Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hästhållningens framtid

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hästhållningens framtid"— Presentationens avskrift:

1 Hästhållningens framtid
Anders Darenius: AB Synalfa - fyra verklighetsskiften – fyra förändringskrafter- Hästägandet i fokus Hela landet skall leva Djurskydd Konsumentskydd

2 Ändrat användningsområde
H ä sten som produktionsfaktor H ä sten som underh å llningsfaktor Foto:G ö ran Molin FNH

3 Konsekvenser Nationell och internationell statistik beskriver en verklighet som inte längre finns 1970 ansågs det att vi hade hästar i Sverige men vi hade nog Enl. FAO finns det 2.7 miljoner hästar i EU men antalet är förmodligen 14 miljoner Hur skall entreprenörer och finansiärer kunna bedöma marknaden med sådant underlag?

4 Ändrat perspektiv Internationellt Globalt Nationellt

5 Konsekvenser Sverige är inte längre en isolerad, nationellt reglerad och skyddad marknad Entreprenörer kan inte utan ny reglering hindras från att utnyttja friheten på en mycket större marknad

6 Möjliga effekter av EU-medlemskapet
Nationella statliga monopol upphör Om spelmonopolet upphör eller förändras ATG tappar sin särställning som motor i svensk hästhållning Totalisatorspel på andra hästaktiviteter än trav och galopp kan uppstå Styrning genom nationell diskriminering förbjuds Nationella avelsförbud är olagliga. Styrningen av veneriskt smittskydd omöjliggörs Djurskyddslagens avelsparagraf blir verkningslös Nationella ”korsningsraser” förlorar privilegier Det svenska varmblodet (ridhästar och travhästar) förlorar sin nationella särställning i tävlingssporterna. Styrning genom rasdiskriminering införs i stället Den franska travaren får monopol inom travsporten

7 Ändrad avelsteknik Artificiell insemination Naturlig betäckning

8 sätt att styra aveln får ingen eller liten effekt
Konsekvenser En genetisk frihandel kan genomföras, lokala hingstmonopol upphör och traditionellt sätt att styra aveln får ingen eller liten effekt Entreprenörer kan utnyttja lokala fördelar för hästuppfödning, t.ex. glesbygd Utnyttja marknadens efterfrågan på vissa gener utan att fråga staten eller avelsföreningar om lov

9 Ändrat sätt att kommunicera

10 Konsekvenser Information kan med lätthet spridas, omformas
och snedvridas men inte kontrolleras annat än i källan. Entreprenörer kan utmana gamla informationsmonopol (typ ATG) skapa nya produkter av befintlig information (typ Blodbanken) skapa nya produkter av ny information (typ

11 Slutsats Ingenting är längre som förut alla gamla sanningar är slut
Det enda vi vet om framtiden är att om det saknas hästägare så finns det ingen hästhållning

12 Vet vi egentligen något om vad som påverkar hästägandet!
Hästägandet har ökat trots samhällets motstånd, kommer det att minska om samhället gör tvärtom? Vet vi egentligen något om vad som påverkar hästägandet!

13 Vem styr idag med vad? Styr man med eller mot förändringskrafterna?
EU styr med lag för frihandel och mot diskriminering Riksdag och regering bromsar? EU stödjer med bidrag ett slags landsbygdsutveckling Riksdag och regering delar ut pengar genom verk och länsstyrelser Hästen är en del i jordbrukspolitiken Hästprojekt får pengar via länsstyrelser Styr man med eller mot förändringskrafterna? Är metoderna för styrning kostnadseffektiva? Vet man vad man vill?

14 Att bejaka eller motarbeta förändringskrafterna – det är frågan

15 Att utveckla kostnadseffektiva metoder att styra i önskad riktning – det är uppgiften

16 Att uppmuntra kreativitet, nyfikenhet och nytänkande på alla plan – det är nödvändigt!

17 Den fria* tankesmedjan
Kartlägger verkligheten Analyserar effekterna av förändringskrafterna Studerar styrmekanismer Brainstormar Lag Goda Institutioner Infrastruktursatsningar Goda exempel Bidrag * Fristående från ”näringen” men med värderingsfokus på hästägande landsbygdsutveckling, djurskydd och konsumentskydd


Ladda ner ppt "Hästhållningens framtid"

Liknande presentationer


Google-annonser