Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101110 Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet Referensgruppsmöte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101110 Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet Referensgruppsmöte."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101110 Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet Referensgruppsmöte 2010-11-10

2 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101110 Tidplan, beräkning  Examensrättsansökan HSV2010-06-24  Komplettering HSV2010-09-03  Intervjuer HSV2010-09-23 •Beslut HSV2010-12-15 •Start ny lärarutbildningHT 2011

3 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101110 Arbetsgrupper •1. IKT •2. Resursfördelning •3. Internationalisering Pågående arbete •Bemanning •VFU •Marknadsföring •Validering (endast LU)

4 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101110 Arbetsgrupp - IKT Uppdrag •Inventera nuvarande resurser om lärplattformar, teknik och programvaror vid Lu och HKr. •Föreslå lösningar för e-lärande. •Föreslå utbildningsinsatser för berörd personal/lärare •Kostnadsunderlag för investeringar, drift, utvecklingskostnader och utbildning. Arbetsgruppen måste ha kunskaper inom följande områden. •Kunskaper om tekniska lösningar •Kunskaper om e-lärande/IKT i undervisning •Kunskap om utbildning/undervisning Start i v.46 och rapport klart senast den 31/1 2011.

5 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101110 IKT-arbetsgrupp Arbetsgruppens sammansättning •Peter Jochumzen, EHL,LU •Mats Johnsson,Campus Helsingborg,Service management, LU •Lars Olsson, Ldc, LU •Åsa Kronkvist, LärandeResursCentrum,HKr •Agne Paulsson, Lärarutbildningen,Hkr •Anders Eklöf, Lärarutbildningen HKr

6 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101110 Arbetsgrupp - Resursfördelning

7 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101110 Arbetsgrupp – Internationalisering (I) •Ett av utbildningens övergripande mål är att studenten ska utveckla kunskap och förmåga att verka i internationell miljö. •Den internationella profilen framgår av •1) de lokala examensmålen avseende kunskaper, färdigheter och värderingar och •2) utbildningens organisation som bl a möjliggör internationellt studentutbyte under minst en termin och •3) internationella samarbetsprojekt som deltagande lärare, forskare och institutioner ingår i

8 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101110 Arbetsgrupp – Internationalisering (II) •Översyn av kursplanerna i utbildningsvetenskap •Uppdrag: –Bättre säkring av lokala examensmål –Öka andelen internationell litteratur där det är lämpligt –Glen Helmstad ansvarar –Redovisa vt 2011 –1:a UV-kursen under vt 2012

9 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101110 Bemanning Ämnen ht11%LU%HkrAntal stud. Förslag på ämnesansvarig Kursplane- arbete Övrigt Svenska50 60 Henrik Rahm Lennart Leopold Ä-did till gy-planerna Finjustering 7-9 Främst uppdelning 7-9/gy Engelska50 Birgitta Berglund? Carita Lundmark Stor revideringEv. rekrytering både LU & Hkr Matematik50 30 Anna-Maria Persson Kristina Juter FinjusteringHkr i början, LU i slutet, EXA Hkr Samhälls- kunskap 604050 ??? Peter Gustavsson Litteratur & finjustering Ev. rekrytering Hkr Historia604050 Lars Berggren? ??? Se över hur de hänger ihop LU mer på senare del Heko010020 Biologi010020 Se över hur de hänger ihop

10 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101110 Pågående arbete •Bemanning •VFU •Marknadsföring •Validering

11 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101110 Ledningsorganisation •Förslag 2 remitterades till 15/9 •Remissvaren sammanställda •Beslutsförslag föreligger •LU –MBL förhandling 7/12 –US beslut 17/12 –Fronesis-beslutet (Thomas Achen) •HKr

12 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101110 Fysisk placering

13 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101110 Övrigt: Remiss, områdesbehörigheter

14 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101110 Utvecklingsmedel 2011 1a Kursplanerevidering och förberedelserLU (tkr)HKr (tkr)Kommentar 9 ämnen (ingångsämnen)288240(120 klt / amne) UVKRäknat på: Lön 35 tkr / mån + LKP VFU9 ämnen startar HT11 + UV+ VFU 11 x 120 x 330 kr / h Extrainsatser övriga ämnen50 Övriga ämnen 1b.Internat /Kick-off (2dgr) våren 2011 12-15 personer15 Ledning för utbildningen (nämnden) LU / HKr. 2 tkr / person 40 personer (grupper)40 Personal för: UVK + VFU + ämnen HT11 Ma, Bi, SO, Eng, Hi, Sv, Sv2, Mu, Heko 1c Arbetsgrupp IKT 2-3 personer Lund70 2-3 personer Hkr Budget

15 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101110 2. Utbildningsadministration LU (tkr)HKr (tkr) 2a Utbildningschef100%450 Campus Helsingborg 2b Utbildningsadministratör100%250 Campus Helsingborg 2c Studievägledare100%240 Campus Helsingborg 2d VFU-ledare25%45 Högskolan Kristianstad/Campus H-borg 2e Ämnesansvariga756520 klt / ämne och lärosäte 11 ämnen 2f Kursansvariga00Ligger i kursbudget 3. Drift Driftsmedel250 Marknadsföring, seminarier, gästföreläsare, etc S:a17731715 Budget

16 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101110 Projektled. Ordinarie ledning 10-10 12-10/01-11 03-11 09-11 Utbildning startar Söka Antas Studenter Ledning Fak./Inst./ Lärare Informeras / Rekryteras Utveckling, kursplaner,förberedelser etc Under- visning Tid LUT: Tidsplan & brytpunkter


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101110 Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet Referensgruppsmöte."

Liknande presentationer


Google-annonser