Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HWW februari 2013 Cancerrehabiliteringsprocessen Kurator Helena Wiklund Weiss Sektionen för cancerrehabilitering Skånes Onkologiska klinik i Lund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HWW februari 2013 Cancerrehabiliteringsprocessen Kurator Helena Wiklund Weiss Sektionen för cancerrehabilitering Skånes Onkologiska klinik i Lund."— Presentationens avskrift:

1 HWW februari 2013 Cancerrehabiliteringsprocessen Kurator Helena Wiklund Weiss Sektionen för cancerrehabilitering Skånes Onkologiska klinik i Lund

2 HWW februari 2013 Föreläsning i tre delar  Cancer verklighet och föreställningar Klara & Mirja  Rehabilitering definition psykosocialt stöd  Process livet som en process att mötas

3 HWW februari 2013 Cancer  Antalet cancerdrabbade ökar  Ökad livslängd  Ökad kunskap  Nya behandlingsmetoder  Samhällsekonomisk fråga

4 HWW februari 2013 Cancer – vad tänker du på?

5 HWW februari 2013 Cancersjukdom  Otaliga föreställningar och fördomar!  Sjukdomens egen dramatik  Omkullkastar den drabbades liv  Möt Klara och Mirja

6 HWW februari 2013 Klara  Studerar på högskolan i Malmö  23 år och singel  Blödningar från underlivet  Besked om stor tumör i livmoderhalsen  Planerad för behandling med strålning och cytostatika

7 HWW februari 2013 Mirja  Föräldraledig  40 år, make och fem barn  Spridd cancersjukdom i buken  Väntar på besked om cytostatika- behandlingen har effekt

8 HWW februari 2013 Rehabilitering  Psykosociala stödinsatser  Viktig del i sjukdomsbehandling  Kräver samarbete och kunskap!  Patientens bästa i fokus

9 HWW februari 2013 Rehabilitering - vad tänker du på?

10 HWW februari 2013 Cancerrehabilitering  Definition enligt NCU  Regionalt vårdprogram  Akut/tidig fas och sen fas  Pågår så länge behov finns  Involverar samtliga yrkeskategorier runt patienten!

11 HWW februari 2013 Vad ska rehabiliteras?  Människan - ett mysterium  Cancerrehabiliteringens fyra dimensioner Fysiska behov Psykiska behov Sociala behov Existentiella behov  Dimensionerna utgör en helhet

12 HWW februari 2013 Psykosociala stödinsatser  Behoven varierar  Riskfaktorer som ökar behov av psykosocialt stöd  Frivillighet, ej vid misstanke om barn i fara!  Bedömning och åtgärd  Rehabiliteringsplan

13 HWW februari 2013 Exempel på stödinsatser  Samtalsbehandling  Medicin mot ångest, depression, smärta, sömnproblem  Fysisk aktivitet  Sexuell rådgivning  Familjesamtal  Taktil massage  Gruppverksamhet

14 HWW februari 2013 Hos oss i Lund  Remiss från sjukvårdspersonal  Ett första bedömningssamtal  Åtgärder beroende på situationen Teamrond Regelbunden samtalskontakt Vidareremittering Myndighetskontakt  Remissvar

15 HWW februari 2013 Jag träffar Klara igen…  Kaos inombords, ångestfylld och lättskrämd  Stort behov av information och samtal med sin läkare  Oro för biverkningar av behandling  Här och nu; framtiden omöjlig  Stödjande och bearbetande samtal

16 HWW februari 2013 Paus!

17 HWW februari 2013 Process - vad tänker du på?

18 HWW februari 2013 Livet som en process  Definition  Identitetsutveckling (E H Erikson)  Kristeori (J Cullberg)  Rehabiliteringsbehov som process  Mirjas chockbesked…

19 HWW februari 2013 Hur möter jag patienten?  Hållning i mötet  Stanna kvar  Tårar i rätt tid  Observera måendets dynamik  Egna föreställningar om reaktioner  Egen handledning

20 HWW februari 2013 Hopp och värdighet i processen  Härbärgera  Visa på fortsättningen  Sorgen som tråd genom livet  ”Ibland bota, ofta lindra och alltid trösta” (Hippocrates)  Ett värdigt liv

21 HWW februari 2013 Hur går det för Klara & Mirja?  Klara är färdigbehandlad, arbetstränar och avvaktar studierna  Samtalsstöd på hemorten  Mirja fortsätter framgångsrik behandling, sonen remitterad till psykiatrin och Vita arkivet ifyllt  Ett liv i treveckorscykler

22 HWW februari 2013 Aktuella frågor  Att leva med kronisk sjukdom  Fertilitet och cancerbehandling  Sjuksköterskans roll

23 HWW februari 2013 Cancerrehabiliteringsprocessen  Alltid du och patienten  Öppenhet för olika behov  Samråd och samarbete  Ta hand om dig!

24 HWW februari 2013 Helena.wiklundweiss@skane.se


Ladda ner ppt "HWW februari 2013 Cancerrehabiliteringsprocessen Kurator Helena Wiklund Weiss Sektionen för cancerrehabilitering Skånes Onkologiska klinik i Lund."

Liknande presentationer


Google-annonser