Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ERFARENHETER AV KVALITETSUPPFÖLJNING AV BRÖSTCANCERPROCESSEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ERFARENHETER AV KVALITETSUPPFÖLJNING AV BRÖSTCANCERPROCESSEN"— Presentationens avskrift:

1 ERFARENHETER AV KVALITETSUPPFÖLJNING AV BRÖSTCANCERPROCESSEN
eller Från golv till tak och åter Martin Malmberg Överläkare

2 Region Skåne Fokusområde cancer

3 Otydligt formulerade mål avseende kvalitet, kvantitet och samhällsmål
Rapport på uppdrag av Region Skånes revisorer 2005 Otydligt formulerade mål avseende kvalitet, kvantitet och samhällsmål Svag koppling mellan ekonomisk ersättning och kvalitetsmål respektive kvantitetsmål Svag uppföljning av kvalitetsmål, kvantitetsmål och samhällsmål Svaga incitament för personalen att nå verksamhetsmål

4 Uppdrag Fokusområde cancer
Hälsoundersökning för bröstcancer och cervixcancer Genomlysning av fyra cancerprocesser Framtagande av kvalitetsindikatorer och måltal Kontinuerlig kvalitetsuppföljning med öppen redovisning Samordning av onkologin i Skåne – Skånes Onkologiska klinik Samordning av cancersjukvården – Regionalt Cancercentrum

5 BRÖSTCANCER

6 ”Vårdens” variabler ”Biologiska” variabler

7 GOLV Bildat arbetsgrupp, samtliga enheter Bröstkirurger
Bröstsjuksköterskor Röntgenläkare (mammografi) Cyto- patologer Gemensam patientprocessbeskrivning Gemensamma rutiner Patientinformation Checklista för sjuksköterskor Autoanamnesformulär

8 Sjukgymnasterna olika rutiner och rekommendationer
Hygiensjuksköterskorna olika rekommendationer Narkos - Olika rutiner

9

10 Krav på kvalitetsindikatorer
Väldefinierade Konkreta Mätbara Patientens perspektiv

11 PERSPEKTIV Medborgare / patient Uppdragsgivare Verksamhet
Var kommer jag till mottagning / diagnos / behandling snabbast? Hur är kvalitén? Uppdragsgivare Sätta mål, följa upp, styra resurser, jämföra Verksamhet Analysera, upptäcka flaskhalsar, styra resurser

12 FÖRUTSÄTTNINGAR Kvalitetsregister Hög täckningsgrad, mål 100%
Aktuell information, registrering ”utan onödigt dröjsmål” Följa en vårdprocess hela vägen

13 Andel bedömda på diagnoskonferens. Mål: 100%

14 Andel bedömda på terapikonferens. Mål: 100%

15 Information om diagnos/behandling
DIAGNOSTIK Patient 7 Max 21 80% 14 Primärvård 7-14 7-14 Bröstmottagning Bilddiagnostik inkl cytologi Diagnos- konferens 7-14 Information om diagnos/behandling 14 Annan behandling Operation

16 Information om diagnos/behandling
DIAGNOSTIK Patient Primärvård Bröstmottagning Bilddiagnostik inkl cytologi Information om diagnos/behandling Operation Diagnos- konferens Annan behandling Max 21 80% 14

17 Information om diagnos/behandling Behandling (operation)
DIAGNOSTIK Patient Information om diagnos/behandling Utredning Behandling (operation) Max 21 80% 14

18 Information om fortsatt behandling
TERAPI 28 Kemoterapi Besök onkolog Start kemoterapi 7-14 Besök SSK, venport, motsv 80% Ingen beh Återbesök 12 mån Operation Terapi-konferens Information om fortsatt behandling 14 Start radioterapi Radioterapi Sim etc 42 Start Utvärdering SSK 4-6 v Endokrin beh

19 Information om fortsatt behandling
TERAPI Kemoterapi Besök onkolog Start kemoterapi Besök SSK, venport, motsv Ingen beh Återbesök 12 mån Operation Terapi-konferens Information om fortsatt behandling Start radioterapi Radioterapi Sim etc Start Utvärdering SSK 4-6 v Endokrin beh

20 Information om fortsatt behandling
TERAPI Information om fortsatt behandling Start radioterapi Start kemoterapi 14 80% 42 28 Operation

21 MÄTPUNKTER HÄNDELSE DATAKÄLLA Åtgärd
Datum för när patient ringt bröstmottagning / remissankomst till bröst-mottagning eller till mammografienhet Nationellt kvalitets-register, regionalt tillägg. Lokala rutiner ses över så att tidigaste datum registreras. Mammografienheten ses som del av bröstmottagning. Datum för diagnos-/ behandlingsinformation Nationellt kvalitets-register (Datum vårdplan) Överenskommelse om praxis Datum för första operation Nationellt kvalitetsregister Datum för sista operation Tillägg till regionalt kvalitetsregister Datum för information om fortsatt behandling Datum för start radioterapi Onkologmodulen, start Datum för start kemoterapi

22 POLITISK FÖRANKRING TAK Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)
Skrivs in i uppdraget till sjukvården Vårdproduktionsberedningen (VPB) Uppföljning

23   Förvaltningschefer     Kvalitetsmått och processbeskrivning avseende bröstcancer  … Alla bröstmottagningar i Region Skåne skall tillämpa samma principer…. Det är av största vikt att beslutade kvalitetsmått och måltal för bröstcancervården 2009 efterföljs. Uppföljning av kvalitetsmålen kommer att ske fortlöpande och rapporteras öppet. Tacksam för vidare distribution till samtliga berörda inom era respektive förvaltningar. Med vänliga hälsningar Lars Kristensson Produktionsdirektör

24 Bröstcancer BENCHMARKING
PASiS FLÖDES-MODELLEN RADIOTERAPI-REGISTER KVALITETS-REGISTER OPERATIONS-REGISTER RÖNTGEN RIS MELIOR TUMÖR-REGISTER HELSINGBORG KRISTIANSTAD LUND MALMÖ

25

26 Tid från remissankomst (mottagning eller mammografi) till diagnosinformation. Mål: 80% inom 21 dagar
Den sammanlagda tide 49 baseras på 21 dagar till diagnos + 14 dagar till operation + 14 dagar till PAD information. Endast i Helsingborg ligger genomsnittet på de maximala 49 dagarna.

27 Tid från diagnosinformation till primär operation
Tid från diagnosinformation till primär operation. Mål: 80% inom 14 dagar Den sammanlagda tide 49 baseras på 21 dagar till diagnos + 14 dagar till operation + 14 dagar till PAD information. Endast i Helsingborg ligger genomsnittet på de maximala 49 dagarna.

28 Tid från operation till information om PAD och fortsatt behandling
Tid från operation till information om PAD och fortsatt behandling. Mål: 80 inom 14 dagar Den sammanlagda tide 49 baseras på 21 dagar till diagnos + 14 dagar till operation + 14 dagar till PAD information. Endast i Helsingborg ligger genomsnittet på de maximala 49 dagarna.

29 Sammanlagd tid från remissankomst till besked om fortsatt behandling max 49 dagar (21+14+14)
Den sammanlagda tide 49 baseras på 21 dagar till diagnos + 14 dagar till operation + 14 dagar till PAD information. Endast i Helsingborg ligger genomsnittet på de maximala 49 dagarna.

30 2010 T2

31 ÅTERRAPPORTERING Politiska nivån Förvaltningsledning Verksamhet

32 Region Skåne framhålls som ledande i Sverige på att sätta mål i cancersjukvården.

33 Var det bättre tidigare?
Knappast Har det blivit sämre för att vi vet hur det ligger till? Nej Har vi skaffat oss förutsättningar för att göra det bättre? Ja!

34 SAMMANFATTNING Beskriv och analysera vårdprocessen och definiera lämpliga ledtidsavgränsare Definiera och sätt mål för rimliga och väsentliga ledtider ur ett patientperspektiv Gör otvetydiga definitioner för de tidpunkter som avgränsar ledtiderna och försäkra att de som gör registreringarna är informerade Informera och förankra genom hela organisationen Starta registrering och tillförsäkra en hög täckningsgrad Analysera resultatet Återrapportera

35


Ladda ner ppt "ERFARENHETER AV KVALITETSUPPFÖLJNING AV BRÖSTCANCERPROCESSEN"

Liknande presentationer


Google-annonser