Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Håkan Fehne Räddningstjänsterna i Västmanland. Håkan Fehne Organisation 11 kommuner 10 räddningstjänster, Sala + Heby = 1 Rtj 23 brandstationer Kommunal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Håkan Fehne Räddningstjänsterna i Västmanland. Håkan Fehne Organisation 11 kommuner 10 räddningstjänster, Sala + Heby = 1 Rtj 23 brandstationer Kommunal."— Presentationens avskrift:

1 Håkan Fehne Räddningstjänsterna i Västmanland

2 Håkan Fehne Organisation 11 kommuner 10 räddningstjänster, Sala + Heby = 1 Rtj 23 brandstationer Kommunal förvaltning Räddningstjänstlagen Räddningstjänstplan

3 Håkan Fehne Organisation Räddningstjänstlagen, räddningstjänstplanen –”Olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att hindra och begränsa skador på människor eller egendom eller på miljön.” –Räddningstjänstplan, hur är rtj organiserad i kommunen. –Förebyggande åtgärder mot brand

4 Håkan Fehne 112 - SOS Alarm Larmcentral som larmar ut Rtj Larmar ut och dirigerar ambulanser Vidarekopplar, förmedlar till andra organ som larmas via 112 Handhar diverse övriga larm

5 Håkan Fehne Kartstöd Papperskartor –Gröna Kartan –Tätortskartor –Ev. Ekonomiska kartan –Sjökort

6 Håkan Fehne Kartstöd Digitala kartor –SOS kartstöd med karta där händelse och enheter (ambulanser) syns. –Rtj i länet, mycket begränsad omfattning –Rtj Västerås ArcView –Effektanalys –Insatstider –LUPP »Ledning och uppföljning av räddningsinsatser, karta i AEP- format

7 Håkan Fehne Kartstöd Riskanalyser i samhällsplaneringen Framtid – Blå kartan digitalt – Fastighetsregistret – Adressregistret – Befolkning och befolkningsstruktur kopplat till ”noder”

8 Håkan Fehne Exempel

9 Håkan Fehne Exempel

10 Håkan Fehne Exempel

11 Håkan Fehne Exempel

12 Håkan Fehne Exempel

13 Håkan Fehne Exempel


Ladda ner ppt "Håkan Fehne Räddningstjänsterna i Västmanland. Håkan Fehne Organisation 11 kommuner 10 räddningstjänster, Sala + Heby = 1 Rtj 23 brandstationer Kommunal."

Liknande presentationer


Google-annonser