Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(FN) Förenta nationerna United Nations = UN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(FN) Förenta nationerna United Nations = UN"— Presentationens avskrift:

1 (FN) Förenta nationerna United Nations = UN
Rubrik, datum, vilket nr vi är på, basfakta (när, var, varför känd..), sen ANT de mina stödord från PP, United Nations = UN

2 Förenta nationerna bildades den 24 oktober 1945,
efter andra världskriget, för att världen tillsammans skulle arbeta för fred och ekonomiska och sociala framsteg. 51 medlemsländer 1945, idag har antalet ökat till 193.

3 FN’s generalsekreterare heter Ban Ki-moon (Sydkorea).
FN’s högkvarter ligger i New York i U.S.A. I FN-skrapan. FN’s generalsekreterare heter Ban Ki-moon (Sydkorea).

4 FN:s arbete är indelat i tre huvudområden – FN:s tre pelare:
Fred och säkerhet Utveckling och fattigdomsbekämpning Mänskliga rättigheter Non-Violence Denna skulptur står utanför FN’s huvudkvarter i New York och den är skapad av en svensk, Carl Fredrik Reuterswärd

5 Genève är huvudstad för FN:s arbete för mänskliga rättigheter (MR).
Det är FN som har beslutat om de mänskliga rättigheterna. De är ingen lag men länder som accepterat dem har lovat att följa dess riktlinjer.

6 Barns rättigheter står det om i FN’s barnkonvention.
UNICEF. FN:s barnfond, arbetar för att barns grundläggande behov ska tillgodoses. Barns rättigheter står det om i FN’s barnkonvention.

7 2. FN (141020) 1. Grej every other Day 1 FN bildades 24/10-1945
Världen var trött på krig. Arbetar för fred, ekonomiska och sociala framsteg. Mänskliga rättigheter. Barnkonventionen. Huvudkontor i New York, FN-skrapan. Generalsekreterare Ban Ki-moon. Non-Violence.


Ladda ner ppt "(FN) Förenta nationerna United Nations = UN"

Liknande presentationer


Google-annonser