Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är rasism? Information om hur rasism ser ut och tar sig form i dagens Finland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är rasism? Information om hur rasism ser ut och tar sig form i dagens Finland."— Presentationens avskrift:

1 Vad är rasism? Information om hur rasism ser ut och tar sig form i dagens Finland.

2 Rasismens många ansikten Vad är rasism? Hur syns rasism i ungdomars/barns vardag?

3 Identifiering av rasismens olika former Rasism innebär bland annat att sätta en person eller en grupp människor i än underlägsen position på grund av orsaker som hudfärg, kultur, etnicitet, modersmål eller religion.

4 Rasismens mångfald Raslära Den vita ”rasen” ses som bättre och mer värd medan andra grupper är underlägsna och sämre. Kulturrasism På basis av historiska och kulturella faktorer delas människor in i olika värda grupper. Den egna gruppen anses bättre och mer utvecklad.

5 RASISM SNÄV DEFINITION BRED DEFINITION Raslära Man frånsäger sig rasism Historiska och kulturella skillnader Rasismens mångfald: läror, attityder, handlingar, konsekvenser och villkor Källa: Puuronen 2011 Rasismens mångfald

6 Rasim är bland annat… …att se ner på en människa eller en viss grupp människor på grund av orsaker som t.ex. kultur eller religion …att påstå att hudfärg tyder på ojämlikhet. …att hålla vissa människogrupper som lata, dumma eller kriminella. Rasism är…

7 Rasism mellan minoriteter Mellan olika invandrargrupper kan det också förekomma rasism. Bland minoriteter kan det finnas tävlan och hierarkier. Man skall alltid ingripa i rasism, oberoende av vem det utövas och mot vem det är riktat.

8 Rasism och maktförhållanden Rasism är kopplat till samhälleliga maktstrukturer, där endast vissa människor får sin röst hörd. Vem får bestämma vad som är rasism? Hurudan får en representant för en minoritet vara? Till exempel kan det ofta vara lätt att acceptera flyktingar ifall de ser ut att vara i behov av hjälp, men inte ifall de är klädda i fina kläder. Får du själv avgöra vilka grupper du tillhör (till exempel etnisk, kulturell eller religiös) eller antas du ofta automatiskt tillhöra någon specifik grupp?

9 ”Finländare kanske är rasistiska, men invandrare är också rasistiska mot majoritetsbefolkningen” Invandrare har också fördomar om finländare, och även de kan vara rasistiska mot majoritetsbefolkningen. Att besvara rasism med rasism är ett dåligt självförsvar. Majoritetsbefolkningen har ofta stöd av den makt som kommer av att tillhöra en majoritet, till exempel försvaras rasism som något som sist och slutligen kommer till alla finländares fördel. Rasism och maktförhållanden

10 Källor: Rastas, A. (2007). Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Transnationaalit juuret ja monikulttuuristuva Suomi. Tampereen yliopistopaino. Perho, S. (2010). Rasistisuus nuorten yhteisöissä. Tutkimus vuosituhannen vaihteen Joensuusta. Julkaisuja 103. Helsinki,Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto. Puuronen, V. (2011). Rasistinen Suomi. Helsinki: Gaudeamus Souto, Anna-Mari: Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista (Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto 2011) Kanninen Satu, Markkula Heli (2011). R-sana kirja – Kirja rasismista ja siihen puuttumisesta. Pelastaka Lapset Ry.

11 Tack!


Ladda ner ppt "Vad är rasism? Information om hur rasism ser ut och tar sig form i dagens Finland."

Liknande presentationer


Google-annonser