Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmiljö 2009-2011 Intervjustudie av 14 frisörer visar att det finns en medvetenhet hos frisörerna om arbetsmiljön, men inte alltid tillräcklig kunskap,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmiljö 2009-2011 Intervjustudie av 14 frisörer visar att det finns en medvetenhet hos frisörerna om arbetsmiljön, men inte alltid tillräcklig kunskap,"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmiljö 2009-2011 Intervjustudie av 14 frisörer visar att det finns en medvetenhet hos frisörerna om arbetsmiljön, men inte alltid tillräcklig kunskap, medel och strategier att genomföra tillräckliga arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Manuskript inskickat! Kronholm Diab K, Nielsen J, Andersson E. Swedish female hairdressers’ view and reasoning on their working environment – a qualitative study. 2013. In manuscript.

2 Exponering 2012 - Kammarstudie •12 frisörer med luftvägsbesvär av blekmedel utförde under kontrollerade former blekningar och under de olika arbetsmomenten mättes partikelkoncentration och halten av irriterande ämnen •Besvär och biologiska markörer mättes hos frisörerna innan, under och efter exponeringen Undersökningarna avslutade januari 2013 – resultatbearbetning pågår

3 Sara börjar blanda blekmedel i exponerings- kammaren

4 Proteiner Monica Kåredahl 2010  Besvärsmekanismer Studier på AMM tyder på att specifika proteiner i nässlemhinnan delvis kan vara involverade i sjukdomsutvecklingen. Dessa studier kan ev hjälpa oss att förstå hur näsbesvär orsakade av persulfat uppstår. KÅREDAL M. et al., 2010. Time-Dependent Proteomic iTRAQ Analysis of Nasal Lavage of Hairdressers Challenged by Persulfate. J of Proteome Research, 5;9, 5620-8.

5 Hud Marlene Isaksson 2002 Förekomst av besvär Frisörer •Aktiv tid i yrket23,8 per 1000 pers/år <25 år37,1 per 1000 pers/år Bytt yrke pga handeksem •Frisörer6,2 % •Referenter 1,9 % LIND M et al., 2007. Incidence of hand eczema in female Swedish hairdressers. Occup Environ Med, 64, 191-5.

6 Hud Marlene Isaksson Ca 5 ggr högre risk för handeksem som frisör - de flesta har lätt kroniskt handeksem - orsaker är vatten, irritation, allergi - vårda huden - torka händerna noga efter handtvätt med handduk - skyddshandskar, engångs i plast - undvik antibakteriebehandlade handskar - undvik tvål- och handkrämsrester under handskar - byt handskar ofta – återanvänd aldrig! - undvik både natur- och syntetgummihandskar - frisörmössor kan innehålla latex - använd inte smycken i arbetet

7 Aromatiska aminer Maria Albin •Har frisörer en ökad cancerrisk? – Ja, troligen (blåscancer mest etablerat) •Innebär det en ökad cancerrisk att få håret färgat? –Vi vet inte. Det finns anledning till oro, men fynden är inte samstämmiga •Vad beror det på? –Exponering för aromatiska aminer i hårfärger?

8 Reproduktion Anna Axmon, Lars Rylander 2003, 2006, 2009 Studier på AMM har visat •att heltidsarbetande frisörer löper 20 procent högre risk att föda tillväxthämmade barn, och att födelsevikten är ca 50 g lägre – orsaken dock oklar •viss risk för längre tid till graviditet samt fostermissbildningar – stress? RYLANDER L et al., 2002. Reproductive outcome among female hairdressers. Occup Environ Med 59, 517–522. RYLANDER L & KÄLLEN B., 2005. Reproductive outcomes among hairdressers. Scand J Work Environ Health, 31 (3):212-217. AXMON A et al., 2006. Fertility among female hairdressers. Scand J Work Environ Health., 32, 51-60. AXMON & RYLANDER, 2009. Birth weight and fetal growth in infants born to female hairdressers and their sisters. Occup Environ Med., 66, 198-204.

9 Ergonomi Kerstina Ohlsson 2004-05 Förekomst av besvär En studie av muskelbelastningar visade att frisörer •har en hög andel besvär i nacke och armar •har en låg grad av muskulär återhämtning, framför allt i underarmens muskler •arbetar med högt lyftade armar Nordander C et al. 2013. Exposure-response relationships in work-related musculoskeletal disorders in elbows and hands - A synthesis of group-level data on exposure and response obtained using uniform methods of data collection. Appl Ergon 44(2), 241-53.

10 Ergonomi Kerstina Ohlsson … och att faktorer som har betydelse för besvären är •att armarna hålls högt hela tiden •huvudets och ryggens ställning •ständiga rörelser med händer/handleder •stress

11 Ergonomi Kerstina Ohlsson Förslag till åtgärder •Utnyttja alla chanser till avlastning! •Arbeta sittande, när så är möjligt! •Använd hjälpmedel! •Justera alltid arbetshöjden! •Tag pauser – raster! •Tänk på Dig själv!

12 Praktiska slutsatser • Det finns ett kemikalieproblem • Medvetandet om detta bör höjas • Höjd skyddsnivå (ventilation, handskar) • Ventilationskrav bör förtydligas • För tidigt för rekommendationer om enskilda produkttyper • Dialog med frisörer, leverantörer och tillsynsmyndigheter

13 Rekommendationer •Skydda huden mot hårfärgämnen - Byt handskar mellan varje kund - Använd bara handskarna en gång! - Klipp håret före färgningen •God ventilation – allmän, dragskåp, punktutsug •Frisörprodukter – byt ut farliga produkter •Korrekta arbetsmetoder – och växla mellan arbetsuppgifterna • God hygien

14 Anki Matsson tänker på personalens välmående: ”De som vill leva längre har punktutsug” I Hedemora finns ett vackert polishus. Men här ryms varken fångar eller konstaplar. Nej här huserar salong Hårstället med Ann−Christin Matsson vid rodret. En helt nyrenoverad salong där personalens bästa står i fokus, tillsammans med kundens välmående. Tar det ena ut det andra? Nej då. De två har ingått ett lyckligt äktenskap. Ur Frisörtidningen, nr 7, 2011 Text: Johanna Söderlind Foto: Gomer Swahn Med tillstånd av Frisörföretagarna

15 Årets Frisör: Malin Cederlund,, Urban by Björn Axén Foto: Chrisel Sundebäck www.frisor.com/2008-11-09 www.frisor.com

16 Länkar – artiklar om frisörers arbetsmiljö •Arbetsmiljöforskning - http://www.arbetsmiljoforskning.se/search/node/fris%C3%B6rer http://www.arbetsmiljoforskning.se/search/node/fris%C3%B6rer •Arbetsliv - http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Sok-i-artikelarkivet/Arbetsliv - http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Sok-i-artikelarkivet/ •Naturskyddsföreningen -http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/giftiga- harprodukter-pa-frisorsalongenhttp://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/giftiga- harprodukter-pa-frisorsalongen - http://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2010- 4/harvardsprodukter-som-skadarhttp://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2010- 4/harvardsprodukter-som-skadar •Arbetsmiljöverket – http://www.av.se/dokument/publikationer/rapporter/RAP2012_06.pdf http://www.av.se/dokument/publikationer/rapporter/RAP2012_06.pdf •Forskning.se - http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/nyheterfranforskningse/kemikali erutgorhalsoriskforfrisorer.5.61fbca9812ec690a32180001030.html http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/nyheterfranforskningse/kemikali erutgorhalsoriskforfrisorer.5.61fbca9812ec690a32180001030.html •Miljösamverkan Skåne - http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane/Sv/projekt/pagae nde-projekt/Pages/frisorer.aspx http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane/Sv/projekt/pagae nde-projekt/Pages/frisorer.aspx •Hållbar Utveckling Skåne (HUT) - http://www.hutskane.nu/projekt/avslutade- projekt-3/hallbar-frisor/http://www.hutskane.nu/projekt/avslutade- projekt-3/hallbar-frisor/ •Frisörtidningen – fyra artiklar under 2012 (nr 4,6,8,10) •Bulletin 2012:2, s 4, 6, 1012:3 s 2 - http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Labmedicin_Skane/Verksamhetsomrad en/Arbets--och-miljomedicin/Publikationer/Bulletin---Nyhetsbrev/ http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Labmedicin_Skane/Verksamhetsomrad en/Arbets--och-miljomedicin/Publikationer/Bulletin---Nyhetsbrev/


Ladda ner ppt "Arbetsmiljö 2009-2011 Intervjustudie av 14 frisörer visar att det finns en medvetenhet hos frisörerna om arbetsmiljön, men inte alltid tillräcklig kunskap,"

Liknande presentationer


Google-annonser