Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Räddningstjänsterna i Västmanland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Räddningstjänsterna i Västmanland"— Presentationens avskrift:

1 Räddningstjänsterna i Västmanland
Vem jag är Håkan Fehne

2 Organisation 11 kommuner 10 räddningstjänster, Sala + Heby = 1 Rtj
23 brandstationer Kommunal förvaltning Räddningstjänstlagen Räddningstjänstplan Håkan Fehne

3 Organisation Räddningstjänstlagen, räddningstjänstplanen
”Olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att hindra och begränsa skador på människor eller egendom eller på miljön.” Räddningstjänstplan, hur är rtj organiserad i kommunen. Förebyggande åtgärder mot brand Håkan Fehne

4 112 - SOS Alarm Larmcentral som larmar ut Rtj
Larmar ut och dirigerar ambulanser Vidarekopplar, förmedlar till andra organ som larmas via 112 Handhar diverse övriga larm Håkan Fehne

5 Kartstöd Papperskartor Gröna Kartan Tätortskartor
Ev. Ekonomiska kartan Sjökort Håkan Fehne

6 Kartstöd Digitala kartor
SOS kartstöd med karta där händelse och enheter (ambulanser) syns. Rtj i länet, mycket begränsad omfattning Rtj Västerås ArcView Effektanalys Insatstider LUPP Ledning och uppföljning av räddningsinsatser, karta i AEP-format Håkan Fehne

7 Kartstöd Riskanalyser i samhällsplaneringen Framtid
Blå kartan digitalt Fastighetsregistret Adressregistret Befolkning och befolkningsstruktur kopplat till ”noder” Håkan Fehne

8 Exempel Håkan Fehne

9 Exempel Håkan Fehne

10 Exempel Håkan Fehne

11 Exempel Håkan Fehne

12 Exempel Håkan Fehne

13 Exempel Håkan Fehne


Ladda ner ppt "Räddningstjänsterna i Västmanland"

Liknande presentationer


Google-annonser