Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2004-11-11 Varför Samverkan? Många med offentlig försörjning Problemen kräver helhetslösningar myndigheten äger del- lösningar Nya behov – integration.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2004-11-11 Varför Samverkan? Många med offentlig försörjning Problemen kräver helhetslösningar myndigheten äger del- lösningar Nya behov – integration."— Presentationens avskrift:

1 2004-11-11 Varför Samverkan? Många med offentlig försörjning Problemen kräver helhetslösningar myndigheten äger del- lösningar Nya behov – integration Behövs nya arbetssätt och organisering Ekonominstyrning leder till svartepetter Organisation = ansvar

2 2004-11-11 DELTA - ett synsätt Helhetssyn på behov Helhetsinriktade insatser

3 2004-11-11 Resultat Hisingsbon - respektfullt bemötande - adekvata åtgärder - delaktighet i rehabiliteringen Samhället - förkortad rehabiliteringsprocess - minskade väntetider - tydligare ansvarsgränser Personalen - meningsfullhet - minskad frustration - kompetensutveckling

4 2004-11-11 Resultat 2003 Främjande aktiviteter 5 890 besök Socialmedicinskt inriktade aktiviteter 2 206 Hisingsbor Arbetslivsinriktade aktiviteter 2 361 Hisingsbor

5 2004-11-11 LAN Kommun Region Försäkring s- kassa Beställar- förbund Verkställande Tjänsteman Beredningsgrupp/ Styrgrupper Projekt Nätverk Process- stöd DELTA:s organisation

6 2004-11-11 DELTA:s arbetssätt förutsätter…… Legitimitet Struktur Ägs lokalt och stöttas centralt

7 2004-11-11 Socialmedicinskt inriktade aktiviteter Backa - Tidig och samordnad rehabilitering Kärra-Rödbo - Tidig och samordnad rehabilitering Biskopsgården - Tidig och samordnad rehabilitering Tuve-Säve – DELTA-teamet Lundby - Tidig och samordnad rehabilitering Försäkringskassan i Tidig och Samordnad Rehabilitering Psykologer i Tidig och Samordnad Rehabilitering Unga Vuxna DELTA:s verksamheter

8 2004-11-11 DELTA:s verksamheter Arbetslivsinriktade aktiviteter Arbetsmarknadstorget SANNA Lundbykajen – arbetsträning/prövning Främjande aktiviteter Hälsodisken & Värkstaden Livsstil för hälsa i Torslanda

9 2004-11-11 BUDGET 2004 Ägartillskott under 2004 51,0 Mkr -Samverkansaktiviteter 48,1 Mkr - Kunskaps-DELTA 4,0 Mkr - Förbundsstyrelse, sekretariat, nätverk 1,9 Mkr Ianspråktagna medel 54,0 Mkr tillkommer samverkan med LAN

10 2004-11-11 DELTA:s kostnader 1997 1,8 mkr 1998 18,7 mkr 1999 42,8 mkr 2000 54,5 mkr 2001 61,0 mkr 2002 61,9 mkr 2003 54,2 mkr 2004 54,0 mkr

11 2004-11-11 Ordinarie verksamhet Åtgärds-DELTA Kunskaps- DELTA Utvärderings- DELTA Implementering

12 2004-11-11 Kunskaps - DELTA Inventering – Kartläggning Lokala behov - Stadsdelar / Hisingsgemensamt - Tvärsektoriellt och Tvärprofessionellt DELTA-grupper Gemensam beredning

13 2004-11-11 Åtgärds - DELTA Budget – Uppdrag Projekt – projektledare Lokalt ansvar – centralt stöd Krav på utvärdering

14 2004-11-11 Arbetsför Fysisk, social, psykisk/ intellektuell förmåga Anställningsbar Yrkeskomp, språk, Social komp, ålder DELTA Traditionellt Job ready

15 2004-11-11 Villkor för Samverkan LEGITIMITET Resurser Politiskt stöd Ledningsstöd Arena FÖRTROENDE Kunskap om - organisationer - kompetens Respekt för regelverk och villkor

16 2004-11-11 Villkor för Samverkan STRUKTUR Budget / Redovisning Mål Mätning av resultat Möten Rutiner som kollektiva minnen Tydligt ansvar - samordning Lokalisering VILJA Ledning på alla nivåer Handläggare Visas i uthållighet och tid

17 2004-11-11 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas. (Samverkansutredningens betänkande SOU 2000:114)


Ladda ner ppt "2004-11-11 Varför Samverkan? Många med offentlig försörjning Problemen kräver helhetslösningar myndigheten äger del- lösningar Nya behov – integration."

Liknande presentationer


Google-annonser