Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad menas med Normkritik egentligen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad menas med Normkritik egentligen?"— Presentationens avskrift:

1 Vad menas med Normkritik egentligen?

2 Vad ska vi lära oss? Grundläggande förståelse för perspektivet och metoden normkritik Förstå skillnaden på normkritik och andra jämlikhets/mångfalds metoder Känna till grundläggande normkritiska principer

3 Jämlikhet och mångfald
Olika grupper behandlas olika bra i samhället idag. Vi konstaterat att vi vill göra något för att förändra den ojämlikheten. Vi kan välja olika metoder = olika resultat Tre metoder Inga gråskalor

4 Tolerans Utbildning om “de andra”

5 Tolerans Varför behandlas grupper olika?
De ”annorlunda/konstiga” gör ”de vanliga” osäkra Det okända gruppen ”de andra” är ”läskig/konstig” = behandlas sämre Felaktiga fördomar = behandlas sämre

6 Tolerans Vad behöver göras?
Latin To’lero = tåla eller uthärda ”Vi normala” måste tåla ”de andra” ”De andra” ska berätta om sitt annorlundaskap När ”Vi” vet mer ser vi en människa OKEJ-stämpel på personen trotts annorlundaskap

7 Tolerans Vad är negativt?
Ett exempel = en sanning för hela gruppen De som adresseras förväntas vara ”normala” Förstärker ”Vi” & ”Dom” Alltid på majoritetens villkor Makten stannar hos de normala För konstig = ej tolererad Rätt att vara mig själv, behövs inget okej

8 Tolerans Vad är positivt?
”De andra” blir människor ”Dom finns inte” kan inte existera längre Minoritetsgrupper kan hitta en förebild

9 Empowerment Utbildning för “de andra”

10 Empowerment Varför behandlas grupper olika?
Lägre gruppen möter motstånd, vilket leder till: Mindre möjligheter Mindre resurser Mindre makt Mindre erkänd kunskap Håller nere gruppen

11 Empowerment Vad behöver göras?
Lyfta upp de lägre till de högre Utbilda/ge resurser till ”de lägre/de andra” Stärka ”de andra” Separatism = starkare tillsammans

12 Empowerment Vad är negativt?
De redan utsatta är ansvariga för förändring ”De andra” blir starkare = klarar skiten bättre Förändra inte systemet av ”Vi” & ”Dom”

13 Empowerment Vad är positivt?
Hjälper ”de utsatta” att klara skiten här och nu Hittar förebilder Får andrum från ”jobbiga världen” ”De utsatta” får ladda batterierna Snabb förändring Utgår från verkligheten som den är nu Orkar kräva sina egna rättigheter

14 Normkritik Utbildning om systemet “vi” &“de andra”

15 Normkritik Varför behandlas grupper olika?
Osynliga regler för hur vi ska bete oss Normerna skapar normala och onormala Det normala stöter aldrig på problem De onormala ”straffas” Samhället sätter upp hinder för normbrytare Vi är alla med och stöttar eller ändrar normen De normala får största delen av makten

16 Normkritik Vad behöver göras?
= reglerna måste ändras Se de normer som exkluderar personer idag Sluta anta att folk följer normen Hitta mina privilegier (fördelar) Våga granska sig själv/sin verksamhet Bredda normerna Normföljare ger plats till normbrytare

17 Normkritik Vad är negativt?
Abstrakt/svårt att förstå Långsamt Tungt att genomföra Jobbigt att granska sig själv Möter ofta motstånd Pratar inte om normbrytarna

18 Normkritik Vad är positivt?
Systemförändring! Går inte bara på symtomen Alla kan delta/bidra Vi breddar normen = verklig inkludering Ger plats för många olika personers liv

19 Tolerans Empowerment Normkritik
OKEJ-stämpel trotts anorlundaskap Mer kunskap om ”de andra” Existensen är säkrad +vet lite mer Lyfta den lägre gruppen Utbildning/plats för den lägre gruppen Starkare lägre grupper System av normer och makt Granska och utmana normer Systemförändring, fler inkluderas

20 Normkritiska grundprinciper
Granska normer och maktfördelning Intersektionalitet Se sin egen position Alla har ett ansvar Privilegierade ger plats Tolkningsföreträde Språkbruk Anta inte att alla följer normen!

21 Utbildningsansvarig Mångfald emelie. mire. asell@scouterna
Utbildningsansvarig Mångfald Emelie Mire Åsell


Ladda ner ppt "Vad menas med Normkritik egentligen?"

Liknande presentationer


Google-annonser