Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regelverk för hjälpmedel Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel Policy Regelverk Produktgrupper Översyn hösten 2005 Riktlinjer Produktanvisningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regelverk för hjälpmedel Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel Policy Regelverk Produktgrupper Översyn hösten 2005 Riktlinjer Produktanvisningar."— Presentationens avskrift:

1 Regelverk för hjälpmedel Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel Policy Regelverk Produktgrupper Översyn hösten 2005 Riktlinjer Produktanvisningar

2 Vilka ”personliga” hjälpmedel förskrivs inom hälso- och sjukvården? Hjälpmedel som återfinns i produktanvisningarna!

3 Hjälpmedel/produkter som inte ingår  Material för behandling  Sport, hobby och motion  Fritidsboende  Arbetstekniska hjälpmedel  Grundutrustning (pedagogiska hjälpmedel)

4 ”Hjälpmedel är en del i vård och behandling och kan inte frikopplas från andra vård- och behandlingsinsatser…”

5 Kostnadsansvar... …följer hälso- och sjukvårdsansvaret under beaktande av folkbokföringsort Förtroendeförskrivning avtal eller enskild kontakt

6 Vad skiljer den nya handboken?  Egenansvar  Dubbelutrustning  Fritidsboende  Ny/rekonditionerad/likvärdig produkt  Förtydliganden  i riktlinjerna  produktanvisningarna

7 Egenansvar Produkter som finns i allmän handel och som vanligen ingår i hemmiljö vad är allmän handel? konsekvenser för –förskrivare –sortimentsgrupperna försäljning

8 Vårdgivarens ansvar × Tillhandahålla hjälpmedel × Utse förskrivare × Säkerställa att förskrivare har rätt kompetens × Föra register över förskrivare × Föra register över vissa hjälpmedel × Ställa ersättningsanspråk × Rutiner för × produktunderhåll × återlämnade hjälpmedel × olyckor, tillbud, lex Maria

9 Produktanvisning ISO-kod Förskrivare Kriterier Mål Anvisningar Utvärdering och uppföljning Brukarens ansvar Antal utrustningar (Egenavgift) Kostnadsansvar

10 Exempel på förändringar  Madrasser  endast sjuksköterska fr.o.m. 061201  avancerade/enkla madrasser  Elrullstolar  avgränsade kriterier, 1-2 ggr/veckan  Datorer  kan endast förskrivas som tillbehör  Cyklar  endast barn/ungdomar, förflyttning  Daisyspelare  skillnad synskada, kognition, rörelsehinder

11 Konsekvenser av egenansvaret Några produkter utgår helt –hushåll, hygien, stödhandtag, hörlurar, högtalare För några produkter begränsas förskrivningen –arbetsbord, bokstöd, cyklar, datorer Sortimenten begränsas –exempel träningshjälpmedel

12 Nya produkter kompressionsutrustningar pulsoximeter värmehandskar apnélarm doseringshjälpmedel bolltäcke digital in- och uppspelning av ljud elektroniska almanackor bildtelefoner

13 Handboken på webben  Upplägg  policy, riktlinjer, produktanvisningar  om handboken  uppdateringar  vanliga frågor  Ett hjälpmedel främst för förskrivare...  separat brukarinformation  Rutiner för uppdatering  samarbetsråd för utveckling av hjälpmedelsområdet


Ladda ner ppt "Regelverk för hjälpmedel Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel Policy Regelverk Produktgrupper Översyn hösten 2005 Riktlinjer Produktanvisningar."

Liknande presentationer


Google-annonser