Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ERFARENHETER AV KVALITETSUPPFÖLJNING AV BRÖSTCANCERPROCESSEN eller Från golv till tak och åter Martin Malmberg Överläkare www.skane.se/rcc.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ERFARENHETER AV KVALITETSUPPFÖLJNING AV BRÖSTCANCERPROCESSEN eller Från golv till tak och åter Martin Malmberg Överläkare www.skane.se/rcc."— Presentationens avskrift:

1 ERFARENHETER AV KVALITETSUPPFÖLJNING AV BRÖSTCANCERPROCESSEN eller Från golv till tak och åter Martin Malmberg Överläkare www.skane.se/rcc

2 Region Skåne Fokusområde cancer

3 Otydligt formulerade mål avseende kvalitet, kvantitet och samhällsmål Svag koppling mellan ekonomisk ersättning och kvalitetsmål respektive kvantitetsmål Svag uppföljning av kvalitetsmål, kvantitetsmål och samhällsmål Svaga incitament för personalen att nå verksamhetsmål Rapport på uppdrag av Region Skånes revisorer 2005

4 Uppdrag Fokusområde cancer – Hälsoundersökning för bröstcancer och cervixcancer – Genomlysning av fyra cancerprocesser – Framtagande av kvalitetsindikatorer och måltal – Kontinuerlig kvalitetsuppföljning med öppen redovisning – Samordning av onkologin i Skåne – Skånes Onkologiska klinik – Samordning av cancersjukvården – Regionalt Cancercentrum

5 BRÖSTCANCER

6 ”Biologiska” variabler ”Vårdens” variabler

7 Bildat arbetsgrupp, samtliga enheter Bröstkirurger Bröstsjuksköterskor Röntgenläkare (mammografi) Cyto- patologer Gemensam patientprocessbeskrivning Gemensamma rutiner Patientinformation Checklista för sjuksköterskor Autoanamnesformulär GOLV

8 Sjukgymnasterna olika rutiner och rekommendationer Hygiensjuksköterskorna olika rekommendationer Narkos - Olika rutiner

9

10 Väldefinierade Konkreta Mätbara Patientens perspektiv Krav på kvalitetsindikatorer

11 Medborgare / patient Var kommer jag till mottagning / diagnos / behandling snabbast? Hur är kvalitén? Uppdragsgivare Sätta mål, följa upp, styra resurser, jämföra Verksamhet Analysera, upptäcka flaskhalsar, styra resurser PERSPEKTIV

12 FÖRUTSÄTTNINGAR Kvalitetsregister – Hög täckningsgrad, mål 100% – Aktuell information, registrering ”utan onödigt dröjsmål” – Följa en vårdprocess hela vägen

13 Andel bedömda på diagnoskonferens. Mål: 100%

14 Andel bedömda på terapikonferens. Mål: 100%

15 DIAGNOSTIK Patient Primärvård Bröstmottagning Bilddiagnostik inkl cytologi 7-14 7 Information om diagnos/behandling Operation 14 Diagnos- konferens Annan behandling 7-14 Max 21 80% 14 80%

16 Patient Primärvård Bröstmottagning Bilddiagnostik inkl cytologi Information om diagnos/behandling Operation Diagnos- konferens Annan behandling Max 21 80% 14 80% DIAGNOSTIK

17 Patient Information om diagnos/behandling Utredning Behandling (operation) Max 21 80% 14 80% DIAGNOSTIK

18 TERAPI 28 Kemoterapi Besök onkolog Start kemoterapi 7-14 Besök SSK, venport, motsv 80% Ingen beh Återbesök 12 mån Operation Terapi- konferens Information om fortsatt behandling 14 80% Besök onkolog Start radioterapi Radioterapi 7-14 Sim etc 42 80% Start Utvärdering SSK 4-6 v Endokrin beh

19 Kemoterapi Besök onkolog Start kemoterapi Besök SSK, venport, motsv Ingen beh Återbesök 12 mån Operation Terapi- konferens Information om fortsatt behandling Besök onkolog Start radioterapi Radioterapi Sim etc Start Utvärdering SSK 4-6 v Endokrin beh TERAPI

20 Information om fortsatt behandling Start radioterapi Start kemoterapi 14 80% 42 80% 28 80% Operation TERAPI

21 MÄTPUNKTER HÄNDELSEDATAKÄLLAÅtgärd Datum för när patient ringt bröstmottagning / remissankomst till bröst- mottagning eller till mammografienhet Nationellt kvalitets- register, regionalt tillägg. Lokala rutiner ses över så att tidigaste datum registreras. Mammografienheten ses som del av bröstmottagning. Datum för diagnos-/ behandlingsinformation Nationellt kvalitets- register (Datum vårdplan) Överenskommelse om praxis Datum för första operation Nationellt kvalitetsregister Datum för sista operationNationellt kvalitets- register, regionalt tillägg. Tillägg till regionalt kvalitetsregister Datum för information om fortsatt behandling Nationellt kvalitetsregister Datum för start radioterapi Nationellt kvalitetsregisterOnkologmodulen, start 2009-09-01 Datum för start kemoterapi Nationellt kvalitetsregisterOnkologmodulen, start 2009-09-01

22 POLITISK FÖRANKRING Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) Skrivs in i uppdraget till sjukvården Vårdproduktionsberedningen (VPB) Uppföljning TAK

23 Förvaltningschefer Kvalitetsmått och processbeskrivning avseende bröstcancer … Alla bröstmottagningar i Region Skåne skall tillämpa samma principer…. Det är av största vikt att beslutade kvalitetsmått och måltal för bröstcancervården 2009 efterföljs. Uppföljning av kvalitetsmålen kommer att ske fortlöpande och rapporteras öppet. Tacksam för vidare distribution till samtliga berörda inom era respektive förvaltningar. Med vänliga hälsningar Lars Kristensson Produktionsdirektör

24 Bröstcancer BENCHMARKING PASiS FLÖDES- MODELLEN KVALITETS- REGISTER OPERATIONS- REGISTER RÖNTGEN RIS RADIOTERAPI- REGISTER MELIOR HELSINGBORGKRISTIANSTADLUNDMALMÖ TUMÖR- REGISTER

25

26 Tid från remissankomst (mottagning eller mammografi) till diagnosinformation. Mål: 80% inom 21 dagar 2009-2010

27 Tid från diagnosinformation till primär operation. Mål: 80% inom 14 dagar 2009-2010

28 Tid från operation till information om PAD och fortsatt behandling. Mål: 80 inom 14 dagar 2009-2010

29 Sammanlagd tid från remissankomst till besked om fortsatt behandling max 49 dagar (21+14+14) 2009-2010

30 2010 T2

31 ÅTERRAPPORTERING Politiska nivån Förvaltningsledning Verksamhet

32 Region Skåne framhålls som ledande i Sverige på att sätta mål i cancersjukvården.

33 Var det bättre tidigare?Knappast Har det blivit sämre för att vi vet hur det ligger till? Nej Har vi skaffat oss förutsättningar för att göra det bättre? Ja!

34 1.Beskriv och analysera vårdprocessen och definiera lämpliga ledtidsavgränsare 2.Definiera och sätt mål för rimliga och väsentliga ledtider ur ett patientperspektiv 3.Gör otvetydiga definitioner för de tidpunkter som avgränsar ledtiderna och försäkra att de som gör registreringarna är informerade 4.Informera och förankra genom hela organisationen 5.Starta registrering och tillförsäkra en hög täckningsgrad 6.Analysera resultatet 7.Återrapportera SAMMANFATTNING

35


Ladda ner ppt "ERFARENHETER AV KVALITETSUPPFÖLJNING AV BRÖSTCANCERPROCESSEN eller Från golv till tak och åter Martin Malmberg Överläkare www.skane.se/rcc."

Liknande presentationer


Google-annonser