Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPIROMETRI i företagshälsovården Företagssköterskor och företagsläkare 150217 Martin Andersson, ST-läkare, med. Dr. 090-7852364.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPIROMETRI i företagshälsovården Företagssköterskor och företagsläkare 150217 Martin Andersson, ST-läkare, med. Dr. 090-7852364."— Presentationens avskrift:

1 SPIROMETRI i företagshälsovården Företagssköterskor och företagsläkare 150217 Martin Andersson, ST-läkare, med. Dr. martin.andersson@envmed.umu.se 090-7852364 Arbets- och miljömedicin

2 ”A 17-year-old man presented to hospital with dry cough and pleuritic chest pain. For approximately 2 years he had worked in a textile factory as a denim sandblaster using silica-containing sand to abrade denim material.” Arbets- och miljömedicin

3

4 Silikos - stendammlunga Cimrin et al: Sandblasting jeans kills young people. ERJ 28(4);885-6.2006. Akgun et al: N Z Med J. 2008 May 9;121(1273):69-71.

5 Arbets- och miljömedicin

6 Arbets- och miljömedicin, NUS Arbets- och miljömedicin

7 AMM – klinisk patientverksamhet Bedöma och utreda/åtgärda ohälsa relaterad till arbete eller yttre miljö Arbets- och miljömedicin

8 Samband mellan sjukdom och arbete? Bedömer och undersöker patienter – Fastställer diagnos – Mer undersökningar tex spirometri, metakolintest och tester av nervfunktion Exponeringsbedömning (arbete och fritid) – Arbetsplatsbesök, mätningar Sammanställning av kunskapsläget – Litteratursökning Sambandsbedömning – Väger samman sjukdom-exponering-kunskapsläge Råd och rekommendationer, tex anpassning av arbetsplats – Ev anmälan till Arbetsmiljöverket Arbets- och miljömedicin

9

10 Astma - arbete Etiologisk fraktion – primär orsak - ca 15 % (Torén & Blanc 2009) – försämring – ? % – KOL 10-15% Agens – lågmolekylära ämnen – högmolekylära ämnen – irritanter Arbets- och miljömedicin

11 Diagnostik - isocyanatastma Sverige Sverige – astma som uppkommit under arbete med isocyanater Vissa andra länder Vissa andra länder – provokation i kammare med typisk reaktion Arbets- och miljömedicin

12 Diagnostik - isocyanatastma Sverige Sverige – astma som uppkommit under arbete med isocyanater – (försämring vid arbete) Hög sensitivitet Lågt prediktivt värde(överdiagnostik) Vissa andra länder Vissa andra länder – provokation i kammare med typisk reaktion Hög prediktion Låg sensitivitet(underdiagnostik) Arbets- och miljömedicin

13 Pisati et al, Br J Ind Med 1993;50:64 Specifik behandling saknas Livslång ”känslighet” Exempel: – 50 patienter med TDI-astma efterundersöktes 5 år efter diagnos (+ 7mån) – Uppdelades efter vilka som inte längre exponerades och vilka som exponerades men hade skyddsutrustning Diisocyanatastma - behandling och prevention Arbets- och miljömedicin

14 Pisati et al, Br J Ind Med 1993;50:64 Fortfarande exponerad (n=17): Fortfarande exponerad (n=17): – ingen hade tillfrisknat Förändring efter upphörd exponering Upphörd exponering (n=43): Upphörd exponering (n=43): – 12 hade tillfrisknat Arbets- och miljömedicin

15 Spirometritolkning Arbets- och miljömedicin

16 Kurvtyp 1: Volym-Tid (äldre spirometrar: bälgspirometrar) Arbets- och miljömedicin

17 Kurvtyp 2: Flöde-Volym Arbets- och miljömedicin

18 Vad behövs för tolkning? VC (vitalkapacitet) FVC (forcerad vitalkapacitet) FEV 1 (forcerad ensekundsvolym) FEV% (FEV 1 /VC eller FVC) Arbets- och miljömedicin

19 Obstruktiv FEV% <70 Om över 65 år, <65% Astma och KOL är obstruktiva lungsjukdomar Arbets- och miljömedicin

20 Reversibilitetstest FEV 1efter -FEV 1före FEV 1före Reversibilitet kan ses vid astma, och ibland även vid KOL (reversibelt inslag) En signifikant reversibilitet fås om FEV 1 ökar med 12% och minst 200 ml Arbets- och miljömedicin

21 Restriktivitet Små lungvolymer generellt Ofta fibrotiserande sjukdomar Kräver fullständig lungfunktion (statisk spirometri) På dynamisk spirometri: högt FEV%, låga VC och FVC (stela lungor-snabbare utblåsning) Arbets- och miljömedicin

22 Kurva 1: Flöde-Volym, astma Arbets- och miljömedicin

23 Kurva 2: Flöde-Volym, KOL Arbets- och miljömedicin

24 Kurva 3: Flöde-Volym, fibros Arbets- och miljömedicin

25 Patient 1: Lennart, 50 år Förkylningar som ”aldrig går över” Trött och ”dåligt flås” Rökare, ett halvt paket om dagen sedan 30 åå Egen företagare inom IT Far med KOL, alla 3 syskon pälsdjursallergiker Har tre hundar, inga besvär Arbets- och miljömedicin

26 Patient 1: Lennart 50 år FEV 1 3,15 L (81%) VC5,0 L (105%) FVC5,2 L (109%) FEV%0,61 (61%) Efter reversibilitetstest: FEV 1 3,6 L (92%) och FEV% 69%. VC och FVC oförändrade. 14% förbättring, 450 ml Arbets- och miljömedicin

27 Diagnos? Astma, men kvarstående obstruktivitet efter rev-test Gått obehandlad länge? Astma med KOL (pga rökning eller obehandlad astma?) Rökstopp, läkarbedömning Arbets- och miljömedicin

28 Patient 2: Alice, 73 år Sista året tilltagande dyspné och torrhosta Aldrig rökt, men passiv rökning mellan 20 åå och 65 åå (maken rökte inomhus) Arbetat som sjukvårdsbiträde Tar levaxin för sköldkörteln, i övrigt frisk Arbets- och miljömedicin

29 Patient 2: Alice, 73 år VC 2,3 L (65%) FVC 2,5 L FEV 1 1,6 L (80%) FEV% 70% Ingen förbättring vid reversibilitestest Arbets- och miljömedicin

30 Diagnos? Tecken på restriktiv lungsjukdom Remiss till klinisk fysiologi för fullständig lungfunktion och lungröntgen Remiss till lungklinik/medicinklinik Arbets- och miljömedicin

31 Tack för visat intresse! Tillägg: De som är intresserade av att läsa på om hur man ska bedöma lungfunktion över tid (”15%-regeln”) rekommenderas att hämta ”Spirometriundersökningar inom företagshälsovården vid medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl” av Hedenström mfl. via google. Arbets- och miljömedicin


Ladda ner ppt "SPIROMETRI i företagshälsovården Företagssköterskor och företagsläkare 150217 Martin Andersson, ST-läkare, med. Dr. 090-7852364."

Liknande presentationer


Google-annonser