Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURBAROMETERN 26 januari 2012 ROGER KNUDSEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURBAROMETERN 26 januari 2012 ROGER KNUDSEN."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURBAROMETERN 26 januari 2012 ROGER KNUDSEN

2 Barometerindikatorn KONJUNKTURBAROMETERN 26 januari 2012 ROGER KNUDSEN

3 3 Barometerindikatorn

4 Konfidensindikatorer för de olika sektorerna positivt20Hushåll negativt30Privata tjänstenäringar positivt5Detaljhandel positivt5 Byggindustri negativt40 Tillverknings- industri Jämfört med förra månad Vikt

5 5 Jämförelse mellan Sverige och EU

6 Konjunkturbarometern Företag KONJUNKTURBAROMETERN 26 januari 2012 ROGER KNUDSEN

7 7 Tillverkningsindustri Konfidensindikator

8 8 Tillverkningsindustri Orderingång, utfall

9 9 Tillverkningsindustri Total orderstock

10 10 Tillverkningsindustri Orderingång, förväntningar

11 11 Tillverkningsindustri Produktionsvolym

12 12 Tillverkningsindustri Kapacitetsutnyttjande

13 13 Tillverkningsindustri Antal anställda

14 14 Tillverkningsindustri Lönsamhet

15 15 Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikator

16 16 Bygg- och anläggningsverksamhet Byggandet

17 17 Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstock

18 18 Bygg- och anläggningsverksamhet Främsta hinder

19 19 Bygg- och anläggningsverksamhet Förväntningar närmaste året

20 20 Detaljhandel Konfidensindikator

21 21 Handel Försäljningsvolym

22 22 Privata tjänstenäringar Konfidensindikator

23 23 Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagens tjänster

24 24 Privata tjänstenäringar Volymen på inneliggande uppdrag

25 25 Privata tjänstenäringar Antal anställda

26 Konjunkturbarometern Hushåll KONJUNKTURBAROMETERN 26 januari 2012 ROGER KNUDSEN

27 27 Hushåll Konfidensindikatorn

28 28 Hushåll Makroindex

29 29 Hushåll Mikroindex

30 30 Företagens och hushållens inflationsförväntningar

31 KONJUNKTURINSTITUTET 26 januari 2012 Jesper Hansson Konjunkturbilden

32 ECB:s treårsrepa har sänkt interbankräntorna Basis-spread, tremånaders interbankränta minus tremånaders OIS-ränta, dagsvärden

33 Osäkerheten har minskat – börskurserna stiger Index 2008-09-15 = 100, dagsvärden

34 Positiva konjunktursignaler i USA – mindre pessimistiska bostadsbyggare Konfidensindikator, NAHB, säsongrensade månadsvärden

35 Tecken på att konsumentförtroendet återvänder Index respektive nettotal, månadsvärden

36 Både hushåll och detaljhandel tror på mer inköp av kapitalvaror framöver Förväntad försäljning respektive planer för kapitalvaruinköp, nettotal, månadsvärden (höger)

37 Varuexporten faller liksom exportorderingången Procentuell förändring för summa tre månader jämfört med föregående tre månader (t.o.m. november)

38 Fallande BNP under två kvartal Index, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

39 Fortfarande hög efterfrågan på arbetskraft Nyanmälda lediga platser och varsel om uppsägning tusental, 3-månaders glidande medelvärde

40 Arbetslösheten vänder upp Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartals- respektive månadsvärden

41 Inflationen har fallit – KPIF ökar mycket långsamt Konsumentpriser, årlig procentuell förändring, månadsvärden

42 Fortsatt stor skillnad mellan bolåneränta och reporänta Procent, dagsvärden

43 Sammanfattning Euroområdet hankar sig fram – Svag tillväxt 2012-13 – Något mindre finansieringsproblem Viss ljusning i USA Snabbare inbromsning i exporten än väntat=> något svagare BNP i Sverige 2012 Tecken på att konsumentförtroendet vänder uppåt Företagen övervintrar – arbetslösheten stiger endast i begränsad omfattning Reporäntan kommer att fortsätta sänkas


Ladda ner ppt "KONJUNKTURBAROMETERN 26 januari 2012 ROGER KNUDSEN."

Liknande presentationer


Google-annonser