Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolornas självutvärdering 2015 Material för skolornas kvalitetsarbete Susanna Kareinen/Tove Heinonen, kvalitetsansvariga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolornas självutvärdering 2015 Material för skolornas kvalitetsarbete Susanna Kareinen/Tove Heinonen, kvalitetsansvariga."— Presentationens avskrift:

1 Skolornas självutvärdering 2015 Material för skolornas kvalitetsarbete Susanna Kareinen/Tove Heinonen, kvalitetsansvariga

2 Förberedelser Kom överens om tid och plats för självutvärderingstillfället Ska hållas senast 16.4 Kvalitetsgruppen informeras i förhand om arbetet Verksamheten ur ett elevperspektiv står i fokus

3 Förberedelser forts. Plocka fram årets utvecklingsmål från skolans verksamhetsplan på Wilma och placera dem under lämpliga rubriker.

4 Arbetsgången 1. Rektorn presenterar varje utvärderingsdel 5-10 min 2. Självständigt arbete 5-10min 1-2 styrkor 1-2 utvecklingsområden 3. Konsensusdiskussion 20 min, som leder till en styrka /ett utvecklingsmål per utvärderingsområde (skrivs in i tabellen) 4. Efter genomgång av alla kvalitetskort hålls ännu en sammanfattande diskussion, där skolan plockar fram sina tre viktigaste utvecklingsområden. 5. Resultaten från självutvärderingen skall delges hela skolan, helst under våren. 4

5 Tips för arbetet Diskutera tidsanvändningen i förväg. Försök hålla er till given tidtabell för att komma igenom alla kvalitetskort. Ett stoppur är ingen dum idé… Sätt färdigt upp på väggen A3:or, ett för varje kvalitetskort (styrkor och utvecklingsmål på skilda papper), åskådligt att sätta upp post-it lappar på.

6 Efter självutvärderingen Skicka det viktigaste utvecklingsmålet, samt skolans ”etta” av styrkorna per e-post till tove.heinonen@porvoo.fi senast fredag 17.4 kl. 12.00 tove.heinonen@porvoo.fi Anteckna de tre viktigaste utvecklingsmålen i nästa års verksamhetsplan på Wilma och fundera på fortsatta åtgärder för dem. Anteckna också skolans styrkor i verksamhetsplanen.

7 Olika skeden av självutvärderingen i anknytning till kvalitetsarbetet 7

8 Referensram för kvalitetskriterierna inom den grundläggande utbildningen

9 1. Genomförande av läroplanen Systematiskt arbete Läroplansprocessen Språkprogram Centrala aktörer Valfria ämnen Övriga strategiska riktlinjer Läroplanens uppföljning, utvärdering och utveckling Plattform för skolans självbedömning och utvecklingsarbete

10 1.Genomförande av läroplanen ( Skolans verksamhetsidé kommer här) För Vårberga skola: ”Skolans uppgift är att främja elevens personlighetsutveckling och erbjuda allmänbildning. Vi ska fostra eleverna till att kunna samarbeta konstruktivt, ta ansvar, lära sig att söka och behandla kunskap samt arbeta självständigt. Genom vår undervisning ska vi lära våra elever att få en positiv människosyn, ett sunt självförtroende och förståelse för olikheter. Vi ska erbjuda dem en möjlighet att växa till positiva individer som kan fungera i det framtida samhället.” 10

11 2.Undervisning och undervisningsarrangemang Gruppstorleken (20-25)Resurser Läromedel Arbetsmetoder Personalens fortbildning Utvärdering av skolans undervisningsverksamhet Differentiering Mångkulturell undervisning Elevbedömningen Undervisningsmaterial

12 2.Undervisning och undervisningsarrangemang Elevantal Elever i allmänundervisning: Elever med särskilt stöd: Elever med främmande språk: Elever med skjutsrätt: Basgrupper Allmänundervisning: Specialklasser: Grupper med invandrarelever: Grupper med flexibel undervisning: Timresursen Allmän undervisning Specialunderv. klassbunden Specialunderv. deltid Stödundervisning Underv. för invandrare Underv. i hemspråk Specialuppgifter Lärare Tjänsteinnehavare Timlärare, huvudsyssla Timlärare, bisyssla Skolgångsbiträden Övrig personal 12

13 Inlärningsresultat mo och ma

14 Respons från Trivselprofilen (2014) och Vårdnadshavarenkäten Bäst i vår skola: Kunde förbättras: 14

15 3. Stöd till inlärning, växande och välbefinnande Stödnätverk Stadieväxlingen Skolresor Samarbetet hem och skola Tillräckliga personalresurser Multidisciplinärt samarbete Tidigt ingripande Olikheter mellan elever Skolnätverk Skolmaten Lärarnas färdigheter och kompetens

16 Välmående TEA-visaren Skolhälsoenkäten Trivselprofilen Vårdnadshavarenkäten Eftis Klubbar

17 4.Delaktighet och inflytande Metoder för delaktighet Chans att bli hörd Verksamhetskultur Elevråd Feedbacksystem

18 Trivselprofilen, elevkårens verksamhet, klubbar Möjligheter att förverkliga sig själv i vår skola: Skolans sociala situation:

19 5.Samarbete mellan hem och skola Positiv inställning Tillräckliga resurser Mångsidiga familjekonstellationer Gemensamma mål för uppfostran Information Delaktighet Läroplanen

20 Föräldraenkät 2015

21 6. Fysisk lärmiljö Utrymmen UtrustningMaterial Natur och miljö Hälsosam lärmiljö Arbetssäkerhet Hålbar utveckling Årsreparationer Ändamålsenlighet ikt Närmiljö

22 Trivselprofilen: skolans situation

23 7. Säker lärmiljö Hälsa Välbefinnande Ordningsregler Krisplan Säkerhetsinstruktioner Räddningsplan Kartläggning av risker Datasäkerhet Säkerhet

24 Trivselprofilen: Hälsotillstånd

25 KiVa-skola Resultat (om möjligt) Mobbningsfall


Ladda ner ppt "Skolornas självutvärdering 2015 Material för skolornas kvalitetsarbete Susanna Kareinen/Tove Heinonen, kvalitetsansvariga."

Liknande presentationer


Google-annonser