Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BORIS dagen 071108 En heldag om barnfetma och kvalitetsregister.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BORIS dagen 071108 En heldag om barnfetma och kvalitetsregister."— Presentationens avskrift:

1 BORIS dagen 071108 En heldag om barnfetma och kvalitetsregister

2 20071108Claude Marcus2 Barn Obesitas Register I Sverige Styrgrupp  Anders Ekbom, Epidemiolog  Carl-Erik Flodmark, Barnfetmaläkare  Claude Marcus, Barnfetmaläkare  Jan Kowalski, Statistiker  Märta Fredriksson, Projektkoordinator  Pernilla Danielsson, Barnfetma sjuksköterska  Sven Klaesson, Barnfetmaläkare  Staffan Mårild, Barnfetmaläkare  Viktoria Svensson, Dietist, databasansvarig

3 20071108Claude Marcus3 10.00 – 10.30Varför behövs BORIS? - BarnfetmaClaude Marcus i Sverige idag professor/barnläkare 10.30 – 11.00Södertäljemodellen, struktur ochSven Klaesson behandlingsresultat från ettverksamhetschef/barnläkare länsdelssjukhus 11.00 – 11.15Bensträckare 11.15 – 11.45Patientdatautredningen och kvalitets-Anders Ekbom register idag och i framtiden professor/epidemiolog 11.45 – 12.15BORIS i praktiken – så här fungerar det!Viktoria Svensson databasansvarig/dietist 12.15 – 12.30BORIS på en barnläkarmottagningEva-Lena Forslund barnsjuksköterska 12.30 – 13.30LUNCH Alfred Nobels Allé 12 13.30 – 14.00Min smala lycka! Ulf Larsson, skådespelare 14.00 – 14.15Svår barnfetma: läkemedel och kirurgiClaude Marcus och behandling av metabolt syndrom 14.30 – 14.45Framgångsfaktorer vid behandling avPernilla Danielsson fetma. Har åldern vid behandlingsstartdoktorand/ barnsjuksköterska någon betydelse? 14.45 – 15.00Sammanfattning och frågestund med BORIS styrgrupp, avslutningBORIS styrgrupp

4 20071108Claude Marcus4 procent 18-åriga pojkar med övervikt och fetma Rasmussen F et al. Acta Paediatr 1999;88:431-7 Födelseår %

5 I Stockholm på tio år: Fördubbling av antalet feta bland unga vuxna 18-45 år

6 20071108Claude Marcus6 Overweight among 7-y olds in Stockholm  1989 (n=4000) 7.6%  2003 (n=1800) 18.4% Obesity from 0.9 – 3.6% STOPP 2007

7 20071108Claude Marcus7 Förekomst fetma/övervikt hos barn 7-11 år i Europa Lobstein T et al. Obes Rev. 2004;5 S 1:4-104 Malta Cicily Spain Gibraltar Crete Portugal Italy England Ireland Cyprus Sweden Greece France Switzerland Bulgaria Poland Czech Rep Hungary Germany Denmark Netherlands Percentage of schoolchildren aged 7-11 Obese or overweight 0 10 20 30 40 Percentage

8 20071108Claude Marcus8  Kortare liv:  Svår fetma i 20 års ålder ger 13 år förkortad livslängd = 22% av beräknad kvarvarande levnadstid Barnfetma är en allvarlig sjukdom: (Fontaine, KR, JAMA 2003)

9 Barnfetma är en folksjukdom som kommer att leda till sänkt medellivslängd

10 20071108Claude Marcus10 Metabolt syndrom – Syndrom X  Övervikt – Fetma, fr a bukfetma  Högt blodtryck  Insulinokänslighet – Typ 2 diabetes Ökad risk för tidig död!

11 20071108Claude Marcus11 Början till metabolt syndrom bland barn med fetma vid 8 års ålder  Insulin okänslighet  Kärlväggs förtjockning  Förhöjt blodtryck  Förhöjda blodfetter  Fettlever

12 20071108Claude Marcus12 A majority of adolescents with severe obesity have blunted or reduced lowering of night blood pressure (Data from Swedish National Childhood Obesity Centre)

13 20071108Claude Marcus13 Typ 2 Diabetes  Ingen ”snäll” form av diabetes!  80-90% of Typ 2 diabetiker dör i associerade sjukdomar!  I Sverige har en större andel av patienterna i 30 års åldern med typ 2 än med typ 1 utvecklat njurskador (The DISS Study)

14 20071108Claude Marcus14 T2D och IGT bland obea barn och ungdomar T2DIGT  USA (Caprio -02) 4% 20%  Italy (Invitti -03)0.2%4.5%  Germany (Wiegand -05)1%8%  Sweden preliminary data1.2%? (Natl Childh obesity Centr)

15 20071108Claude Marcus15 Typ 2 diabetes diagnos Patologiskt glukosvärde Fasteprovtagning Plasma glukos ≥ 7,0mmol/L (om >5.5 bör OGTT genomföras) Eller 2-tim-värde, OGTT Plasma≥ 11,1 (7,8-11,0 indikerar IGT) Och  Fetma/övervikt  Hereditet för typ 2 diabetes  Avsaknad av ketoacidos vid insjuknande eller kvarstående normala C- peptidnivåer och lågt eller obefintligt insulinbehov ett år efter debut  Avsaknad av autoantikroppar mot GAD och IA2 (autoantikroppar kan dock förekomma vid i övrigt typiskt Typ 2 diabetesinsjuknande)  Men om uttalad dominant ärftlighet föreligger; överväg MODY

16 20071108Claude Marcus16 När kontrollera blodsocker?  BMI >iso 30 + acantosis nigricans + diabetes typ 2 hereditet  Alla med svår fetma (efter 9 åå)  Kontrollera bls 1 per år om bls > 5.0  Po glukosbelastning om bls >5.5

17 20071108Claude Marcus17 Fetma hos pojkar ger: förstorade bröst pga obalans mellan östrogen och testosteron Fetma hos flickor ger: utebliven mens högt testosteron Fetmaproblem i puberteten

18 20071108Claude Marcus18 BORIS målsättning  Verktyg för egen uppföljning  Kvalitetssäkring av fetmavården regionalt och nationellt, får barn rätt behandling i hela landet?  Stöd för regionala vårdkedjor  Populationsbaserad analys av barnfetmavård  Utvärdera olika behandlingsformer för barn i olika åldrar/kön/grad av fetma  Utvärdera behandlings och uppföljningstider  Studera förändring över tid: Blir vi bättre på att behandla barnfetma?

19 20071108Claude Marcus19 Blir feta barn feta vuxna? 40% 7 år Vuxna 80% förblir feta 1970 2001 0.5% av barnen feta 3-6% av barnen feta

20 20071108Claude Marcus20 Vid vilken ålder bör man starta med fetmabehandling? 2 25 Ålder, år Hög Låg Hög risk för bestående fetma Liten chans till lyckad behandling ?

21 20071108Claude Marcus21 Faktorer som kan påverka fetmabehandlingen  Hereditet / Genetik / Epigenetik  Födelsevikt  Ålder vid fetmadebut  Sociala faktorer  Kön  Ålder vid behandlingsstart  Andra sjukdomar

22 20071108Claude Marcus22 BORIS, liten historik  2003 planering byggande av databas påbörjas  2004 Stöd från Socialstyrelsen  2005 BORIS prövas lokalt  2006 Rikscentrum: alla patienter registrerade, infört i verksamheten  2006 på hösten allmän inbjudan till barnklinikerna  2007 krav på medverkan i BORIS från beställarna i Stockholms län om man ska bedriva barnfetmavård

23 20071108Claude Marcus23 Oktober 2007  Antal deltagande kliniker: 19  Antal deltagande barnläkarmottagningar (Sthlm): 3  Totalt antal barn i registret: 1420  Antal nyregistrerade barn under året: 415 flickor: 47%, pojkar 53%

24 20071108Claude Marcus24 Oktober 2007  Medelålder bland barnen vid nyregistrering på olika kliniker  Rikscentrum Barnfetma: 12,7 år  Södertälje: 9,6 år  Göteborg: 14,1 år  Helsingborg: 10,7 år  Liljeholmen BUMM: 10,2 år  Hallunda BUMM: 12,1 år  Huddinge BUMM:10,4 år  Totalt i registret 12,1 år

25 20071108Claude Marcus25 Oktober 2007  Antal barn i reg som behandl med läkemedel totalt: 166 st  Antal barn som börjat med läkemedel sista året: 29 st  Hur många barn i reg har under året op för fetma: 4 (!)


Ladda ner ppt "BORIS dagen 071108 En heldag om barnfetma och kvalitetsregister."

Liknande presentationer


Google-annonser