Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Familjerättsbyrån, Göteborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Familjerättsbyrån, Göteborg"— Presentationens avskrift:

1 Familjerättsbyrån, Göteborg
Rapport från ett projekt kring samarbetssamtal, våld m.m.

2 Bakgrund Våren 2008: Inbjudan från Anders Broberg och IMS till forskningsprojekt

3 Bakgrund Våren 2008: Inbjudan från Anders Broberg och IMS till forskningsprojekt Vi tackar ja, men beslutar samtidigt att starta eget, utvidgat projekt:

4 Bakgrund Våren 2008: Inbjudan från Anders Broberg och IMS till forskningsprojekt Vi tackar ja, men beslutar samtidigt att starta eget, utvidgat projekt: Screena både kvinnor och män i alla typer av ärenden

5 Bakgrund Våren 2008: Inbjudan från Anders Broberg och IMS till forskningsprojekt Vi tackar ja, men beslutar samtidigt att starta eget, utvidgat projekt: Screena både kvinnor och män i alla typer av ärenden Inrätta särskild mottagningsgrupp för samarbetssamtalsärenden

6 Flödesschema Mottagningsgruppen
Skriftlig ansökan kommer in

7 Flödesschema Mottagningsgruppen
Skriftlig ansökan kommer in Fördelas på Mottagningsgruppen

8 Flödesschema Mottagningsgruppen
Skriftlig ansökan kommer in Fördelas på Mottagningsgruppen Enskilda samtal inom 10 arbetsdagar

9 Flödesschema Mottagningsgruppen
Skriftlig ansökan kommer in Fördelas på Mottagningsgruppen Enskilda samtal inom 10 arbetsdagar Bedömning / Omfördelning

10 Syftet med de enskilda samtalen
Klientens förväntningar

11 Syftet med de enskilda samtalen
Klientens förväntningar Familjens situation

12 Syftet med de enskilda samtalen
Klientens förväntningar Familjens situation Är vi rätt instans?

13 Syftet med de enskilda samtalen
Klientens förväntningar Familjens situation Är vi rätt instans? Informera om samarbetssamtal

14 Syftet med de enskilda samtalen
Klientens förväntningar Familjens situation Är vi rätt instans? Informera om samarbetssamtal Screena för våld och otrygghet

15 Syftet med de enskilda samtalen
Klientens förväntningar Familjens situation Är vi rätt instans? Informera om samarbetssamtal Screena för våld och otrygghet Underlag för bedömning av vidare handläggning

16 Screeningfrågorna

17 Statistik, Familjerättsbyrån, Gbg
Frivilliga SS: SS från domstol: Upplysningar: Utredningar: Avtal: Adoptionsutredningar:

18 Statistik

19 Statistik

20 Statistik

21 Statistik

22 Mottagningsgruppens reflektioner
300 enskilda samtal

23 Mottagningsgruppens reflektioner
300 enskilda samtal Arbetsam men stimulerande period

24 Mottagningsgruppens reflektioner
300 enskilda samtal Arbetsam men stimulerande period Bättre kontakt; bredare, mer nyanserad bild

25 Mottagningsgruppens reflektioner
300 enskilda samtal Arbetsam men stimulerande period Bättre kontakt; bredare, mer nyanserad bild Föräldrarnas reaktioner

26 Mottagningsgruppens reflektioner
300 enskilda samtal Arbetsam men stimulerande period Bättre kontakt; bredare, mer nyanserad bild Föräldrarnas reaktioner Män

27 Mottagningsgruppens reflektioner
300 enskilda samtal Arbetsam men stimulerande period Bättre kontakt; bredare, mer nyanserad bild Föräldrarnas reaktioner Män Kvinnor

28 Mottagningsgruppens reflektioner
300 enskilda samtal Arbetsam men stimulerande period Bättre kontakt; bredare, mer nyanserad bild Föräldrarnas reaktioner Män Kvinnor Barn

29 Mottagningsgruppens reflektioner
300 enskilda samtal Arbetsam men stimulerande period Bättre kontakt; bredare, mer nyanserad bild Föräldrarnas reaktioner Män Kvinnor Barn Byte av handläggare

30 Mottagningsgruppens reflektioner
Vad har vi lärt oss?

31 Mottagningsgruppens reflektioner
Vad har vi lärt oss? Företrädesvis ”gammalt” våld

32 Mottagningsgruppens reflektioner
Vad har vi lärt oss? Företrädesvis ”gammalt” våld Inte systematiskt, upprepat våld

33 Mottagningsgruppens reflektioner
Vad har vi lärt oss? Företrädesvis ”gammalt” våld Inte systematiskt, upprepat våld Våld: ja / Samarbetssamtal: ja

34 Mottagningsgruppens reflektioner
Vad har vi lärt oss? Företrädesvis ”gammalt” våld Inte systematiskt, upprepat våld Våld: ja / Samarbetssamtal: ja Screening infört som rutin

35 Mottagningsgruppens reflektioner
Vad har vi lärt oss? Företrädesvis ”gammalt” våld Inte systematiskt, upprepat våld Våld: ja / Samarbetssamtal: ja Screening infört som rutin Fortsatt diskussion och analys

36 Mottagningsgruppens reflektioner
Vad har vi lärt oss? Företrädesvis ”gammalt” våld Inte systematiskt, upprepat våld Våld: ja / Samarbetssamtal: ja Screening infört som rutin Fortsatt diskussion och analys Egen forskning

37 Mottagningsgruppens reflektioner
Vad har vi lärt oss? Företrädesvis ”gammalt” våld Inte systematiskt, upprepat våld Våld: ja / Samarbetssamtal: ja Screening infört som rutin Fortsatt diskussion och analys Egen forskning Tydligare roller: vi är medlare, inte behandlare


Ladda ner ppt "Familjerättsbyrån, Göteborg"

Liknande presentationer


Google-annonser