Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders Darenius: AB Synalfa - fyra verklighetsskiften – -fyra förändringskrafter- • Hästägandet i fokus • Hela landet skall leva • Djurskydd • Konsumentskydd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders Darenius: AB Synalfa - fyra verklighetsskiften – -fyra förändringskrafter- • Hästägandet i fokus • Hela landet skall leva • Djurskydd • Konsumentskydd."— Presentationens avskrift:

1 Anders Darenius: AB Synalfa - fyra verklighetsskiften – -fyra förändringskrafter- • Hästägandet i fokus • Hela landet skall leva • Djurskydd • Konsumentskydd Hästhållningens framtid

2 Ändrat användningsområde Hästen som”produktionsfaktor” Hästen som”underhållningsfaktor” Foto:GöranMolin FNH

3 Konsekvenser Nationell och internationell statistik beskriver en verklighet som inte längre finns •1970 ansågs det att vi hade 60 000 hästar i Sverige men vi hade nog 115 000 •Enl. FAO finns det 2.7 miljoner hästar i EU men antalet är förmodligen 14 miljoner Hur skall entreprenörer och finansiärer kunna bedöma marknaden med sådant underlag?

4 Ändrat perspektiv Nationellt InternationelltGlobalt

5 Konsekvenser Sverige är inte längre en isolerad, nationellt reglerad och skyddad marknad Entreprenörer kan inte utan ny reglering hindras från att utnyttja friheten på en mycket större marknad

6 •Nationella statliga monopol upphör •Om spelmonopolet upphör eller förändras •ATG tappar sin särställning som motor i svensk hästhållning •Totalisatorspel på andra hästaktiviteter än trav och galopp kan uppstå •Styrning genom nationell diskriminering förbjuds •Nationella avelsförbud är olagliga. •Styrningen av veneriskt smittskydd omöjliggörs •Djurskyddslagens avelsparagraf blir verkningslös •Nationella ”korsningsraser” förlorar privilegier •Det svenska varmblodet (ridhästar och travhästar) förlorar sin nationella särställning i tävlingssporterna. •Styrning genom rasdiskriminering införs i stället •Den franska travaren får monopol inom travsporten Möjliga effekter av EU-medlemskapet

7 Ändrad avelsteknik Naturlig betäckning Artificiell insemination

8 Konsekvenser En genetisk frihandel kan genomföras, lokala hingstmonopol upphör och traditionellt sätt att styra aveln får ingen eller liten effekt Entreprenörer kan •utnyttja lokala fördelar för hästuppfödning, t.ex. glesbygd •Utnyttja marknadens efterfrågan på vissa gener utan att fråga staten eller avelsföreningar om lov

9 Ändrat sätt att kommunicera

10 Konsekvenser Information kan med lätthet spridas, omformas och snedvridas men inte kontrolleras annat än i källan. Entreprenörer kan •utmana gamla informationsmonopol (typ ATG) •skapa nya produkter av befintlig information (typ Blodbanken) •skapa nya produkter av ny information (typ Syn@ps)

11 Slutsats Ingenting är längre som förut alla gamla sanningar är slut Det enda vi vet om framtiden är att om det saknas hästägare så finns det ingen hästhållning

12 Vet vi egentligen något om vad som påverkar hästägandet! Hästägandet har ökat trots samhällets motstånd, kommer det att minska om samhället gör tvärtom?

13 Vem styr idag med vad? •EU styr med lag för frihandel och mot diskriminering –Riksdag och regering bromsar? •EU stödjer med bidrag ett slags landsbygdsutveckling –Riksdag och regering delar ut pengar genom verk och länsstyrelser –Hästen är en del i jordbrukspolitiken –Hästprojekt får pengar via länsstyrelser Styr man med eller mot förändringskrafterna? Är metoderna för styrning kostnadseffektiva? Vet man vad man vill?

14 Att bejaka eller motarbeta förändringskrafterna – det är frågan

15 Att utveckla kostnadseffektiva metoder att styra i önskad riktning – det är uppgiften

16 Att uppmuntra kreativitet, nyfikenhet och nytänkande på alla plan – det är nödvändigt!

17 Den fria* tankesmedjan •Kartlägger verkligheten •Analyserar effekterna av förändringskrafterna •Studerar styrmekanismer •Brainstormar * Fristående från ”näringen” men med värderingsfokus på hästägande landsbygdsutveckling, djurskydd och konsumentskydd Lag Goda Institutioner Infrastruktursatsningar Goda exempel Bidrag


Ladda ner ppt "Anders Darenius: AB Synalfa - fyra verklighetsskiften – -fyra förändringskrafter- • Hästägandet i fokus • Hela landet skall leva • Djurskydd • Konsumentskydd."

Liknande presentationer


Google-annonser