Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 6 Imperfekt konkurrens: marknader där säljare eller köpare kan påverka priset Vad Adam Smith sa: ”The monopolists, by keeping the market constantly.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 6 Imperfekt konkurrens: marknader där säljare eller köpare kan påverka priset Vad Adam Smith sa: ”The monopolists, by keeping the market constantly."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 6 Imperfekt konkurrens: marknader där säljare eller köpare kan påverka priset Vad Adam Smith sa: ”The monopolists, by keeping the market constantly understocked, by never fulfilling the effectual demand, sell their commodities much above the natural price” Inte mindre relevant idag!

2 Idag: Monopol, kartell, prisdiskriminering Nästa gång: monopolistisk konkurrens Välfärdseffekter och konkurrenspolitik (statliga ingripanden kan leda till ökad effektivitet) Litteratur, PR kap 10-12

3 Monopol (definition): Ett företag är ensam säljare och prissättare på marknaden, köparna är pristagare Kartell (definition): Flera företag agerar gemensamt, och sätter pris som om de vore ett monopol

4 Varför monopolmakt? Den fundamentala orsaken till monopolmakt är olika inträdeshinder (”barriers to entry”). Orsak: Strategisk resurs ägs av ett företag (jfr DeBeers diamantmonopol) Staten ger ett företag den exklusiva rätten att producera viss vara eller tjänst (Apotek, Systembolaget, Casino, TV4 marksänd etc.)) Skalfördelar gör att ett stort företag producerar till en lägre kostnad än flera små (”naturliga monopol”)

5 Q PP MarknadenEtt företag DS Q0Q0 P0P0 P0P0 D = MR = P q0q0 LRACLMC Perfekt konkurrens (repetition)

6 Monopol -- en uppsummering P > MC Lägre Q än vid fri konkurrens Omfördelning från konsument till producent Monopolmakt skapar en dödviktskostnad -- motiv för offentlig reglering!?

7 Genomsnittlig intäkt & marginalintäkt (MR) Kvantitet 0 1 2 3 $ / styck 1234567 4 5 6 7 Average Revenue (Demand) Marginal Revenue

8 Kvantitet $ 05101520 100 150 200 300 400 50 Intäkt Vinst t t' c c’ Kostnad Exempel på vinst maximering

9 B A Förlorat CS Deadweight Loss Pga högre pris, kons. förlorar A+B & producenterna vinner A-C. C Kvantitet AR MR MC QCQC PCPC PmPm QmQm $/styck

10 Konkurrenspolitik Antitrust-lagstiftning Konkurrensmyndigheten blandar sig i företagets prisstrategi (ex Telia om samtrafikavgifter) Offentligt ägande (naturliga monopol) Göra ingenting?!

11 Dynamiska aspekter Kort/medelfristiga monopolvinster ger incitament för R & D verksamhet (jfr Losec) Argument för patentlagstifting Monopol => ineffektivitet (ibland) Perfekt konkurrens => företag sporrar varandra till ökad effektivitet (annars nyetablering och tjäna vinst>0).

12 Prisdiskriminering: Olika priser till olika konsumenter eller konsumentgrupper, för samma (eller snarlik) produkt (jfr PR kap 11) 1. Perfekt prisdiskriminering (”first degree price discrimination”) 2. Kvantitetsrabatter (”second degree price discrimination”) 3. Olika priser för två eller flera konsumentgrupper (”third degree price discrimination”)

13 Några definitioner Perfekt konkurrens – Företagen är pristagare – Homogena produkter – Fritt inträde (”free entry”) gör att vinsten blir noll på lång sikt Monopolistisk konkurrens (PR kap 12.1) – Företagen är prissättare (de har viss marknadsmakt) – Produkterna är differentierade – Fritt inträde gör att vinsten blir noll på lång sikt

14 Monopolistisk konkurrens vs fri konkurrens (graf nästa sida) P > MC, dvs, ”mark-up” Produktionen sker inte där AC =AC min Dödviktskostnad… …som inte staten kan göra nånting åt! Reklam, ”bygga varumärken”, etc

15 Deadweight loss MCAC $/Q Kvantitet $/Q D = MR QCQC PCPC MCAC D LR MR LR Q MC P Kvantitet Perfekt konkurrens Monopolistisk konkurrens Jämförelse perfekt konkurrens med monopolistisk konkurrens


Ladda ner ppt "Föreläsning 6 Imperfekt konkurrens: marknader där säljare eller köpare kan påverka priset Vad Adam Smith sa: ”The monopolists, by keeping the market constantly."

Liknande presentationer


Google-annonser