Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Redan di gamle grekerna… Om demokratins rötter, kännetecken och sårbarhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Redan di gamle grekerna… Om demokratins rötter, kännetecken och sårbarhet."— Presentationens avskrift:

1 Redan di gamle grekerna… Om demokratins rötter, kännetecken och sårbarhet

2 ἰ σηγορ ί α κα ὶ παρρησ ί α κα ὶ καθ ό λου δημοκρατ ί α ἀ ληθιν ή Att tala fritt och på lika villkor utgör på det hela taget sann demokrati Polybios av Megalopolis i Arkadien ca 210-120 f.v.t.

3 Demokratin ett växelspel mellan att tala och lyssna Dialogkultur

4  Att få tala fritt utifrån sina egna tankar  Att lyssna till andras tankar  Att bli lyssnad till av andra  Utan det fria talet finns inget att lyssna till  Utan det ömsesidiga lyssnandet är det fria talet en förbipasserande vindpust  Utan talande och lyssnande ingen förankring och utveckling av demokratin

5  Utgår från och slår vakt om den grundläggande värderingen om alla människors lika värde  Lägger toleransen som bottenplatta för mellanmänskligt samspel  Är samhällsdanande (hålla samman, inkluderande)  Är i ett globalt perspektiv fredsbevarande

6  Tolerera – acceptera  Respektera  Bejaka mångfald

7 Fungerar bäst på öppna arenor  Medborgarplatser  I offentligheten odlas det gemensamma

8 ἰ σηγορία καὶ παρρησία καὶ καθόλου δημοκρατία ἀ ληθινή

9

10

11  Perspektivtotalisering

12  Diktatur – envälde  Monolog

13  tystnad  slutenhet  elitism – exkludering, segregering  vi mot dom: intoleranta attityder  vi mot dom: intolerant lagstiftning  vi mot dom: intoleranta handlingar  låt inte fröna bli till träd!

14

15  Grupper som ställer sig utanför samhället  Exkluderar sig själva som offer eller elit  Tar sig rättigheter på andras bekostnad

16

17  Övning i att tala och att lyssna  Övning i att vara olika  Övning i att kompromissa – inte reducering utan perspektivförmering  Övning i majoritetens ansvar för minoriteterna  Pröva de egna värderingarna i samspel med andra  Granska självbild och människosyn

18  Lära av erfarenheten, även den kollektiva i historien  Växa inifrån (demokratin inifrånstyrd och samtidigt offentlig)  Inte döma, fördöma eller moralisera utan problematisera och utmana sig själv och andra  Själva erövra demokratin – inte få den istoppad

19

20  I olika former förmedla kunskap som berör med attitydförändrande och attitydförstärkande effekter  Genom att ställa begreppet intolerans i centrum som lärdom från historien och samtida riskfaktor bidra till demokratisk fördjupning och aktiv tolerans

21  Att i ord och handling inte fördra eller inte acceptera enskilda och grupper med annan hudfärg, etnisk härkomst, sexuell läggning, religiös tillhörighet, åsikter och andra kategoriseringar

22  Forum för levande historia ett tecken på att staten tar - demokratin på allvar - riskerna på allvar - samhällets framtid på allvar

23  Med lärdomar från historien - värna och befästa alla människors lika värde som grund för demokratin


Ladda ner ppt "Redan di gamle grekerna… Om demokratins rötter, kännetecken och sårbarhet."

Liknande presentationer


Google-annonser