Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet"— Presentationens avskrift:

1 Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet
Referensgruppsmöte

2 Tidplan, beräkning Examensrättsansökan HSV 2010-06-24
Komplettering HSV Intervjuer HSV Beslut HSV Start ny lärarutbildning HT 2011

3 Arbetsgrupper 1. IKT 2. Resursfördelning 3. Internationalisering
Pågående arbete Bemanning VFU Marknadsföring Validering (endast LU)

4 Arbetsgrupp - IKT Uppdrag
Inventera nuvarande resurser om lärplattformar, teknik och programvaror vid Lu och HKr. Föreslå lösningar för e-lärande. Föreslå utbildningsinsatser för berörd personal/lärare Kostnadsunderlag för investeringar, drift, utvecklingskostnader och utbildning. Arbetsgruppen måste ha kunskaper inom följande områden. Kunskaper om tekniska lösningar Kunskaper om e-lärande/IKT i undervisning Kunskap om utbildning/undervisning Start i v.46 och rapport klart senast den 31/

5 IKT-arbetsgrupp Arbetsgruppens sammansättning Peter Jochumzen, EHL,LU
Mats Johnsson,Campus Helsingborg,Service management, LU Lars Olsson, Ldc, LU Åsa Kronkvist, LärandeResursCentrum,HKr Agne Paulsson, Lärarutbildningen,Hkr Anders Eklöf, Lärarutbildningen HKr

6 Arbetsgrupp - Resursfördelning

7 Arbetsgrupp – Internationalisering (I)
Ett av utbildningens övergripande mål är att studenten ska utveckla kunskap och förmåga att verka i internationell miljö. Den internationella profilen framgår av 1) de lokala examensmålen avseende kunskaper, färdigheter och värderingar och 2) utbildningens organisation som bl a möjliggör internationellt studentutbyte under minst en termin och 3) internationella samarbetsprojekt som deltagande lärare, forskare och institutioner ingår i

8 Arbetsgrupp – Internationalisering (II)
Översyn av kursplanerna i utbildningsvetenskap Uppdrag: Bättre säkring av lokala examensmål Öka andelen internationell litteratur där det är lämpligt Glen Helmstad ansvarar Redovisa vt 2011 1:a UV-kursen under vt 2012

9 Bemanning Ämnen ht11 %LU %Hkr Antal stud. Förslag på ämnesansvarig
Kursplane-arbete Övrigt Svenska 50 60 Henrik Rahm Lennart Leopold Ä-did till gy-planerna Finjustering 7-9 Främst uppdelning 7-9/gy Engelska Birgitta Berglund? Carita Lundmark Stor revidering Ev. rekrytering både LU & Hkr Matematik 30 Anna-Maria Persson Kristina Juter Finjustering Hkr i början, LU i slutet, EXA Hkr Samhälls-kunskap 40 ??? Peter Gustavsson Litteratur & finjustering Ev. rekrytering Hkr Historia Lars Berggren? Se över hur de hänger ihop LU mer på senare del Heko 100 20 Biologi 9

10 Pågående arbete Bemanning VFU Marknadsföring Validering

11 Ledningsorganisation
Förslag 2 remitterades till 15/9 Remissvaren sammanställda Beslutsförslag föreligger LU MBL förhandling 7/12 US beslut 17/12 Fronesis-beslutet (Thomas Achen) HKr

12 Fysisk placering

13 Övrigt: Remiss, områdesbehörigheter

14 Budget Utvecklingsmedel 2011 1a Kursplanerevidering och förberedelser
LU (tkr) HKr (tkr) Kommentar 9 ämnen (ingångsämnen) 288 240 (120 klt / amne) UVK Räknat på: Lön 35 tkr / mån + LKP VFU 9 ämnen startar HT11 + UV+ VFU 11 x 120 x 330 kr / h Extrainsatser övriga ämnen 50 Övriga ämnen 1b.Internat /Kick-off (2dgr) våren 2011 12-15 personer 15 Ledning för utbildningen (nämnden) LU / HKr. 2 tkr / person 40 personer (grupper) 40 Personal för: UVK + VFU + ämnen HT11 Ma, Bi, SO, Eng, Hi, Sv, Sv2, Mu, Heko 1c Arbetsgrupp IKT 2-3 personer Lund 70 2-3 personer Hkr

15 Budget 2. Utbildningsadministration LU (tkr) HKr (tkr)
2a Utbildningschef 100% 450 Campus Helsingborg 2b Utbildningsadministratör 250 2c Studievägledare 240 2d VFU-ledare 25% 45 Högskolan Kristianstad/Campus H-borg 2e Ämnesansvariga 75 65 20 klt / ämne och lärosäte 11 ämnen 2f Kursansvariga Ligger i kursbudget 3. Drift Driftsmedel Marknadsföring, seminarier, gästföreläsare, etc S:a 1773 1715

16 LUT: Tidsplan & brytpunkter
/ Ledning Projektled. Ordinarie ledning Fak./Inst./ Lärare Under-visning Utveckling, kursplaner,förberedelser etc Söka Antas Utbildning startar Studenter Informeras / Rekryteras LUT: Tidsplan & brytpunkter


Ladda ner ppt "Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser