Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MRSA inom barnomsorg Grupp3 Ann Söderström Eva Lannerö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MRSA inom barnomsorg Grupp3 Ann Söderström Eva Lannerö"— Presentationens avskrift:

1 MRSA inom barnomsorg Grupp3 Ann Söderström Eva Lannerö
Ingegerd Hökeberg Barbro Isaksson Anna Hougaard Kerstin Mannerquist Gudrun Lindh

2 Riktlinjer för barn med MRSA i barnomsorg
Barn utan riskfaktorer med bärarskap av MRSA oavsett lokal får vara på förskola

3 Förhållningsregler Bärar/behandlingskort
MRSA-PAL bedömer riskfaktorer och när barnet kan vara på förskola Näs- och/eller svalgbärare - hemma vid ÖLI Aktiv hud eller mjukdelsinfektion/sår - hemma Klinisk infektion - hemma

4 Omhändertagande av barn med MRSA i vården
MRSA-PAL Försök att eliminera riskfaktorer Atopiska barn med MRSA ska remitteras för optimal hudbehandling. Önskvärt med en kontinuerlig kontakt. Astmabehandling

5 ”Problembarn” Alla barn har rätt till adekvat barnomsorg!
Speciellt familjedaghem? Få och i övrigt friska barn?

6 Smittspårning Barn/personal med riskfaktorer odlas x 1 tidigast 2 veckor efter att indexfallet upptäckts Om ytterligare fall upptäcks ställningstagande till utvidgad provtagning av hela barngruppen, fler lokaler (näsa, svalg eventuellt perineum) Kan vi acceptera att vi kan missa ett barn utan riskfaktorer som är bärare av MRSA?

7 Smittspårning Hittills inga konstaterade fall av smittspridning inom barnomsorg i Sverige Behov av longitudinell studie

8 Smittspårning Odla hela familjen
upprepade odlingar om riskfaktorer/riskyrke/utlandskontakt görs under kontrollerade former för att ge ökad kunskap Odla frikostigt vid infektioner i familjen!

9 Information till förskola då MRSA fall konstaterats
Smittskyddsenheten kontrollerar med föreståndaren om det finns barn med riskfaktorer i barngruppen. Om det finns barn med riskfaktorer i den aktuella barngruppen informeras personal och föräldrar. Odlingar tas.

10 Information till förskola då MRSA fall konstaterats
Föräldrarna tar ansvar för att förhållningsregler efterföljs Förskolan har ingen rätt att få kännedom om vilket barn som är smittat

11 Krav på inrättningar/verksamheter
God omsorg om MRSA-bärare God kunskap om hygienrutiner Minimera smittspridning Ändamålsenliga lokaler och utrustning samt utemiljö

12 Hur tillgodose krav på inrättningar/verksamheter?
Genom att inrätta tjänst som hygiensjuksköterska inom barnomsorg/skola. Hygiensjuksköterskan ska ha ett övergripande ansvar och samarbeta med BVC och smittskydd.

13 Smittfriförklaring? Barn färre riskfaktorer?
Små barn som smittats tidigt i livet svårare att bli odlingsnegativa? Risk olika i olika åldersgrupper?

14 Smittfriförklaring? Avsaknad av riskfaktorer Ingen positiv i familjen
Minst 3 negativa odlingar i följd/år 1-2-3? år sedan senaste positiva odlingen Livstidsdom?

15 Ökad kunskap Evidensbas för handläggning genom forskning och utveckling smittfrihet smittrisk ålder som risk I rutinarbete skapa verktyg för utvärdering/kvalitetssäkring

16 Önskelista Möjlighet till hembesök - odla, hygien Samarbete distriktsjuksköterska och BVC- sjuksköterska Ruta i inskrivningsjournal


Ladda ner ppt "MRSA inom barnomsorg Grupp3 Ann Söderström Eva Lannerö"

Liknande presentationer


Google-annonser