Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2004-11-11 Varför Samverkan? Många med offentlig försörjning Problemen kräver helhetslösningar myndigheten äger del- lösningar Nya behov – integration.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2004-11-11 Varför Samverkan? Många med offentlig försörjning Problemen kräver helhetslösningar myndigheten äger del- lösningar Nya behov – integration."— Presentationens avskrift:

1 Varför Samverkan? Många med offentlig försörjning Problemen kräver helhetslösningar myndigheten äger del- lösningar Nya behov – integration Behövs nya arbetssätt och organisering Ekonominstyrning leder till svartepetter Organisation = ansvar

2 DELTA - ett synsätt Helhetssyn på behov Helhetsinriktade insatser

3 Resultat Hisingsbon - respektfullt bemötande - adekvata åtgärder - delaktighet i rehabiliteringen Samhället - förkortad rehabiliteringsprocess - minskade väntetider - tydligare ansvarsgränser Personalen - meningsfullhet - minskad frustration - kompetensutveckling

4 Resultat 2003 Främjande aktiviteter besök Socialmedicinskt inriktade aktiviteter Hisingsbor Arbetslivsinriktade aktiviteter Hisingsbor

5 LAN Kommun Region Försäkring s- kassa Beställar- förbund Verkställande Tjänsteman Beredningsgrupp/ Styrgrupper Projekt Nätverk Process- stöd DELTA:s organisation

6 DELTA:s arbetssätt förutsätter…… Legitimitet Struktur Ägs lokalt och stöttas centralt

7 Socialmedicinskt inriktade aktiviteter Backa - Tidig och samordnad rehabilitering Kärra-Rödbo - Tidig och samordnad rehabilitering Biskopsgården - Tidig och samordnad rehabilitering Tuve-Säve – DELTA-teamet Lundby - Tidig och samordnad rehabilitering Försäkringskassan i Tidig och Samordnad Rehabilitering Psykologer i Tidig och Samordnad Rehabilitering Unga Vuxna DELTA:s verksamheter

8 DELTA:s verksamheter Arbetslivsinriktade aktiviteter Arbetsmarknadstorget SANNA Lundbykajen – arbetsträning/prövning Främjande aktiviteter Hälsodisken & Värkstaden Livsstil för hälsa i Torslanda

9 BUDGET 2004 Ägartillskott under ,0 Mkr -Samverkansaktiviteter 48,1 Mkr - Kunskaps-DELTA 4,0 Mkr - Förbundsstyrelse, sekretariat, nätverk 1,9 Mkr Ianspråktagna medel 54,0 Mkr tillkommer samverkan med LAN

10 DELTA:s kostnader ,8 mkr ,7 mkr ,8 mkr ,5 mkr ,0 mkr ,9 mkr ,2 mkr ,0 mkr

11 Ordinarie verksamhet Åtgärds-DELTA Kunskaps- DELTA Utvärderings- DELTA Implementering

12 Kunskaps - DELTA Inventering – Kartläggning Lokala behov - Stadsdelar / Hisingsgemensamt - Tvärsektoriellt och Tvärprofessionellt DELTA-grupper Gemensam beredning

13 Åtgärds - DELTA Budget – Uppdrag Projekt – projektledare Lokalt ansvar – centralt stöd Krav på utvärdering

14 Arbetsför Fysisk, social, psykisk/ intellektuell förmåga Anställningsbar Yrkeskomp, språk, Social komp, ålder DELTA Traditionellt Job ready

15 Villkor för Samverkan LEGITIMITET Resurser Politiskt stöd Ledningsstöd Arena FÖRTROENDE Kunskap om - organisationer - kompetens Respekt för regelverk och villkor

16 Villkor för Samverkan STRUKTUR Budget / Redovisning Mål Mätning av resultat Möten Rutiner som kollektiva minnen Tydligt ansvar - samordning Lokalisering VILJA Ledning på alla nivåer Handläggare Visas i uthållighet och tid

17 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas. (Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)


Ladda ner ppt "2004-11-11 Varför Samverkan? Många med offentlig försörjning Problemen kräver helhetslösningar myndigheten äger del- lösningar Nya behov – integration."

Liknande presentationer


Google-annonser