Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hurudant är ett rasismmotverkande arbetssätt?. Rasismmotverkande arbetssätt Utgångspunkter Behandla och analysera egna åsikter och attityder Rasismmotverkande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hurudant är ett rasismmotverkande arbetssätt?. Rasismmotverkande arbetssätt Utgångspunkter Behandla och analysera egna åsikter och attityder Rasismmotverkande."— Presentationens avskrift:

1 Hurudant är ett rasismmotverkande arbetssätt?

2 Rasismmotverkande arbetssätt Utgångspunkter Behandla och analysera egna åsikter och attityder Rasismmotverkande verksamhetskultur Förståelse för mångkulturalitet Historisk, politisk och sämhällelig medvetenhet och kunskap Tala om problemen med deras rättmätiga namn

3 Rasismmotverkande arbetssätt Tillvägagångssätt Igenkännande av rasismens olika former Aktivt och systematiskt ingripande Flerstämmighet Var inte rädd för kontroverser och konflikter Varierande rasismmotverkande metoder Skämtsamhet är tillåtet

4 Hur påverkar rasism barn eller ungdomar? •Rasism har allvarliga konsekvenser för barnets välmående, identitet och självkänsla. •Rasism gör omgivningen osäker •Genom rasism ifrågasätts barnets position i samhället och försvårar anpassningsmöjligheter. •Rasism förnedrar barnets familj och barnets ursprung.

5 Hur klarar de unga av erfarenheterna av rasism? •Hur kan man aktivera ungdomar som blivit offer för rasistiska handlingar? •Hur ska man beakta ungdomar som upplevt rasism? •Vad är det som är utmanande i att stöda de som upplevt rasism? •Hurudana överlevnadsprocesser har unga utvecklat i sin vardag? Hur kan vuxna stöda dessa processer?

6 Hur ska man diskutera rasism med ungdomar?

7 Hur diskutera rasism – 10 tips 1. Åsidosätt eller underskatta inte en enda kommentar. Genom att åsidosätta eller strunta i en kommentar ger du en bild av att du genom att vara tyst stöder rasistiska kommentarer och rasistiskt beteende. 2. Ge fakta. Utmana den unga att tänka på nya sätt genom att erbjuda fakta och kunskap. Aha-upplevelser och nya perspektiv är det mest effektiva för att komma ifrån fördomar och missuppfattningar. 3. Be den unga förklara och motivera sina åsikter utförligare. Rasistiska kommentarer eller påståenden stöds ofta av fakta och statistik. Dessa fakta härstammar ändå ofta från opålitliga källor eller har missförståtts. Be alltid efter argument och förklaringar och utmana den unga att vara kritisk till sina källor. 4. Behandla ett argument eller påstående åt gången. Speciellt i diskussioner på nätet är det lätt att framföra många olika argument och exempel på samma gång och blanda ihop dem med varandra. Här är det viktigt att varje argument behandlas skiljt och i sitt rätta sammanhang.

8 Hur diskutera rasism – 10 tips 5. Gör påståendenas slutresultat till argument. I diskussioner kan ofta väldigt extrema önskningar och anspråk presenteras, till exempel att alla Finlands utlänningar borde utrotas. I sådana fall är det bra att utmana personen ifråga att tänka igenom vad dessa anspråk skulle betyda i verkligheten och på vilka sätt det skulle komma fram i personens eget liv. 6. Använd humor när du behandlar rasism. Genom att använda sig av ironi och humor kan det vara lättare att närma sig rasistiska påståenden och kommentarer. Skratt förenar ofta människor och väcker tankar. Med humor är det också lättare att diskutera stereotypier och fördomar som berör alla. 7. Ta med andra i diskussionen. Ta i beaktande allas argument, även de som inte är så höljudda. Åsidosätt inte någons åsikt, utan ge alla utrymmen för att framföra sina kommentarer. På detta sätt får alla en känsla av att de blir lyssnade på.

9 Hur diskutera rasism – 10 tips 8. Håll dig lugn. Om du håller dig lugn kommer ungdomarna med större säkerhet att följa med i diskussionen och lyssna på vad du och de andra har att säga. 9. Fokusera också på de tystlåtna. De som håller sig mer tystlåtna när ni diskuterar rasism har kanske inte format några åsikter ännu. De kan vara mer öppna för att fundera igenom saker och ting eller så kanske de stöder dina åsikter. 10. Det är bättre att reagera sent än att inte reagera alls. Man har inte alltid tillräckligt med ord eller fakta för att kunna argumenter på ett bra och konstruktivt sätt. Ifall dessa fall kan du skjuta upp diskussionen till ett annat tillfälle, då du är bättre förberedd. Går diskussionen på nätet kan den vara svårare att skjuta upp, men ibland kan du också säga att du ska ta reda på. Det är viktigt att acceptera att diskussionerna inte alltid kommer att lyckas och gå enligt planen.

10 Källor: • Rastas, A. (2007). Rasismi lasten ja nuorten arjessa. Transnationaalit juuret ja monikulttuuristuva Suomi. Tampereen yliopistopaino. • Perho, S. (2010). Rasistisuus nuorten yhteisöissä. Tutkimus vuosituhannen vaihteen Joensuusta. Julkaisuja 103. Helsinki,Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto. • Puuronen, V. (2011). Rasistinen Suomi. Helsinki: Gaudeamus • Souto, Anna-Mari: Arkipäivän rasismi koulussa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista (Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto 2011) • Kanninen Satu, Markkula Heli (2011). R-sana kirja – Kirja rasismista ja siihen puuttumisesta. Pelastaka Lapset Ry.

11 Lycka till!


Ladda ner ppt "Hurudant är ett rasismmotverkande arbetssätt?. Rasismmotverkande arbetssätt Utgångspunkter Behandla och analysera egna åsikter och attityder Rasismmotverkande."

Liknande presentationer


Google-annonser