarna oavsett anordnare. Tillhandahållaruppdraget Driva kommunala grundskolor och gymnasieskolor. Egenregiuppdraget

3 Tydliggöra stödavdelningarnas uppdrag
Verksamheter vars uppdrag främst är att stödja kärnverksamheterna. Arbetar på uppdrag enligt skriftliga överenskommelser och avtal. Stödfunktioner = support och ’gate-keeper’

4 Förstärkt förvaltningsledning
Ledningsgrupp. Fler fokuserar på den strategiska ledningen och helheten. Tidigt se förändringar i verksamhet och resultat för att undvika överraskningar kring resultatutvecklingen. Mötessystem. Ledningsstab.

5 Förstärkt ledning av den operativa verksamheten
Ökning av antalet grundskolechefer från 4 till 7. Ny ledningsorganisation för gymnasieskolan 10 gymnasiechefer rektorer som ledare av pedagogisk verksamheten lokal administration med administrativa chefer. Översyn av grundskolornas lokala ledning och stöd

6 Tillhanda Egenregi Stöd hålla FC Ledningsstab inkl kommunikation
Tillhandahållar avd Planering Resursfördelning Uppföljning FoU IKT Grundskole 7 Grundskole- Områden c 120 skolenh. Grundskole- enheten Gymnasie 10 Gymnasie- Områden c 60 skolenh. Gymnasie- enheten Personal HR/PA Chefsenheten ARN Administrativ Kost, Säkerhet Upphandling Förv.service Ekonomi Lokal Lärande och elevhälsa Medioteket Psykologenhet Skolhälsan Skolstöd Språkcentrum Tillhanda hålla Egenregi Stöd


Ladda ner ppt "Förvaltningens nya organisation från 1/7-11"

Liknande presentationer


Google-annonser