Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till höstårsmöte 2011-11-29 kl 18:30. Förslag till dagordning Höstårsmöte för MGK 2011 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till höstårsmöte 2011-11-29 kl 18:30. Förslag till dagordning Höstårsmöte för MGK 2011 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till höstårsmöte 2011-11-29 kl 18:30

2 Förslag till dagordning Höstårsmöte för MGK 2011 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

3 forts dagordning 6. Val av: aklubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av (1) år; bhalva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år; c2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år; d(2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. ( I detta val får styrelsens ledamöter ej delta) e(2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; fombud till GDF ‑ möte.

4 forts dagordning 7. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 9. Övriga frågor. –Info om banan –Övrig info –Frågestund –Prisutdelning Klubbmästerskap

5 Verksamhetsplan 2012 Vidareutveckla administrativa GIT-funkt. Prova-på fortsätter vår, sommar, höst Utveckla kommittéverksamheten Utveckla samverkan med regionens golfklubbar Informera olika tänkbara intressentgrupper Genomföra minst en öppengolfdag Delta i seriespel H45 och H55 Vidareutveckla juniorverksamheten

6 forts. Marknadsföra för medlemsanskaffning Marknadsföra för sponsoranskaffning Knyta kontaktmän från företag/org Organisera frivilligjobb bana resp. kansli Genomföra klubbmästerskap 25-26 aug. Genomföra tävlingar i varierande spelformer Genomföra Mönsterås kommunmästerskap 15 sept

7 Årlig medlemsavgift Erläggs med belopp som fastställs av årsmötet Beloppet redovisas på faktura med två delbelopp; en del som går till klubben och en del till Högemåla Golf AB Summan av delbeloppen ska betalas

8 Medlemsavgifter 2012 Senior är man fr o m det år man fyller 22. Senior 2450:- Dist.medlem 495:- vid boende mer än 15 mil från Mönsterås, reducerad greenfee vid spel på banan Jr 1 750:- t o m det år man fyller 13 Jr 2 1100:- 14 –det år man fyller 17 Jr 3 1350:- 18 – det år man fyller 21 Stud 1800:- ;intyg om heltidsstudier krävs Passiv 100:- medger ej spel

9 Greenfeeavgifter 2012 9 hål sr160:- 18 hål sr250:- 9 hål jr t o m 17 år 60:- 18 hål jr t o m 17 år100:- Fr o m 18 år senioravgift

10 Banan Övningsområdet färdigställs Breddning högersida hål 4 ca 110m före green Klöverbekämpning fortsätter Området mellan hål 7 och 8 blir delvis semiruff Bättre dressning Bolltvättar sätts upp på samtliga hål Toalett sätts upp på lämpligt ställe (Guttorp?) Färdigställande av putting green

11

12

13


Ladda ner ppt "Välkommen till höstårsmöte 2011-11-29 kl 18:30. Förslag till dagordning Höstårsmöte för MGK 2011 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om."

Liknande presentationer


Google-annonser