Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPIROMETRI i företagshälsovården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPIROMETRI i företagshälsovården"— Presentationens avskrift:

1 SPIROMETRI i företagshälsovården
Företagssköterskor och företagsläkare Martin Andersson, ST-läkare, med. Dr. Arbets- och miljömedicin

2 Arbets- och miljömedicin
”A 17-year-old man presented to hospital with dry cough and pleuritic chest pain. For approximately 2 years he had worked in a textile factory as a denim sandblaster using silica-containing sand to abrade denim material.” Arbets- och miljömedicin

3 Arbets- och miljömedicin

4 Arbets- och miljömedicin
Silikos - stendammlunga Cimrin et al: Sandblasting jeans kills young people. ERJ 28(4); Akgun et al: N Z Med J May 9;121(1273):69-71. Arbets- och miljömedicin

5 Arbets- och miljömedicin

6 Arbets- och miljömedicin, NUS
Se till att börja med en presentationsrunda av alla!!! Arbets- och miljömedicin

7 AMM – klinisk patientverksamhet
Bedöma och utreda/åtgärda ohälsa relaterad till arbete eller yttre miljö Olika frågeställningar.. Beror patientens sjukdom på dennes arbete- sambandesbedömning Kan patient med denna sjukdom fortsätta sitt arbete. Rekommendationer, åtgärder Misstanke om arbetsskada… Arbets- och miljömedicin

8 Samband mellan sjukdom och arbete?
Bedömer och undersöker patienter Fastställer diagnos Mer undersökningar tex spirometri, metakolintest och tester av nervfunktion Exponeringsbedömning (arbete och fritid) Arbetsplatsbesök, mätningar Sammanställning av kunskapsläget Litteratursökning Sambandsbedömning Väger samman sjukdom-exponering-kunskapsläge Råd och rekommendationer, tex anpassning av arbetsplats Ev anmälan till Arbetsmiljöverket Arbets- och miljömedicin

9 Arbets- och miljömedicin

10 Arbets- och miljömedicin
Astma - arbete Etiologisk fraktion primär orsak - ca 15 % (Torén & Blanc 2009) försämring – ? % KOL 10-15% Agens lågmolekylära ämnen högmolekylära ämnen irritanter Arbets- och miljömedicin

11 Diagnostik - isocyanatastma
Sverige astma som uppkommit under arbete med isocyanater Vissa andra länder provokation i kammare med typisk reaktion Arbets- och miljömedicin

12 Diagnostik - isocyanatastma
Sverige astma som uppkommit under arbete med isocyanater (försämring vid arbete) Hög sensitivitet Lågt prediktivt värde (överdiagnostik) Vissa andra länder provokation i kammare med typisk reaktion Hög prediktion Låg sensitivitet (underdiagnostik) Arbets- och miljömedicin

13 Diisocyanatastma - behandling och prevention
Specifik behandling saknas Livslång ”känslighet” Exempel: 50 patienter med TDI-astma efterundersöktes 5 år efter diagnos (+ 7mån) Uppdelades efter vilka som inte längre exponerades och vilka som exponerades men hade skyddsutrustning Pisati et al, Br J Ind Med 1993;50:64 Arbets- och miljömedicin

14 Förändring efter upphörd exponering
Fortfarande exponerad (n=17): ingen hade tillfrisknat Upphörd exponering (n=43): 12 hade tillfrisknat Pisati et al, Br J Ind Med 1993;50:64 Arbets- och miljömedicin

15 Arbets- och miljömedicin
Spirometritolkning Arbets- och miljömedicin

16 Kurvtyp 1: Volym-Tid (äldre spirometrar: bälgspirometrar)
Arbets- och miljömedicin

17 Arbets- och miljömedicin
Kurvtyp 2: Flöde-Volym Arbets- och miljömedicin

18 Vad behövs för tolkning?
VC (vitalkapacitet) FVC (forcerad vitalkapacitet) FEV1 (forcerad ensekundsvolym) FEV% (FEV1/VC eller FVC) Arbets- och miljömedicin

19 Arbets- och miljömedicin
Obstruktiv FEV% <70 Om över 65 år, <65% Astma och KOL är obstruktiva lungsjukdomar Arbets- och miljömedicin

20 Arbets- och miljömedicin
Reversibilitetstest FEV1efter-FEV1före FEV1före Reversibilitet kan ses vid astma, och ibland även vid KOL (reversibelt inslag) En signifikant reversibilitet fås om FEV1 ökar med 12% och minst 200 ml Arbets- och miljömedicin

21 Arbets- och miljömedicin
Restriktivitet Små lungvolymer generellt Ofta fibrotiserande sjukdomar Kräver fullständig lungfunktion (statisk spirometri) På dynamisk spirometri: högt FEV%, låga VC och FVC (stela lungor-snabbare utblåsning) Arbets- och miljömedicin

22 Kurva 1: Flöde-Volym, astma
Arbets- och miljömedicin

23 Kurva 2: Flöde-Volym, KOL
Arbets- och miljömedicin

24 Kurva 3: Flöde-Volym, fibros
Arbets- och miljömedicin

25 Arbets- och miljömedicin
Patient 1: Lennart, 50 år Förkylningar som ”aldrig går över” Trött och ”dåligt flås” Rökare, ett halvt paket om dagen sedan 30 åå Egen företagare inom IT Far med KOL, alla 3 syskon pälsdjursallergiker Har tre hundar, inga besvär Arbets- och miljömedicin

26 Arbets- och miljömedicin
Patient 1: Lennart 50 år FEV1 3,15 L (81%) VC 5,0 L (105%) FVC 5,2 L (109%) FEV% 0,61 (61%) Efter reversibilitetstest: FEV1 3,6 L (92%) och FEV% 69%. VC och FVC oförändrade. 14% förbättring, 450 ml Arbets- och miljömedicin

27 Arbets- och miljömedicin
Diagnos? Astma, men kvarstående obstruktivitet efter rev-test Gått obehandlad länge? Astma med KOL (pga rökning eller obehandlad astma?) Rökstopp, läkarbedömning Arbets- och miljömedicin

28 Arbets- och miljömedicin
Patient 2: Alice, 73 år Sista året tilltagande dyspné och torrhosta Aldrig rökt, men passiv rökning mellan 20 åå och 65 åå (maken rökte inomhus) Arbetat som sjukvårdsbiträde Tar levaxin för sköldkörteln, i övrigt frisk Arbets- och miljömedicin

29 Arbets- och miljömedicin
Patient 2: Alice, 73 år VC 2,3 L (65%) FVC 2,5 L FEV1 1,6 L (80%) FEV% 70% Ingen förbättring vid reversibilitestest Arbets- och miljömedicin

30 Arbets- och miljömedicin
Diagnos? Tecken på restriktiv lungsjukdom Remiss till klinisk fysiologi för fullständig lungfunktion och lungröntgen Remiss till lungklinik/medicinklinik Arbets- och miljömedicin

31 Tack för visat intresse!
Tillägg: De som är intresserade av att läsa på om hur man ska bedöma lungfunktion över tid (”15%-regeln”) rekommenderas att hämta ”Spirometriundersökningar inom företagshälsovården vid medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl” av Hedenström mfl. via google. Arbets- och miljömedicin


Ladda ner ppt "SPIROMETRI i företagshälsovården"

Liknande presentationer


Google-annonser