Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Christine Radermacher

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Christine Radermacher"— Presentationens avskrift:

1 20140312 Christine Radermacher
SÄTE Christine Radermacher

2

3 Sätesfrekvens 3-4% i fullgången graviditetslängd
Upp till v 28 är frekvensen ca 33% Rent säte 45-50% Fot-säte 10-15% Fotbjudning 35-45%

4 Riskfaktorer Prematuritet Multipara
Uterusanomalier- myom, polyp,uterusbicornis Poly- och oligohydramnion Fetala anomalier – hydrocefalus Bäckenträngsel Tidigare säte Placenta praevia

5 Prenatal handläggning
Sök en orsak till sätesändläget! Yttre vändning Fastställ bästa förlossningssätt

6 Kontraindikationer

7 Bäckenträngsel Macrosomi Vad kan accepteras?? Prematuritet Var går gränsen? Fotbjudning Hyperextension av fosterhuvudet Fetala anomalier

8 Men det viktigaste….

9 BRIST PÅ ERFAREN PERSONAL!!

10 Risker med vaginal sätesförlossning
Tidig hinnbristning Navelsträngsprolaps Värksvaghet under öppningsskedet Värksvaghet under utdrivningskedet Uppslagna armar Svårigheter med att förlösa huvudet Asfyxi Sectio

11 Vaginal sätesförlossning När??

12 Graviditetslängd?

13 Spontant värkarbete i graviditetsvecka
32-33 – 41+6

14 Fostervikt?

15 Ungefär 4kg

16 och Graviditetsvecka 32-33 till 41+6
Uppskattad fostervikt inte mer än 4kg Ingen hyperextension i fostrets nacke Ingen dubbel fotbjudning Omföderska? och

17 Det är kvinnans önskan och det finns personal med kompetens!

18 Röntgenologisk bäckenmätning
Sagittal ingång > 11,4 cm Summa utgångsdiameter > 32,4 Är en svensk-tysk tradition som har tveksam betydelse. Viktigare är normal förlossningsprogress

19 Hur många blir vaginalt sätesförlösta?
Sverige sectio 91% Lund sectio 95 % Malmö sectio 82%

20 Dags för förlossning Hur informerar du som barnmorska?

21 Samma möjligheter till smärtlindring
Många personer på rummet Gynläge i utdrivningsskedet ??

22 Hur förbereder du dig? Gå igenom förlossningsförloppet, läs igenom lokala PM. Informera kollegor. Klargör vem som förlöser! Mekoniumavgång tidigt. Detta beror på att fosterkroppen pressas samman och behöver inte tyda på asfyxi Kontinuerlig CTG övervakning rekommenderas från öppningskedets aktiva del Ta fram extra utrustning som ska finnas. Bukduk, lkm för infiltration, perineotomisax, tång, oxytocininfusion

23

24

25

26

27


Ladda ner ppt "Christine Radermacher"

Liknande presentationer


Google-annonser