Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roll och Grupputveckling Christer Sandahl Frontiers in leadership research 2007-03-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roll och Grupputveckling Christer Sandahl Frontiers in leadership research 2007-03-13."— Presentationens avskrift:

1 Roll och Grupputveckling Christer Sandahl Frontiers in leadership research 2007-03-13

2 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME2 Olika grupprocesser  Familj  Skolklass  Skola  Skolförvaltning  Samhällle

3 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME3 Olika dynamik  Liten grupp  3 -12  Mediangrupp  15 – 60  Stor grupp  80 - 300  Känslokommunikation  Tänka tillsammans  Finna sin röst

4 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME4 Grupputveckling  Forming  Storming  Norming  Performing  Adjourning

5 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME5 Grundantagande  Beroende

6 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME6 Grundantagande  Beroende  Kamp - flykt

7 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME7 Grundantagande  Beroende  Kamp - flykt  Parbildning

8 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME8 Grundantagande  Beroende  Kamp - flykt  Parbildning  Fragmentering - massifiering

9 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME9 FIRO  Tillhörighet  Gemyt  Rollsökning  Idyll  Samhörighet  Makt  Handledning  Auktoritet

10 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME10 Wheelan  Dependency & inclusion  Counterdependency & fight  Trust & structure  Work

11 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME11 Ledarskap fas 1  Arbeta för att minska ångest, rädsla att bli avvisad och öka känslan av säkerhet  Ge positiv feedback  Underlätta öppen diskussion om mål, värderingar och uppgift  Hjälp deltagarna att känna sig kompetenta genom att erbjuda handledning, träning och undervisning i uppgifts- och processrelaterade aktiviteter  Sätt höga mål vad gäller prestation och erbjud vägledning när det behövs  Ta hand om omgivningsfaktorer som påverkar gruppen

12 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME12 Ledarskap fas 2  Ta inte attacker eller utmaningar personligt  Underlätta öppen diskussion och konfliktlösning i frågor om värderingar, mål och ledarskap

13 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME13 Ledarskap fas 3  Uppmuntra och understöd deltagarnas ansträngningar att dela ledarskapsfunktionerna i gruppen  Uppmuntra gruppen att göra de förändringar i struktur som behövs för att underlätta gruppens produktivitet

14 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME14 Ledarskap fas 4  Fortsätt att följa teamets process, var särskilt uppmärksam på tecken till regression  Granska regelbundet om gruppen har det organisatoriska stöd som den behöver.  Oavsett fas  Var alltid en effektiv gruppdeltagare

15 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME15 Vad skiljer från andra roller?  Stå till svars  Handskas med osäkerhet  Synlighet

16 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME16 Vad skiljer från andra roller?  Stå till svars  Handskas med osäkerhet  Synlighet  Risker?  Skam/förnedring  Frustration  Ilska  Besvikelse  Bedrövelse  Ångest  Rädsla  Skuld

17 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME17 Chefen som regissör – att möjliggöra för medarbetare att ta ansvar och att leda  Leda dialog och samtal  Reglera stress och oro  Skapa utrymme för att bearbeta erfarenheter  Härbärgera situationer där man inte vet vad man skall göra  Hantera nödvändig osäkerhet och otydlighet kring egen och andras roller  Känna igen och hantera egna och andras känslor

18 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME18 Ledarskapsmatrisen (Sandahl et al., 2004) Omtanke Social kompetens Förebild Omdöme Moralisk kompetens Inspiratör Motivation Leda verksamhet (Fokus i ”Beroende”) Företräda Vara tydlig Fatta beslut Lösa dagliga problem Tydliga mål Ge struktur Leda personal (Fokus i ”Motberoende”) Ge stöd och konfrontera Ställa rätt krav och ge rättvisa belöningar Coach Ge Ansvar Leda förändring (Fokus i ”Tillit och struktur”) Härbärgera osäkerhet och projektioner Visa civilkurage Tänka långsiktigt Inspirera att se meningen med arbetet CHEF LEDARE

19 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME19 ROLL Ändamålsenligt, meningsfullt,disciplinerat beteende Person System Kontext ”Desire”Syfte Resurser

20 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME20 Att finna rollen  Vilken är huvuduppgiften ?  Hur ser ”spelplanen” ut?  Vilka mål strävar man efter att uppnå?  Vilka tillgångar / resurser finns att tillgå?  I vilken omgivning verkar organisationen ( social, religiös, kulturell context )?  Bedömning av egen förmåga, kunskap och värderingar som är adekvata i situationen?

21 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME21 Att forma rollen  Vilken intention finns att verka för organisationen?  Hur ”verklig” är situationen i systemet?  Medvetenhet om egna reaktioner och tankar i olika situationer?  Möjligheter att undersöka systemet?  Vilka egna gamla erfarenheter begränsar?  Förväntningar på eget och andras beteende?  Vilka hypoteser finns om situationen och hur har de prövats?  Vilken förståelse finns för att rollskapandet är en dynamisk process, som hela tiden påverkas av omständigheter?

22 3 juni 2015Christer Sandahl, MMC/ LIME22 Att ta sin roll  Att klargöra hur man kommer att agera i syfte att gagna systemet, så att organisationen uppnår sitt syfte och mål, snarare än att uppnå personliga mål  Villighet att ta risken det innebär att påverka andra  Tro på sin egen kraft och kompetens  Beslutsamhet att ta sin auktoritet vilket underlättar för andra att ta sin  Uppmuntra frihet att ta beslut snarare än kontroll


Ladda ner ppt "Roll och Grupputveckling Christer Sandahl Frontiers in leadership research 2007-03-13."

Liknande presentationer


Google-annonser