Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RÄTTSSÄKERHET LEGALITET OFFENTLIGHET OBJEKTIVITET BESLUT INOM RIMLIG TID ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET Stockholm, tisdag 3 september 2013 ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RÄTTSSÄKERHET LEGALITET OFFENTLIGHET OBJEKTIVITET BESLUT INOM RIMLIG TID ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET Stockholm, tisdag 3 september 2013 ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET."— Presentationens avskrift:

1 RÄTTSSÄKERHET LEGALITET OFFENTLIGHET OBJEKTIVITET BESLUT INOM RIMLIG TID ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET Stockholm, tisdag 3 september 2013 ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET

2 Journalskrivande SoL: beslut, åtgärder, faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Den enskilde bör hållas underrättad mm Socialstyrelsens Allmänna råd: vad ärendet gäller, om tolk anlitats + ett trettiotal andra punkter Socialstyrelsen föreskrifter: tillräckliga, väsentliga och ändamålsenliga uppgifter; fortlöpande, tydliga och väl strukturerade mm Å vad tycker vi är viktigt? Stockholm, tisdag 3 september 2013

3 ÄNDRA GYNNANDE BESLUT Säkerhetsskäl Förbiseendefel Beslutet fattats när det meddelats, expedierats Återkallelseförbehåll Lämnat felaktiga, ofullständiga uppgifter Stockholm, tisdag 3 september 2013

4 ÅTERKRAV Förskott på förmån eller ersättning Motiverat, skriftligt och delgivet Kvittning av kommande bistånd? Grunden: inte kräva tillbaka bistånd, men … Bevilja trots att sökanden inte är berättigad Utreda betalningsmöjlighet innan krav Begäran enligt SFB att Försäkringskassan skickar retroaktiv ersättning till oss Stockholm, tisdag 3 september 2013

5 ÖVERKLAGANDE Kolla överklagningstid men inte överklagbarhet Inhibition,rådrumsbeslut Treveckorsgränsen olika för enskild och för myndighet Avvisa eller lämna vidare inom en vecka Stockholm, tisdag 3 september 2013

6 EU-MEDBORGARE Likabehandling som svenskar, socialtjänstlagen 4 kap Uppehållsrätt, utlänningslagen 3a kap EU-direktiv 2004/38/EG artikel 24:1 Stockholm, tisdag 3 september 2013

7 GRÄNSDRAGNING MELLAN KOMMUNER Bosättningskommun Vistelsekommun Oenighet – lyhörd för den enskildes önskan Folkbokföringskommun Placeringskommun Hot – och våldsutsatta Några domar... Stockholm, tisdag 3 september 2013

8 PERSONER MED MISSBRUKSPROBLEMATIK Men kan vara nödvändigt delta i utredning för att bistånd ska kunna beviljas Inte krav på behandling eller på praktik, jobbsökaraktiviteter Inte använda biståndet till annat Frivillighet betonas - avslag anses inte vara någon motivationshöjare Stockholm, tisdag 3 september 2013

9 IDEELLT SKADESTÅND Extra tillägget? SFI-bonus? Ungdoms inkomst? HFD:s åsikt om att generella undantag är omöjliga!!!! HFD:s åsikt om att generella undantag är omöjliga!!!! Hur rättsäkert är en dom som bygger på ett sån´t resonemang? Studiemedel? Skadestånd till vanvårdade Stockholm, tisdag 3 september 2013

10 MM (Praktikkrav på äldre Ungdomar ska få tjäna ett helt prisbasbelopp) Jobbstimulans, särskild beräkningsregel Jobbstimulans, särskild beräkningsregel Allmänna råden från Socialstyrelsen uppdateras Stockholm, tisdag 3 september 2013 Några JO-beslut som kan vara aktuella ?

11 Det var det det! Stockholm, tisdag 3 september 2013


Ladda ner ppt "RÄTTSSÄKERHET LEGALITET OFFENTLIGHET OBJEKTIVITET BESLUT INOM RIMLIG TID ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET Stockholm, tisdag 3 september 2013 ÖVERKLAGNINGSMÖJLIGHET."

Liknande presentationer


Google-annonser