Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- struktur och behandlingsresultat från ett länsdelssjukhus en barnmottagning Sven Klaesson, Barnläkare - Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- struktur och behandlingsresultat från ett länsdelssjukhus en barnmottagning Sven Klaesson, Barnläkare - Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje."— Presentationens avskrift:

1 - struktur och behandlingsresultat från ett länsdelssjukhus en barnmottagning Sven Klaesson, Barnläkare - Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje

2 Avsnitt kring barn och ungdom 2

3 4) Rikscentrum 1) BVC och Skolhälsan 3) Barnsjukhus 2) Barnmottagning - en nyckel position 3

4 Måttlig  Utvecklar fetma i fel miljö  relativt många, kan behöva behandling Liten  Bör kunna förebyggas  Stor andel av befolkningen Uttalad  Utvecklar alltid fetma  få som kräver intensiv, livslång behandling 4

5 Jobbigt Skuldbeläggande Svårt Pinsamt Ovant Befriande Självklart Hoppingivande

6 ”Inkulturation” –Vanor grundläggs tidigt –Gränssättning lär man sig –Mat och tröst –”synd om barnet” i behandling Behandlingsinsatser tidigt!

7 •Resurssvaga föräldrar/barn •Psykosocial problematik •Svagbegåvning •Andra diagnoser Ställföreträdande förälder eller nätverk? 7

8 •Behandling i närmiljö vs. sjukhus •Geografiska och etniska och socioekonomiska skillnader •Primärvården vs. barnläkarmottagningar •Uttalade brister i vården (engagemang? metoder??) •Basnivå duktiga på tidig upptäckt en remiss uppåt i vårdkedjan kontraproduktiv? •Support nedåt i vårdkedjan saknas 8

9 • 2 läkare, totalt en halvtid • 2 sköterskor, totalt en halvtid • Sekreterarhjälp • Dietist en dag i veckan • Hälsoterapeut (korpen) 2-3 grupper/v Anna Teamet: 9

10 •att identifiera/utreda/behandla barn med fetma inom Sjukvården SNS (27.000 barn) •individanpassad behandling tom 18 år •etablera livsstilsförändringar •samarbeta med SHV, BVC och barnsjukhusen •erbjuda rådgivning, utbildning, stöd nedåt i vårdkedjan 10

11 Föräldra- utbildning Viktskola barn Intro •föreläsn Nybesök •2 ggr/år Remiss •Fetma •Yngre barn 11 Läkare Sköterska Dietist Korpen • Individualiserat • 1-3 besök per år • Alltid årskontroll • Individualiserat • Ca 2-5 ggr per år • Individuellt första året • Nybörjargrupper • Bassänggrupper • Fortsättningsgrupper

12 Individanpassad plan –Vägning och mätning –Fysisk undersökning –Provtagning –Ytterligare utredning? –Medicinsk behandling? –Samtal !! Medvetandegöra, se barnet Ta bort skuld Motivera BORIS = struktur !!

13 Undviks genom: Låg ambition Högt engagemang Stor nyfikenhet Väcks när man känner sig utsatt för någon annans vilja

14 Vad vet du om fetma? Vill du veta mer? Hur viktig är det för dig? Är du beredd att förändra i ditt liv? - när?, - hur? - Vilken hjälp behöver du? Motiverande samtal, Empowerment, Self efficacy

15 En inre motor som går igång: –Jag har ett problem –Jag vill lösa det –Jag vet vad jag ska göra –Jag vet att jag kan –Jag börjar nu! Hur hittar vi nyckeln till motorn?

16 Fråga efter möjliga förändringar Hjälp till att fördela ansvaret Viktlista Kontrakt Dagbok -kost -motion Utvärdera! Förbered för bakslag

17 Positiv förstärkning Prioriteringar Belöningssystem Nätverk Framgång föder framgång!

18 •Implementera SLL Handlingsprogra m •BORIS •Utvärdering av Södertäljemodell en •”Telefonstudien” • NYork 18

19 19 Frågeformulär årskontroll - fylls i av förälder och barn hemma Läkarprotokoll fylls i av läkare under besöket MATAS IN + OBS! På denna bild har bilder på formulären tagits bort för att minska filstorleken.

20 20

21 21

22 22


Ladda ner ppt "- struktur och behandlingsresultat från ett länsdelssjukhus en barnmottagning Sven Klaesson, Barnläkare - Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje."

Liknande presentationer


Google-annonser