Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell Nivåstrukturering peniscancer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell Nivåstrukturering peniscancer"— Presentationens avskrift:

1 Nationell Nivåstrukturering peniscancer

2 Bakgrund Peniscancer – en av urologins ovanligaste tumörsjukdomar
Drabbar ca 120 män/år Andel organbevarande ingrepp är alltför få Följsamhet till internationella guidelines är för låg kirurgisk behandling på 24 sjh, endast två sjh opererade fler än 10 pat/år

3 Peniscancer Patienter som opererats mellan 2011-07-01 och 2012-06-30*
*Källa: Inrapporterade data till kvalitetsregister i INCA, uttagsdatum

4 Remiss till landsting/regioner dec 2013
Att en nationell multidisciplinär konferens inrättas och att alla patienter diskuteras där före kirurgisk åtgärd Att kurativt syftande kirurgi vid peniscancer koncentreras till två vårdenheter i landet. Att onkologisk behandling av peniscancer genomförs inom respektive region. Att patienter med peniscancer fortsatt följs upp via nationella kvalitetsregistret.

5 Kurativt syftande kirurgi vid peniscancer
Gäller from 1 januari 2015 Urologiska klinikerna vid Skånes Universitetssjukhus Malmö Universitetssjukhuset i Örebro 15 september programförklaring Senast 15 november lt/regioner skickar beslut till RCC samverkan 5 5

6


Ladda ner ppt "Nationell Nivåstrukturering peniscancer"

Liknande presentationer


Google-annonser