Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förebyggande miljöarbete - Giftfri Miljö Uppströmsarbetet helt avgörande Renare avloppsvatten till reningsverken är en förutsättning för ett hållbart samhälle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förebyggande miljöarbete - Giftfri Miljö Uppströmsarbetet helt avgörande Renare avloppsvatten till reningsverken är en förutsättning för ett hållbart samhälle."— Presentationens avskrift:

1 Förebyggande miljöarbete - Giftfri Miljö Uppströmsarbetet helt avgörande Renare avloppsvatten till reningsverken är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Mängden oönskade ämnen som kommer till reningsverken måste minska. Inför EU-förbud, restriktioner och utfasning av miljöfarliga ämnen i konsumentprodukter. På Svenskt Vatten arbetar vi i första hand med att fasa ut: –De prioriterade ämnena enligt ramdirektivet för vatten –Miljöfarliga receptfria läkemedel –Kadmium i hobby/konstnärsfärger –Silver som bakteriedödande medel

2 2 Avloppet är inte gjort för kemikalier Inte vår miljö heller

3 Fosfor är en begränsad global resurs Kritiskt att nu genomföra regeringsuppdraget så att det blir hållbara och tydliga regler om återföring av fosfor. Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen behöver arbeta mycket nära tillsammans och i nära samråd med övriga berörda myndigheter och intressenter.

4 Ännu bättre biogasproduktion Det finns behov av att: genomföra den nationella biogasstrategin ha nationella styrmedel som är energi- och kostnadseffektiva

5 Minskad övergödning i våra sjöar och hav Det finns behov av att: tydliggöra svenska åtaganden för minskning av fosfor- och kväveutsläpp, och vilka förväntningar som finns på vattentjänstsektorn. utveckla styrmedel som är energi- och kostnadseffektiva


Ladda ner ppt "Förebyggande miljöarbete - Giftfri Miljö Uppströmsarbetet helt avgörande Renare avloppsvatten till reningsverken är en förutsättning för ett hållbart samhälle."

Liknande presentationer


Google-annonser