Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultatplanering Kap 16 Resultatanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultatplanering Kap 16 Resultatanalys."— Presentationens avskrift:

1 Resultatplanering Kap Resultatanalys

2 Grundläggande begrepp
Resultatplanering eller Kostnads-Volym-Resultat-analys (CVP-analys) Kapacitetsutnyttjande = Utnyttjad kapacitet/Tillgänglig kapacitet TRK = m * RK/st RK/st = TRK/m FK/st = FK/m TK = FK + TRK TI = m * p

3 Totalanalys V = TI – TK V = m * p – RK/st * m – FK
V = m(p – RK/st) - FK

4 Resultatdiagram Kritiska punkten (nollpunkten eller ”breakeven”) = totala intäkter är lika stora som totala kostnader Kritiska punkten ger kritiska volymen och kritisk omsättning.

5 Resultatdiagram Säkerhetsmarginal (volym) = skillnaden mellan verklig försäljningsvolym och den kritiska försäljningsvolymen. Säkerhetsmarginal (kronor) = skillnaden mellan verkliga totala intäkter och kritisk omsättning. Säkerhetsmarginalen utrycks ofta i % av aktuell volym eller omsättning.

6 Totalanalys Exempel Motorn Adam m = 2000 motorer
RK = mtrl + lön + övrigt = = kr FK = kr P = 4000 kr/st

7 Totalanalys Exempel TI = m * p = 2 000 * 4 000 = 8 000 000 kr
TK = RK/st * m + FK = * = kr V = TI – TK = – = kr Kritisk punkt: TI = TK  m *4 000 = m *

8 Totalanalys Exempel 1 500 * m = 1 500 000 m = 1 000 st (kritisk volym)
1 000 * = kr (kritisk omsättning) Säkerhetsmarginal i st – = 1 000 Säkerhetsmarginal i kr – Säkerhetsmarginal i % (2 000 – 1 000)/2 000 *100 = 50% alt ( – )/ = 50%

9 Bidragsanalys Täckningsbidrag/st TB = p – RK/st Totalt täckningsbidrag
TTB = TB * m Resultat V = TTB – FK eller V = TB * m – FK Kritisk volym mk = FK/TB Täckningsgrad TG = TB/P*100 alt TTB/TI*100 Kritisk omsättning OK = FK/TG*100

10 Bidragsanalys Exempel
Försäljningspris RK/st TB TG = 1 500/4 000 * 100 = 37,5% Kritisk volym: m * =  m = 1 000 Kritisk omsättning: * =

11 Resultatplaneringens förutsättningar
Linjära samband Intervallbegränsning Volymen enda K/I-faktorn Löner, anskaffningspriser, tillverkningsmetoder etc är oförändrade under analysperioden

12 Döda zoner och teknologi
Volymökning ger en tröskeleffekt och kostnadskurvan skjuter i höjden Ny- respektive kapitalintensiv teknologi

13 Känslighetsanalys av prisförändringar
Försäljningspris/st 200 kr Täckningsbidrag/st kr Täckningsgrad % Försäljningsvolym st Prishöjning 15% Hur många % kan då försäljningsvolymen sjunka utan att lönsamheten försämras?

14 Känslighetsanalys av prisförändringar
Försäljningspris efter prishöjning 1,15 * 200 = 230 Täckningsbidrag efter prishöjning ( ) = 110 Täckningsgrad efter prishöjning / = 0,48 = 48% Anta att försäljningsvolymen kan sjunka till X st. TTB fp = TTB ep 80 * = 110 * X = 110 * X X ~ 3 636 Möjlig minskning av försäljningsvolymen (st) – = (%) /5 000 ~ 0,27 ~27%


Ladda ner ppt "Resultatplanering Kap 16 Resultatanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser