Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Övervikt och fetma hos barn BUMM norr, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 21/10 2003 Pernilla Danielsson, Barnsjuksköterska Annika Janson, Barnläkare Rikscentrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Övervikt och fetma hos barn BUMM norr, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 21/10 2003 Pernilla Danielsson, Barnsjuksköterska Annika Janson, Barnläkare Rikscentrum."— Presentationens avskrift:

1

2 Övervikt och fetma hos barn BUMM norr, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 21/10 2003 Pernilla Danielsson, Barnsjuksköterska Annika Janson, Barnläkare Rikscentrum för Överviktiga Barn Barnens sjukhus, Huddinge Universitetssjukhus Gästartist: Ellen, bebis

3 Dagens meny •Epidemin. Vad händer? •Orsaker till fetma hos barn. Varför? •Fet eller rultig? Definitioner. Vem? •Risker. Varför? •När ska vi ingripa? •Hur kan vi förebygga? •Hur kan vi behandla? •Vem gör vad? Vårdkedja och behandlingspyramid.

4 Epidemin i Sverige •Övervikt hos var femte 10-åring •Fetma hos 3-4 % av 10-åringarna

5 Umeå skolbarn 6-11 år •1986 •Övervikt och fetma hos 11,5 % •Varav fetma hos 1,2 % •2001: •Övervikt och fetma hos 22,2 % Varav fetma hos 6 % Solverig Petersen m fl, 2003

6 Östergötland 2003 •Andelen feta och överviktiga 5-åringar har ökat från 14,5 % till 16 % på fem år. Expressen, 15/10 2003

7 Dagens meny •Epidemin. Vad händer? •Orsaker till fetma hos barn. Varför? •Fet eller rultig? Definitioner. Vem? •Risker. Varför? •När ska vi ingripa? •Hur kan vi förebygga? •Hur kan vi behandla? •Vem gör vad? Vårdkedja och behandlingspyramid.

8

9

10 Genetiken påverkar behov av behandling genetisk belastning: Uttalad Måttlig Liten •Litet antal •Utvecklar ”alltid” viss fetma •Kräver livslång behandling •Relativt stort antal •Blir lätt fet i ”fel” omgivning •Stor andel avbefolkningen •Bör kunna förebyggas!

11

12 Ärftligheten är likadan… •Miljö! •Bollarna? •Bullarna?

13 Dagens meny •Epidemin. Vad händer? •Orsaker till fetma hos barn. Varför? •Fet eller rultig? Definitioner. Vem? •Risker. Varför? •När ska vi ingripa? •Hur kan vi förebygga? •Hur kan vi behandla? •Vem gör vad? Vårdkedja och behandlingspyramid.

14 Vilka barn är överviktiga? Första testen: Tillväxtkurvan! ”Två kanaler i vikt över längd”

15 6 år 34 kg 124 cm

16

17 Fet eller bara överviktig? BMI är kg/m 2 34/1,24/1,24 = 22

18

19

20

21

22 Cole-referensen i tabellform 200.000 barn i 6 länder •isoBMI 25 • •Pojkar Flickor •17,42 17,15 •isoBMI 30 •PojkarFlickor •19.3019.17 Exempel, barnet är 5år

23 Dagens meny •Epidemin. Vad händer? •Orsaker till fetma hos barn. Varför? •Fet eller rultig? Definitioner. Vem? •Risker. Varför? •När ska vi ingripa? •Hur kan vi förebygga? •Hur kan vi behandla? •Vem gör vad? Vårdkedja och behandlingspyramid.

24 Fetma ger dokumenterat högre risk för •Hjärt-kärlsjukdom •Diabetes mellitus typ 2 •Cancer •Infertilitet hos kvinnor •Störda hormonnivåer hos pojkar •Ryggbesvär och ledbesvär

25

26 Livskvalitet (Kalifornien) •Barn 5- 18 med fetma angav lika låg livskvalitet som barn med cancer och pågående cytostatikabehandling •(Schwimmer, mfl)

27

28 Liten risk att förbli fet Från vilken ålder är fetma farligt? Småbarn med fetma Fetma från fyra år Övervikt från sex år

29 Prevention av fetma •Primärprevention (till hela befolkningen) •Sekundärprevention (till riskgrupper)

30 SBU granskade 2600 artiklar •Hur många av dem var inriktade på att förebygga fetma före skolåldern?

31 BVC: Bra råd till alla barn •Strukturerat hälsosamtal

32

33 Grundarbetet •Här börjar alla •Feta barn från fyra års ålder •Överviktiga barn från sex års ålder •Skaffa en bundsförvant •Målsättning: Stå still i vikt

34 Grundarbetet •Föräldrar och bundsförvant •Om övervikt: Läkarkontakt är inte nödvändig •Om fetma: Läkarkontakt •Innebär också att barn yngre än sex år bör ha Läkarkontakt •Vägning och mätning varje termin hos skolsyster eller bvc-syster

35 Grundarbetet •Skilj mellan vardagsmat och guldkanter

36

37

38 Grundarbetet •Ta aldrig om av maten

39 Grundarbetet •Tallriksmodellen

40

41

42 Grundarbetet •Tänk på drycken

43 Grundarbetet •Fria morötter

44 Grundarbetet •Kloka mellanmål

45 Grundarbetet •Vardagstraskandet

46 Grundarbetet •Mer rörelse

47 Tilläggsbehandlingen •De som efter 6- 12 månader inte får tillräcklig effekt av grundarbetet •Överviktiga barn från 10 år •Feta barn från sex år •Läkarkontakt för samtliga •Oftast på barnläkarmottagningen •Vägning och mätning var tredje månad hos skolsyster eller barnläkarmottagning

48 Tilläggsbehandlingen •Tre mål mat om dagen •Inget efter middagen •Tänk på mängderna •Mackgränsen •Kostkunskap •Apparatkontraktet

49 Behandlingskontrakt •Personligt •Görs tillsammans med barnet •Konkret, praktiskt •Innehåller en målsättning

50 Mer rörelse •Sluta skjutsa, gå till skolan •Vardagstraskandet •Utomhuslek två timmar varje ledig dag •Fysisk aktivitet 1 timme varje dag •Begränsa skärmtiden

51 Lämna inte walk-over på maten •100 g choklad = 555 kcal •200 g Pringles chips = 1094 kcal •En Daimstrut = 337 kcal •33 cl Coca-Cola = 137 kcal •1 hg lösgodis = 400 kcal

52 Pojke, 11 år, 40 kg, springer 8 km/h. 270 kcal/h. •100 g choklad =två timmar •200 g Pringles chips = fyra timmar •En Daimstrut =1,5 timmar •33 cl Coca-Cola = 30 min •1 hg lösgodis = 13/4 timmar

53 Specialistbehandlingen •VLCD •Kirurgi •Läkemedel

54 Boktips •Överviktiga barn, en handbok för föräldrar och proffs, Annika Janson och Pernilla Danielsson, Forum 2003 •Nam-nam, Margit Eliasson, Mehari Gebre-Mehdin, Bonniers, 2003 •Handlingsprogram övervikt/fetma. Stockholms läns landsting.E-post kontorsservice@hsn.sll.se,kontorsservice@hsn.sll.se, •tel 08- 737 49 57 •Fetma - problem och åtgärder. SBU rapport 160. www.sbu.se E-post info@sbu.se, tel 08-412 32 00 www.sbu.seinfo@sbu.se


Ladda ner ppt "Övervikt och fetma hos barn BUMM norr, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 21/10 2003 Pernilla Danielsson, Barnsjuksköterska Annika Janson, Barnläkare Rikscentrum."

Liknande presentationer


Google-annonser