Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättringskunskap Ingrid Ainalem. ”Alla vill ha utveckling, ingen vill ha förändring” Søren Kirkegaard(1813-1855) Søren Kierkegaard omkring 1840. Hur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättringskunskap Ingrid Ainalem. ”Alla vill ha utveckling, ingen vill ha förändring” Søren Kirkegaard(1813-1855) Søren Kierkegaard omkring 1840. Hur."— Presentationens avskrift:

1 Förbättringskunskap Ingrid Ainalem

2 ”Alla vill ha utveckling, ingen vill ha förändring” Søren Kirkegaard(1813-1855) Søren Kierkegaard omkring 1840. Hur var det nu med vikten?

3 tid Förändringspsykologi Hur reagerar vi på förändringar?

4 Förändringsvilja Vi reagerar olika på förändringar! 3 % 13 % 34 % 16 % Källa; Everett Rogers

5 Förbättringskunskap innebär förändring men en förändring blir inte alltid en förbättring Hur gör man då? Jo det behövs systematisk förbättringskunskap Förbättringskunskap innebär också innovationsförmåga

6 Se på din verksamhet med andra ögon

7 Förutsättningar för kontinuerlig verksamhetsutveckling Professionell Kunskap Ämneskunskap Personliga färdigheter Värderingar, etik Förbättringskunskap System Variation Förändringspsykologi Förbättring av diagnos, behandling, processor och system Förbättring av medicinska, funktionella och patientupplevda resultat i relation till kostnader Efter Batalden och Landstingsförbundet

8 Några förgrundsfigurer som kallar sig filosofer Clarence Irving Lewis (1883-1964) vars tankar påverkade både W. Edwards Deming (1900-1993) och Walter Shewhart (1891-1967) Särskilt intressant är Lewis inflytande på både PDSA-cirkelns tillkomst samt Demings tankar om förbättringskunskap (profund knowledge) Lewis Deming Shewhart

9 Vad vill vi uppnå? Systemförståelse -medarbetarna måste se/förstå det gemensamma målet Aktivt ledarskap -stödja och skapa förutsättningar för innovationer Aktivt medarbetarskap -alla vill i grunden göra ett bra jobb Utgå från kundens behov -kunden har tolkningsföreträde för vad som är bra kvalitet Källa (urval): The Deming Management Method (Mary Walton/Edward Deming)

10 Traditionellt förändringsarbete Nuläge (”Är”) Önskat tillstånd (”Bör”) Lärandestyrt förändringsarbete Nuläge Analys Aktion Observa- tion Reflek- tion Lärande Nytt läge

11 Vad innebär ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete? ”Ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i vården innebär att arbetet ska vara långsiktigt, patientorienterat och präglat av ett förebyggande syn- och arbetssätt, ständiga förbättringar, faktabaserade beslut och samverkan” Handboken God Vård – om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, utgiven av Socialstyrelsen

12 Vad är förbättringskunskap? Förbättringskunskapen handlar om att utveckla vår förmåga att identifiera och överbrygga gapen mellan det vi vet och ”vad vi skulle kunna veta” och det vi gör och ”vad vi skulle kunna göra”.

13 ”Kunskapen om hur vi minskar gapet mellan det vi vet, och det vi gör”. Var är vi nu? Var vill vi vara?

14 Definitioner Fredrik Nilsson

15 Offensiv kvalitetsutveckling Basera beslut på fakta Arbeta med processer Låt alla vara delaktiga Ständiga förbättringar Skapa helhetsbild Ledningens engagemang Sätt kunden i centrum Källa: Chalmers Avdelningen för verksamhetsutveckling

16 Kundbegreppet Kund är den eller de som en organisation finns tillför, de som verksamheten vill skapa värde för Det är inte begreppet i sig som är intressant utan det förhållningssätt det uttrycker Källa: Bo Bergman

17 Att möta kunden på rätt nivå Kundnivå Vill avstå från all kontroll Vill dela kontroll Vill ha full kontroll Guru/expert Vägvisare Samtalspart/ rådgivare Vårdgivarroll Källa: HSO Skåne

18 Sjukvårdens olika nivåer Egen vård Individ vårdare & patient Individ vårdare & patient Microsystem Macrosystem Landsting Kommun Region Landsting Kommun Region

19

20 Olika problem kräver olika verktyg!


Ladda ner ppt "Förbättringskunskap Ingrid Ainalem. ”Alla vill ha utveckling, ingen vill ha förändring” Søren Kirkegaard(1813-1855) Søren Kierkegaard omkring 1840. Hur."

Liknande presentationer


Google-annonser