Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET"— Presentationens avskrift:

1 ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET
RÄTTSSÄKERHET LEGALITET OBJEKTIVITET OFFENTLIGHET BESLUT INOM RIMLIG TID ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET Stockholm, tisdag 3 september 2013 1 1

2 Journalskrivande SoL: beslut, åtgärder, faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Den enskilde bör hållas underrättad mm Socialstyrelsen föreskrifter: tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter; fortlöpande, tydliga och väl strukturerade mm RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. Socialstyrelsens Allmänna råd: vad ärendet gäller, om tolk anlitats + ett trettiotal andra punkter Å vad tycker vi är viktigt? Stockholm, tisdag 3 september 2013 2 2

3 ÄNDRA GYNNANDE BESLUT Återkallelseförbehåll
Lämnat felaktiga, ofullständiga uppgifter Säkerhetsskäl RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. Förbiseendefel Beslutet fattats när det meddelats, expedierats Stockholm, tisdag 3 september 2013 3 3

4 ÅTERKRAV Grunden: inte kräva tillbaka bistånd, men …
Förskott på förmån eller ersättning Bevilja trots att sökanden inte är berättigad Motiverat, skriftligt och delgivet Utreda betalningsmöjlighet innan krav RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. Kvittning av kommande bistånd? Begäran enligt SFB att Försäkringskassan skickar retroaktiv ersättning till oss Stockholm, tisdag 3 september 2013 4 4

5 ÖVERKLAGANDE Treveckorsgränsen olika för enskild och för myndighet
Kolla överklagningstid men inte överklagbarhet Avvisa eller lämna vidare inom en vecka RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. Inhibition, rådrumsbeslut Stockholm, tisdag 3 september 2013 5 5

6 EU-MEDBORGARE Uppehållsrätt, utlänningslagen 3a kap
Likabehandling som svenskar, socialtjänstlagen 4 kap EU-direktiv 2004/38/EG artikel 24:1 Stockholm, tisdag 3 september 2013 6 6

7 GRÄNSDRAGNING MELLAN KOMMUNER
Bosättningskommun Vistelsekommun Oenighet – lyhörd för den enskildes önskan Folkbokföringskommun Placeringskommun Hot – och våldsutsatta Några domar ... Stockholm, tisdag 3 september 2013 7 7

8 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK
Frivillighet betonas - avslag anses inte vara någon motivationshöjare Men kan vara nödvändigt delta i utredning för att bistånd ska kunna beviljas Inte krav på behandling eller på praktik, jobbsökaraktiviteter Inte använda biståndet till annat Stockholm, tisdag 3 september 2013 8 8

9 IDEELLT SKADESTÅND HFD:s åsikt om att generella undantag är omöjliga!!!! Hur rättsäkert är en dom som bygger på ett sån´t resonemang? Extra tillägget? SFI-bonus? RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. Ungdoms inkomst? Studiemedel? Skadestånd till vanvårdade Stockholm, tisdag 3 september 2013 9 9

10 MM ? Jobbstimulans, särskild beräkningsregel (Praktikkrav på äldre
Ungdomar ska få tjäna ett helt prisbasbelopp) Allmänna råden från Socialstyrelsen uppdateras RÄTTSSÄKERHET Det ska klart framgå vad ansökan gäller, vilka bedömningar som gjorts, vad som beslutats och vilket lagrum vi har för besluten. Socialtjänstlagen 11 kap 5 och 6 §§. Förvaltningslagen 15, 16 och 17 §§. Förvaltningslagen: Anteckning av uppgifter 15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. HANDLÄGGARBYTE Det kan ibland vara stressigt att i samband med sjukdom eller semester få nya ärenden och så är det viktigt att det lätt går att hitta vad som har betydelse för ärendet, någon sorts sammanfattning. UTVÄRDERING, KVALITETSSÄKRING SoL 3 kap 3 § Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Detta kan göras olika i olika kommuner – kan vara fokus på särskilda grupper, arbetssätt, åtgärder eller annat. Ledningen beslutar och utifrån detta styrs vad som är viktigt att dokumentera. TILLSYN Såväl extern som intern. Rättssäkerheten står i centrum. Några JO-beslut som kan vara aktuella ? Stockholm, tisdag 3 september 2013 10 10

11 Det var det det! Stockholm, tisdag 3 september 2013 11 11


Ladda ner ppt "ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET"

Liknande presentationer


Google-annonser