Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Så här jobbar vi med energi- och klimatarbetet! Miljökvalitetsmål är utgångspunkten Energi- och klimatstrategin konkretiserar med - detaljerade mål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Så här jobbar vi med energi- och klimatarbetet! Miljökvalitetsmål är utgångspunkten Energi- och klimatstrategin konkretiserar med - detaljerade mål."— Presentationens avskrift:

1 1. Så här jobbar vi med energi- och klimatarbetet! Miljökvalitetsmål är utgångspunkten Energi- och klimatstrategin konkretiserar med - detaljerade mål - åtgärder - riktlinjer EE-stödet Miljösamordnare i förvaltningar och bolag Förankring Uppföljning och redovisning i årlig miljöredovisning Integrering i budgetprocessen

2 2. Hur får Klimatrådets arbete effekt i kommunerna? 1. Åtgärdsförslag som beretts och som flera ställer sig bakom underlättar, jämfört med att kommunen själv utreder frågan från grunden. Samverkan är positivt och driver framåt. 2. Kommunrepresentanterna tar i rådet upp idéer, som kan utvecklas till åtgärdsförslag. Med förankring i rådet och dess organisationer underlättas genomförandet i den egna kommunen. 3. Projektansökningar och gemensamma projekt där kommunerna inbjuds att delta. 4. Regionala utredningar och systemanalyser som i sin tur kan brytas ner till åtgärdsförslag och lokalt underlag. 5. Rådet behöver bli mera känt bland kommunpolitiker och kommunala tjänstemän.

3 3. Kommunernas representanter i Klimatrådet Hur säkerställer vi att arbetet i Klimatrådet förankras i våra kommuner? Klimatrådets arbete ska tas upp som en stående punkt på kommunledningsmöten i GGVV. Möten 6 gånger per år.


Ladda ner ppt "1. Så här jobbar vi med energi- och klimatarbetet! Miljökvalitetsmål är utgångspunkten Energi- och klimatstrategin konkretiserar med - detaljerade mål."

Liknande presentationer


Google-annonser