Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Mouginot Barnmorska Lund Våren 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Mouginot Barnmorska Lund Våren 2011"— Presentationens avskrift:

1 Eva Mouginot Barnmorska Lund Våren 2011
Förlossning Eva Mouginot Barnmorska Lund Våren 2011

2 Normal Förlossning Gr v 37+0 - 41+6 Spontant värkarbete
Lågriskgraviditet Huvudbjudning Rimlig tid Blödning < 1000 ml

3 Livmoderns förberedelse
Bedömning av cevixmognad enligt Bishop score Station Konsistens Position Utplåningsgrad Diameter

4 Förlossningens stadier
Öppningsskedet Utdrivningsskedet Efterbördsskedet

5 Aktiv förlossning Cervix utplånad, mm öppen 3-4 cm Vattenavgång
Värkar med 3 minuters intervall

6 Förlossningens längd Förstföderskor 12-18 timmar
Omföderskor timmar

7 Förlossningsstart Värkar Vattenavgång Blödning

8 Kontraktioner Duration Intensitet Frekvens

9 Förlossningsmekanismen
Första rotationen-flektionsläge Andra rotationen-passage av spinalplanet Tredje rotationen-huvudets framfödande Fjärde rotationen-axlarnas rotation

10 Utdrivningsskede

11 Yttre palpation och VU Leopolds Handgrepp Vu och cx bedömning

12 Kontroll av fosterljud
Pinards stetoskop Dopton CTG Stan

13 Induktionsätt Prostaglandin Ballongkateter Amniotomi Oxytocindropp

14 Perineum Perinealskydd Perineotomi Rupturer Suturering

15 Psykoprofylax Andning Avslappning Massage Mental träning

16 Smärtlindring Alternativa metoder Lustgas PCB PDB Epiduralbedövning

17 Placenta Granskning av placenta , hinnor och navelsträng

18 Apgar score Hjärtaktivitet Andning Hudfärg Muskeltonus Retbarhet
Vid 1 – 5 – 10 min ålder

19 Undersökning av barnet
Gom Anus K-vitamininjektion Hudkostym Fingrar och tår Könsorgan Ryggrad

20 Förlossningens avslutande och eftervård
2 timmar efter placentas framfödande Kontroll av uterus och efterblödning Blåstömning Blodtryck Temperatur

21 fortsättning Barnet kontrolleras: Andning Hjärtfrekvens Temperatur

22 Journalföring Enligt patientjournallagen (1985:562) och Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om patientjournallagen (SOSFS 1993:20) ska barnmorskor föra journal över förlossningen

23 Eva Mouginot Barnmorska Lund Våren 2011
Puerperiet Eva Mouginot Barnmorska Lund Våren 2011

24 Puerperiet Tiden från barnet är fött till 6 veckor efter förlossningen

25 Definition enligt WHO Kvinnans genitalia återbildas anatomiskt och fysiologiskt till tillståndet före graviditeten En endokrinologisk omställning sker så att bröstmjölksproduktionen etableras och stabiliseras Kvinnan återhämtar sig fysiskt och psykiskt

26 Vårdtid Ca 2,3 dagar Patienthotell BB (perinatalavdelning)
Tidig hemgång (6 timmar)

27 Medicinsk kontroll Uterus involution blödning/avslag Bristning/klipp
Bäckenbottenfunktion Urin- och tarmfunktion

28 Psykologisk omvårdnad
Maternity blues känslosvall och gråtmildhet Oxytocinnivåer och endorfinnivåer minskar efter förlossningen Sömnmönster Amning Stöd

29 Amning Tidigt tillägg direkt efter förlossningen
Två hormoner oxytocin och prolaktin Amma utifrån barnets behov Anknytning mor-bar Interaktionen mellan föräldrarna och det nyfödda barnet

30 Postpartumsamtal och Efterkontroll
Samtal kring förlossningsupplevelsen Följa upp traumatiska upplevelser Efterkontroll på MVC. Diskussion om amning preventivmedel, föräldraskap, sexualitet mm

31 Det nyfödda barnet Tidig hudkontakt : interagerar mer, håller kroppstemperaturen samt skriker mindre Skötsel av navel Andning Sömn Tonus Vikt

32 fortsättning Hypoglykemi Temperatur Hormonförändringar Cyanos Gulsot
Skalle Ögon

33 fortsättning Mun Genitalia Avföring och kräkning

34 Tack


Ladda ner ppt "Eva Mouginot Barnmorska Lund Våren 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser