Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är skillnaden mellan internationell politik och nationell politik?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är skillnaden mellan internationell politik och nationell politik?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är skillnaden mellan internationell politik och nationell politik?

2

3 Tre analytiska nivåer 1.Aktörsnivå 2.Interaktionsnivå 3.Systemnivå

4 Interaktionsnivå 1.Krig och konflikter 2.Internationella kriser 3.Allianser 4.Integration

5 Systemnivå 1.Kollektiv säkerhet 2.Nord – syd 3.Maktbalans 4.Framtidens världsordning?

6 TRE TEORETISKA PERSPEKTIV 1.Makt – realistiska perspektivet 2.Ett liberalt perspektiv 3.Ett konstruktivist perspektiv

7 Aktörer i internationell politik Makt, utrikespolitiska mål och utrikespolitiskt beslutsfattande

8 Aktörer i Libyen

9 Stater eller länder Etniska grupper Mellanstatliga organisationer Icke Statliga aktörer

10 Stater eller länder legitimitet – uppfattas som laglig Kontroll över territorium och befolkning Erkänts av andra stater Regeringen har:

11 Suveränitetsprincipen Staten har den politiska makten I Generalförsamlingen är alla jämställda med en röst var ”Är sig sjelv nok” Alla stater är suveräna:

12 Vad avgör en stats makt och inflytande? Ekonomisk styrka naturtillgångar Militär styrka Utveckling, teknologi och utbildningsnivå Historia Status och kultur Geografiskt läge Befolkningsstorlek

13 Exempel på: Ekonomiska stormakter En stat med stor kulturell betydelse En stat med stor religiös betydelse En stat som är en regional stormakt

14 Mellanstatliga samarbeten Ekonomiska samarbeten – OPEC, EU Militära samarbeten - NATO Sociala samarbeten WHO, UNHCR Politiska samarbeten – EU, FN, AU

15 Ickestatliga aktörer Multinationella företag Befrielserörelser och terrorgrupper NGO Massmedier Religiösa rörelser

16 Utrikespolitiska mål Säkerhet – staten och regimens överlevnadEkonomisk tillväxtMakt – ökat inflytande över världspolitikenSpridandet av politiska, kulturella eller religösa idèer

17 Utrikespolitiska medel Diplomatiska medelMilitära medelEkonomisk medelPsykologiska medel


Ladda ner ppt "Vad är skillnaden mellan internationell politik och nationell politik?"

Liknande presentationer


Google-annonser