Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällets ojämlikhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällets ojämlikhet"— Presentationens avskrift:

1 Samhällets ojämlikhet
Flerdimensionellt perspektiv på makt

2 Människan är av samma art…
Hon kan tänka abstrakt och göra logiska slutledningar. Hon har en vilja, inte bara instinktstyrd. Hon är anpassningsbar. Hon har ett rikt känsloliv, kan känna skuld, skam, stolthet och glädje. Hon är självmedveten, kan se sig själv utifrån. Hon har medkänsla, förmågan till empati.

3 Vi är dock inte identiska…
Yttre och synliga Värderingar Hur vi uttrycker oss Vilka känslor vi har och uttrycker dem

4 Sociologins syn på ojämlikhet
Tittar på skillnader som ligger ovan den individuella nivån  samhällsnivå Strukturell ojämlikhet och ojämlika mönster mellan grupper Ojämlikhet handlar om att det finns skillnader i resurser mellan grupper, tex. Inkomst, status och makt Kön/genus Etnicitet/identitet Klass/social status

5 Klass Marx, Weber, Bourdieu
Grupper i samhället med mer resurser och status. Ofta kopplat till ekonomi. Är Sverige ett klassamhälle? Vad finns det för klasser? Vad är deras makt/status baserad på? Sociala sammanhang Utbildning yrkestillhörighet Musiksmak Kultur klädstil

6 Etnicitet Kulturell tillhörighet. Gemensamt ursprung, historia och därigenom gemensamma värderingar och seder Förstärks vid krig, invandring och urbanisering Etnisk identitet är inte enbart en grupp själva skapar, utan kan tilldelas av krafter utanför gruppen Finns det ett ”vi och dom-tänk” i vårt samhälle? Vilka är ”vi” och vilka är ”dom”? Finns det grupperingar i vårt samhälle som är baserat på etnicitet, hur syns det? Finns det fördomar? Hur yttrar de sig?

7 Intersektionalitet Samspelet mellan olika faktorer! (genus, kön, klass, etnicitet, ålder, funktionshinder etc) Makt agerar på flera nivåer eller dimensioner samtidigt. Varje person påverkas av flera olika strukturer och delas in i olika sociala kategorier såsom kön, klass, etnisk bakgrund, religion, ålder, sexuell läggning etc.

8 Intersektionalitet För att lyckas så bra som möjligt i vårt samhälle, hur ska du då vara? Hur ser normen ut för den som ”lyckats” i vår samhälle?

9 Intersektionalitet Norm (hög status)
Manlighet: hårdhet, att ta för sig, oberoende Rik: välutbildad, organiserad, smart Svensk: laglydig, icke-troende Den andra (låg status) Kvinnlighet: mjukhet, omhändertagande, beroende Fattig: outbildad, kaotisk, dum ”Invandrare”: kriminell, religiös fundamentalist

10 Intersektionalitet Det viktigt att ta hänsyn till maktens hela struktur. Generellt sett kan man inte säga att en dimension är viktigare än någon annan.


Ladda ner ppt "Samhällets ojämlikhet"

Liknande presentationer


Google-annonser