Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södertäljemodellen - struktur och behandlingsresultat från ett länsdelssjukhus en barnmottagning Sven Klaesson, Barnläkare - Sjukvården Salem, Nykvarn,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södertäljemodellen - struktur och behandlingsresultat från ett länsdelssjukhus en barnmottagning Sven Klaesson, Barnläkare - Sjukvården Salem, Nykvarn,"— Presentationens avskrift:

1 Södertäljemodellen - struktur och behandlingsresultat från ett länsdelssjukhus en barnmottagning Sven Klaesson, Barnläkare - Sjukvården Salem, Nykvarn, Södertälje 1

2 Avsnitt kring barn och ungdom
SLL handlingsprogram 2004 Avsnitt kring barn och ungdom 2

3 Vårdkedjor - pyramid 4) Rikscentrum 1) BVC och Skolhälsan
3) Barnsjukhus 2) Barnmottagning - en nyckel position 3 3

4 Selektiv behandling utifrån genetisk belastning
Uttalad Utvecklar alltid fetma få som kräver intensiv, livslång behandling Måttlig Utvecklar fetma i fel miljö relativt många, kan behöva behandling Liten Bör kunna förebyggas Stor andel av befolkningen 4 4

5 Att prata om fetma Jobbigt Skuldbeläggande Svårt Pinsamt Ovant
Befriande Självklart Hoppingivande För vem? Hur det blir handlar bl.a om våra egna attityder 5

6 Familjens roll ”Inkulturation” Behandlingsinsatser tidigt!
Vanor grundläggs tidigt Gränssättning lär man sig Mat och tröst ”synd om barnet” i behandling Behandlingsinsatser tidigt! 6

7 Ibland är fetma sekundärt…??
Resurssvaga föräldrar/barn Psykosocial problematik Svagbegåvning Andra diagnoser Ställföreträdande förälder eller nätverk? 7 7

8 Problem Behandling i närmiljö vs. sjukhus
Geografiska och etniska och socioekonomiska skillnader Primärvården vs. barnläkarmottagningar Uttalade brister i vården (engagemang? metoder??) Basnivå duktiga på tidig upptäckt en remiss uppåt i vårdkedjan kontraproduktiv? Support nedåt i vårdkedjan saknas 8

9 Södertäljemodellen Teamet: 2 läkare, totalt en halvtid
Anna Teamet: 2 läkare, totalt en halvtid 2 sköterskor, totalt en halvtid Sekreterarhjälp Dietist en dag i veckan Hälsoterapeut (korpen) 2-3 grupper/v 9

10 Målsättning att identifiera/utreda/behandla barn med fetma inom Sjukvården SNS ( barn) individanpassad behandling tom 18 år etablera livsstilsförändringar samarbeta med SHV, BVC och barnsjukhusen erbjuda rådgivning, utbildning, stöd nedåt i vårdkedjan 10 10

11 Processtänkande Remiss Nybesök Intro Föräldra-utbildning
Fetma Yngre barn Nybesök 2 ggr/år Intro föreläsn Föräldra-utbildning Viktskola barn Individualiserat 1-3 besök per år Alltid årskontroll Läkare Sköterska Individualiserat Ca 2-5 ggr per år Dietist Individuellt första året Korpen Nybörjargrupper Bassänggrupper Fortsättningsgrupper 11

12 Vad gör vi på besöken? Individanpassad plan BORIS = struktur !!
Vägning och mätning Fysisk undersökning Provtagning Ytterligare utredning? Medicinsk behandling? Samtal !! Medvetandegöra, se barnet Ta bort skuld Motivera BORIS = struktur !! 12

13 sig utsatt för någon annans vilja
Motstånd Väcks när man känner sig utsatt för någon annans vilja Undviks genom: Låg ambition Högt engagemang Stor nyfikenhet Låg ambition – bara individen själv kan bestämma vad målet ska vara. Sätt små mål : ger utrymme för framgång……. 13

14 Bolla tillbaka ansvaret:
Vad vet du om fetma? Vill du veta mer? Hur viktig är det för dig? Är du beredd att förändra i ditt liv? - när?, - hur? - Vilken hjälp behöver du? Skalor…. Motiverande samtal, Empowerment, Self efficacy 14

15 Hur hittar vi nyckeln till motorn?
Motivation En inre motor som går igång: Jag har ett problem Jag vill lösa det Jag vet vad jag ska göra Jag vet att jag kan Jag börjar nu! Ser olika ut för olika individer. Ofta väcks lusten när man lyckas. För många betyder inte ett dåligt betyg att man skärper sig och ser till att det blir bättre nästa gång. Insikt – vilja – kunskap – självförtroende – kraft och självkänsla Hur hittar vi nyckeln till motorn? 15

16 När motivationen finns
Fråga efter möjliga förändringar Hjälp till att fördela ansvaret Viktlista Kontrakt Dagbok -kost -motion Utvärdera! Förbered för bakslag Egna idéer funkar oftast bäst 16

17 Verktyg Positiv förstärkning Prioriteringar Belöningssystem Nätverk
Vilka verktyg behövs för att sätta igång en förändring? Prioriteringar – är alla problem lika stora? Framgång föder framgång! 17

18 FoU-projekt Implementera SLL Handlingsprogram BORIS
Utvärdering av Södertäljemodellen ”Telefonstudien” NYork 18 18

19 BORIS formulär 1 ggr/år på läkarbesöket
Frågeformulär årskontroll - fylls i av förälder och barn hemma + Läkarprotokoll fylls i av läkare under besöket MATAS IN 19 OBS! På denna bild har bilder på formulären tagits bort för att minska filstorleken.

20 Data ur BORIS (I) 20

21 Data ur BORIS (II) 21

22 Resultat tom okt 2007 (BORIS)
22


Ladda ner ppt "Södertäljemodellen - struktur och behandlingsresultat från ett länsdelssjukhus en barnmottagning Sven Klaesson, Barnläkare - Sjukvården Salem, Nykvarn,"

Liknande presentationer


Google-annonser