Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Privatisering eller offentligt ägande? Privatisering tar sin utgångspunkt i New Public Management (NPM), och är (var) en reaktion på svårigheten att finansiera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Privatisering eller offentligt ägande? Privatisering tar sin utgångspunkt i New Public Management (NPM), och är (var) en reaktion på svårigheten att finansiera."— Presentationens avskrift:

1 Privatisering eller offentligt ägande? Privatisering tar sin utgångspunkt i New Public Management (NPM), och är (var) en reaktion på svårigheten att finansiera den offentliga välfärdsstaten kring 1980.

2 Bakgrund Trenden beskriver staternas reaktion på ett antal faktorer som tvingade staten att privatisera: I stora delar Europas upplevde man missnöje med socialisationen som inte hade den önskade effekten och därmed missnöje med staten som ett effektivt verktyg. Industrivärlden förändrades speciellt genom nya teknologier och globalisering.

3 Bakgrund Industrivärlden förändrades speciellt genom nya teknologier och globalisering. Internationalisering av den finansiella och materiella marknaden.

4 Bakgrund En enda stor europeisk marknad. Kapitalbehovet av ledande företag. Reaktion på höga skatter, hög inflation och offentlig skuldsättning.

5 Inneffektivitet  Pareto ineffektivitet  Paretooptimum (MC=P)  X-ineffektivitet Mäter skillnaden mellan den verkliga kostnaden och den lägst möjliga kostnaden som uppstår pga av saknade konkurrens eller dåliga interna förhållanden.

6 Varför nationaliserar regeringar?  Tilltagande skalavkastning - Naturliga monopol  Säkerställa rättvisa och vidarefördelning  Ge makt åt folk  Kunna kontrollera monopol  Skapa tillväxt

7 Ekonomiska argument för nationalisering  Rättvisa  Jobb  Makroekonomiska mål

8 Politiska argument för nationalisering  Politiska påtryckningar  Nationell säkerhet

9 Varför privatisera? 1. Ideologisk  Förflyttning av gränserna mellan det offentliga och privata  Kapitalismen popularitet  Staten hämmar affärsverksamhet

10 Varför privatisera? 2. Politisk  Privatiserings popularitet hos partimedlemmarna  Skapade höger väljare i England

11 Varför privatisera? 3. Finansiell Effekt på offentliga finanser Tillgång till internationella finansiella marknader Riskminskning för regeringen Befrämjar aktiehandel

12 Varför privatisera? 4. Förvaltningsteknisk Frihet från minister ingripande Bryter ner den offentliga sektorns imperium

13 Varför privatisera? 5. Ekonomisk Liberalisering av staten Effektivitet (förhoppningen om en ökad effektivitet) Rationalisering (införandet av rationella metoder) Arbetsrelationer

14 Varför privatisera? 6.X-ineffektivitet Privatisering är reaktionen på socialiseringens negativa effekter såsom höga priser, saknandet av vinstmaximeringsincitament, dåliga prestationer som uppstår på grund av isolationen från en konkurrens baserad marknad

15 Fördelar med att privatisera Lägre priser Skapa konkurrens Högre kvalité Bättre service Högre löner Fler butiker i städerna (färre på glesbygden) Bättre öppettider Betala av statsskulden

16 Nackdelar med att privatisera Sämre tillgänglighet – glesbygden. Sämre kontroll Högre priser Sämre kvalité Sämre utbud

17 Diskussion Om en privatisering sker, hur bör marknaden regleras?


Ladda ner ppt "Privatisering eller offentligt ägande? Privatisering tar sin utgångspunkt i New Public Management (NPM), och är (var) en reaktion på svårigheten att finansiera."

Liknande presentationer


Google-annonser