Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En regional cancerstrategi Uppstartsmöte 2010-09-10.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En regional cancerstrategi Uppstartsmöte 2010-09-10."— Presentationens avskrift:

1 En regional cancerstrategi Uppstartsmöte 2010-09-10

2 Regionens canceröversyn 06/07 Strategi för palliativ vård i regionen och lokala handlingsplaner Strategi och handlingsplaner framme, 15 mkr fördelat via HSK Regiongemensam handlingsplan för kompetensförsörjning Pågår Förbättra förutsättningarna för patientnära klinisk forskning Cancercentrum Sahlgrenska skapas på Medicinarberget Följ upp ledtider till diagnostik och behandling Punktundersökning genomförd, remiss i PV till diagnos, OK för lung- och tjocktarmscancer, förbättringsutrymme för bröst- och prostatacancer

3 Regionens canceröversyn Regiongemensam översyn av arbetsfördelningen inom tumörkirurgin Pågår Förtydligande av ansvarsfördelningen i vårdkedjan Klart Sammanhållen strategi för primärprevention pågår

4 Fortsättningsuppdrag 2009 Genomförande av Nationella riktlinjer Bröstcancer riktlinjerna inarbetade i Reg. Vårdprogram Prostatacancer praxisundersökning genomförd arbete med Reg. Vårdprogram pågår Colorectalcancer Nationellt vårdprogram framme regional anpassning pågår

5 Fortsättningsuppdrag 2009 Tillgänglighet till strålbehandling Sammanhållen strategi för primär prevention Kost, rökning, alkohol, motion och strålning Kartlägga och koordinera kommun, PV, sjukhus, företag Målnivåer för ledtider i cancervården Bröst, prostata, colon och rectum Interna tider 2007 analyserade Förslag målnivåer under processning Utvärdering palliativ vård Genomlysning klar

6 En regional cancerstrategi Regionens canceröversyn 06/07 Nationell cancerstrategi, sjukhusledningar, beställarchefer, Sahlgrenska Akademin och Hälso- och sjukvårdsutskottet våren 09 Hälso- och sjukvårdsavdelningens ledningsgrupp 5/10 och 2/11 Sjukvårdsgruppen, 5/11 Hälso- och sjukvårdsutskottet, Cancerseminarium 18/11, beslut 10/2

7 En nationell cancerstrategi Tre fokusområden Medborgarperspektiv (prevention, vaccination) Patientperspektiv (processer, patientfokusering, palliation) Kunskapsbildning/kunskapsspridning (samverkan mellan sjukhusen och akademin)

8 En regional cancerstrategi Patientfokuserad cancervård Utveckla existerande nätverksstrukturer regionalt och nationellt (vårdprogram och kvalitetsregister) Uppdrag som regional processägare Fortsatt arbete med primär prevention, palliativ vård och kompetensförsörjning Försöksverksamhet för canceröverlevare

9 En regional cancerstrategi Utveckling och forskning Förstärkning med inriktning mot kompetensöverföring/samverkan inom Cancer Centrum Sahlgrenska Förstärkning klinisk epidemiologisk kompetens som bas för klinisk forskning Förstärkning av forskning kring lärande och verksamhetsutveckling


Ladda ner ppt "En regional cancerstrategi Uppstartsmöte 2010-09-10."

Liknande presentationer


Google-annonser