Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BORIS dagen 071108 En heldag om barnfetma och kvalitetsregister.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BORIS dagen 071108 En heldag om barnfetma och kvalitetsregister."— Presentationens avskrift:

1 BORIS dagen En heldag om barnfetma och kvalitetsregister

2 Barn Obesitas Register I Sverige
Styrgrupp Anders Ekbom, Epidemiolog Carl-Erik Flodmark, Barnfetmaläkare Claude Marcus, Barnfetmaläkare Jan Kowalski, Statistiker Märta Fredriksson, Projektkoordinator Pernilla Danielsson, Barnfetma sjuksköterska Sven Klaesson, Barnfetmaläkare Staffan Mårild, Barnfetmaläkare Viktoria Svensson, Dietist, databasansvarig Claude Marcus

3 10. 00 – 10. 30. Varför behövs BORIS. - Barnfetma. Claude Marcus
10.00 – Varför behövs BORIS? - Barnfetma Claude Marcus i Sverige idag professor/barnläkare – Södertäljemodellen, struktur och Sven Klaesson behandlingsresultat från ett verksamhetschef/barnläkare länsdelssjukhus 11.00 – Bensträckare 11.15 – Patientdatautredningen och kvalitets- Anders Ekbom register idag och i framtiden professor/epidemiolog – BORIS i praktiken – så här fungerar det! Viktoria Svensson databasansvarig/dietist 12.15 – BORIS på en barnläkarmottagning Eva-Lena Forslund barnsjuksköterska – LUNCH Alfred Nobels Allé – Min smala lycka! Ulf Larsson, skådespelare – Svår barnfetma: läkemedel och kirurgi Claude Marcus och behandling av metabolt syndrom 14.30 – Framgångsfaktorer vid behandling av Pernilla Danielsson fetma. Har åldern vid behandlingsstart doktorand/ barnsjuksköterska någon betydelse? – Sammanfattning och frågestund med BORIS styrgrupp, avslutning BORIS styrgrupp Claude Marcus

4 procent 18-åriga pojkar med övervikt och fetma
% Födelseår Rasmussen F et al. Acta Paediatr 1999;88:431-7 Claude Marcus

5 Fördubbling av antalet feta bland unga vuxna 18-45 år
I Stockholm på tio år: Fördubbling av antalet feta bland unga vuxna år

6 Overweight among 7-y olds in Stockholm
Obesity from 0.9 – 3.6% STOPP 2007 Claude Marcus

7 Percentage of schoolchildren aged 7-11
Obese or overweight Malta Cicily Spain Gibraltar Crete Portugal Italy England Ireland Cyprus Sweden Greece France Switzerland Bulgaria Poland Czech Rep Hungary Germany Denmark Netherlands Förekomst fetma/övervikt hos barn år i Europa Lobstein T et al. Obes Rev. 2004;5 S 1:4-104 Percentage Claude Marcus

8 Barnfetma är en allvarlig sjukdom:
Kortare liv: Svår fetma i 20 års ålder ger 13 år förkortad livslängd = 22% av beräknad kvarvarande levnadstid (Fontaine, KR, JAMA 2003) Claude Marcus

9 Barnfetma är en folksjukdom som kommer att leda till sänkt medellivslängd

10 Metabolt syndrom – Syndrom X
Övervikt – Fetma, fr a bukfetma Högt blodtryck Insulinokänslighet – Typ 2 diabetes Ökad risk för tidig död! Claude Marcus

11 Början till metabolt syndrom bland barn med fetma vid 8 års ålder
Insulin okänslighet Kärlväggs förtjockning Förhöjt blodtryck Förhöjda blodfetter Fettlever Claude Marcus

12 A majority of adolescents with severe obesity have blunted or reduced lowering of night blood pressure (Data from Swedish National Childhood Obesity Centre) Claude Marcus

13 Ingen ”snäll” form av diabetes!
Typ 2 Diabetes Ingen ”snäll” form av diabetes! 80-90% of Typ 2 diabetiker dör i associerade sjukdomar! I Sverige har en större andel av patienterna i 30 års åldern med typ 2 än med typ 1 utvecklat njurskador(The DISS Study) Claude Marcus

14 T2D och IGT bland obea barn och ungdomar
T2D IGT USA (Caprio -02) 4% 20% Italy (Invitti -03) 0.2% 4.5% Germany (Wiegand -05) 1% 8% Sweden preliminary data 1.2% ? (Natl Childh obesity Centr) Claude Marcus

15 Typ 2 diabetes diagnos Patologiskt glukosvärde Fasteprovtagning
Plasma glukos ≥ 7,0mmol/L  (om >5.5 bör OGTT genomföras) Eller 2-tim-värde, OGTT Plasma ≥ 11,1 (7,8-11,0 indikerar IGT) Och Fetma/övervikt Hereditet för typ 2 diabetes Avsaknad av ketoacidos vid insjuknande eller kvarstående normala C-peptidnivåer och lågt eller obefintligt insulinbehov ett år efter debut Avsaknad av autoantikroppar mot GAD och IA2 (autoantikroppar kan dock förekomma vid i övrigt typiskt Typ 2 diabetesinsjuknande) Men om uttalad dominant ärftlighet föreligger; överväg MODY Claude Marcus

16 När kontrollera blodsocker?
BMI >iso 30 + acantosis nigricans + diabetes typ 2 hereditet Alla med svår fetma (efter 9 åå) Kontrollera bls 1 per år om bls > 5.0 Po glukosbelastning om bls >5.5 Claude Marcus

17 Fetmaproblem i puberteten
Fetma hos pojkar ger: förstorade bröst pga obalans mellan östrogen och testosteron Fetma hos flickor ger: utebliven mens högt testosteron Claude Marcus

18 BORIS målsättning Verktyg för egen uppföljning
Kvalitetssäkring av fetmavården regionalt och nationellt, får barn rätt behandling i hela landet? Stöd för regionala vårdkedjor Populationsbaserad analys av barnfetmavård Utvärdera olika behandlingsformer för barn i olika åldrar/kön/grad av fetma Utvärdera behandlings och uppföljningstider Studera förändring över tid: Blir vi bättre på att behandla barnfetma? Claude Marcus

19 2001 80% förblir feta Blir feta barn feta vuxna? 7 år Vuxna 1970
0.5% av barnen feta 40% 2001 80% förblir feta 3-6% av barnen feta 7 år Vuxna Claude Marcus

20 Vid vilken ålder bör man starta med fetmabehandling?
Hög Låg Hög risk för bestående fetma ? Liten chans till lyckad behandling Ålder, år Claude Marcus

21 Faktorer som kan påverka fetmabehandlingen
Hereditet / Genetik / Epigenetik Födelsevikt Ålder vid fetmadebut Sociala faktorer Kön Ålder vid behandlingsstart Andra sjukdomar Claude Marcus

22 BORIS, liten historik 2003 planering byggande av databas påbörjas
2004 Stöd från Socialstyrelsen 2005 BORIS prövas lokalt 2006 Rikscentrum: alla patienter registrerade, infört i verksamheten 2006 på hösten allmän inbjudan till barnklinikerna 2007 krav på medverkan i BORIS från beställarna i Stockholms län om man ska bedriva barnfetmavård Claude Marcus

23 Oktober 2007 Antal deltagande kliniker: 19
Antal deltagande barnläkarmottagningar (Sthlm): 3 Totalt antal barn i registret: 1420 Antal nyregistrerade barn under året: flickor: 47%, pojkar 53% Claude Marcus

24 Oktober 2007 Medelålder bland barnen vid nyregistrering på olika kliniker Rikscentrum Barnfetma: 12,7 år Södertälje: 9,6 år Göteborg: 14,1 år Helsingborg: 10,7 år Liljeholmen BUMM: 10,2 år Hallunda BUMM: 12,1 år Huddinge BUMM:10,4 år Totalt i registret 12,1 år Claude Marcus

25 Oktober 2007 Antal barn i reg som behandl med läkemedel totalt: 166 st
Antal barn som börjat med läkemedel sista året: 29 st Hur många barn i reg har under året op för fetma: 4 (!) Claude Marcus


Ladda ner ppt "BORIS dagen 071108 En heldag om barnfetma och kvalitetsregister."

Liknande presentationer


Google-annonser