Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillväxtberedningen 2 juni 2009, Lars S och Maria Ö BILD 1 Positionsdokument Gruvor och mineraler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillväxtberedningen 2 juni 2009, Lars S och Maria Ö BILD 1 Positionsdokument Gruvor och mineraler."— Presentationens avskrift:

1 Tillväxtberedningen 2 juni 2009, Lars S och Maria Ö BILD 1 Positionsdokument Gruvor och mineraler

2 Tillväxtberedningen 2 juni 2009, Lars S och Maria Ö BILD 2 Viktigt tillväxtområde för Norrbotten  Norrbotten står för 90 % av EU:s produktion av järnmalm  Omfattande prospektering pågår i BD och AC län  Förberedande gruvverksamhet i Pajala och Kolariområdet.  Miljonsatsning i länet på strategisk kompetensförsörjning via EU- medel.  Starkt FoU-område för LTU och universitetet i Uleåborg  Prioriterat i RUP och TVB: s ställningstagande inför RUP  Underlagsrapport från länsstyrelserna i BD och AC län

3 Tillväxtberedningen 2 juni 2009, Lars S och Maria Ö BILD 3 Malm, viktig tillgång i den globala ekonomin  Ökad global tillväxt kräver naturresurser  EU:s inriktning (uppmuntra ökad exploatering)  Exportens betydelse för ekonomin  Nationellt agerande (finsk gruvpolicy, gränsuppdraget angående infrastruktur)

4 Tillväxtberedningen 2 juni 2009, Lars S och Maria Ö BILD 4 Malm, viktig tillgång i den regionala ekonomin.  Arbetstillfällen (uppbyggnadsfas och verksamhet)  Kompetenskrävande: del i en högteknologisk basindustri.  Diversifiering (underleverantörer och kringverksamhet)  Icke rörlig geografisk resurs

5 Tillväxtberedningen 2 juni 2009, Lars S och Maria Ö BILD 5 Kritiska faktorer för att stärka gruvverksamheten som tillväxtområde.  Arbetskraftsförsörjning och utbildning  Tillgång till kostnadseffektiv energi (vatten, vind, biobränslen, kolsänkor)  Transportinfrastruktur

6 Tillväxtberedningen 2 juni 2009, Lars S och Maria Ö BILD 6 Varför ett politiskt ställningstagande  Politisk samsyn i Norrbotten  Påverka EU:s framtida ställningstaganden  Påverka Sveriges ställningstaganden  Fullfölja genomförda prioriteringar i TVB  Viktigt för ekonomi och arbetsmarknad i glest befolkade områden.  Bromsar upp utflyttning från inlandet

7 Tillväxtberedningen 2 juni 2009, Lars S och Maria Ö BILD 7 Planerade och genomförda kontakter Pajala kommun, PUAB, 15 maj, OK Bergsstaten, prospekteringsläget, 26 maj, OK LKAB, 28 maj, OK Boliden, v.24 GEORANGE, ej tidsbestämt Länsstyrelsen, ej tidsbestämt Arvidsjaurs kommun, ej tidsbestämt

8 Tillväxtberedningen 2 juni 2009, Lars S och Maria Ö BILD 8 Disposition Sammanfattning Inledning Tillväxt och konkurrenskraft Tillgångar i en global ekonomi Nya perspektiv, energins betydelse Transportinfrastrukturens betydelse för råvaruproduktion. Kompetensförsörjning, miljö, SME, FoU, NSPA-studien Sociala konsekvensbeskrivningar Regional kraftsamling Slutsatser

9 Tillväxtberedningen 2 juni 2009, Lars S och Maria Ö BILD 9 Tidsplan  Lägesbeskrivning till TVB 2 juni 2009  Positionsdokument för beslut i TVB hösten 2009.


Ladda ner ppt "Tillväxtberedningen 2 juni 2009, Lars S och Maria Ö BILD 1 Positionsdokument Gruvor och mineraler."

Liknande presentationer


Google-annonser