Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NETINFO 2010-10-19 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Birgitta Lastow Anders Sjöö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NETINFO 2010-10-19 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Birgitta Lastow Anders Sjöö."— Presentationens avskrift:

1 NETINFO 2010-10-19 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Birgitta Lastow Anders Sjöö

2 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / NETINFO / 19 oktober 2010 Omformningen av projektet – återstående projektaktiviteter Demo av community Agenda

3 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / NETINFO / 19 oktober 2010 Ingen gemensam organisation; organiserad samordning Befintliga råd och ledningsorgan ska användas för styrning och ledning. Stödet till dessa råd och organ ska förbättras En formellt utsedd samordningsstruktur med fakultetsföreträdare som ersätter IKT-rådet ska etableras –ansvarig för samordning och samordningsgruppen ska få tydliga uppdrag och avrapporteringskrav –gruppen arbetar som första prioritet vidare med att definiera bas-it tjänsterna till innehåll och omfattning Gemensamma bas-it tjänster fortsätter att vara gemensamt finansierade –frivilliga tjänster separatfinansieras enligt respektive tjänsts förutsättningar Beslut för projektet Samordnat IT-stöd 2010-06-23

4 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / NETINFO / 19 oktober 2010 Basblock av IT-tjänster Struktur för samordning Projektets mål är att skapa en organiserad samordning av IT- verksamheten, med fokus på att definiera ett basblock av IT-tjänster samt skapa en struktur och ett sätt att arbeta som syftar till att öka samordningen. Strukturen ska inrymma samverkan mellan verksamheten och IT, samverkan mellan fakulteter och samverkan mellan IT- medarbetare.

5 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / NETINFO / 19 oktober 2010 Aktivitet 1: Samordnade IT-tjänster Aktivitet 2: Strukturer och roller för samordning Aktivitet 3: Webbstöd (community) Samordning inom respektive fakultet är viktig! Viktigt att IT-medarbetare ges möjlighet att delta i nätverken! Omarbetade projektaktiviteter

6 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / NETINFO / 19 oktober 2010 Struktur för samverkan mellan: –IT-verksamheten och forskning/utbildning/administration –IT-verksamheterna på fakulteterna, LDC m fl –IT-medarbetare på de olika fakulteterna Interaktion och kommunikation inom och mellan strukturerna. Råd för IT-samverkan (≈ IKT-rådet), formellt inrättas. Etablera och stödja ett antal samverkansgrupper. Samordning inom respektive fakultet är viktig! Aktivitet 2: Roller och strukturer för samordning

7 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / NETINFO / 19 oktober 2010 Skapa kommunikationskanaler mellan: –Verksamheten och IT –Internt inom IT Skapa webbplats för IT-medarbetarnas kompetenser och intressen Viktigt att IT-medarbetare ges möjlighet att delta i nätverken! Aktivitet 3: Webbstöd

8 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / NETINFO / 19 oktober 2010 Varför skapa en community på nätet? –Underlätta nätverkandet IT-medarbetare emellan – lära känna varandra och hålla kontakten –Ge överblick över vad som är på gång kring IT –Inbjuda till aktivt deltagande – dela med sig av kompetens och idéer Mål: –Att flertalet IT-medarbetare medverkar –Ökad samordning inom IT-området Aktivitet 3. Webbstöd (Community)

9 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / NETINFO / 19 oktober 2010 Pierre Palm (IT-enheten, HT) JomSocial (http://www.jomsocial.com/) Open source, baserad på Joomla All information lagras på LU:s servrar Certifikat är på gång… Testfas! Har du kompetens inom Joomla – maila oss och berätta! Community - verktyget

10 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / NETINFO / 19 oktober 2010 Olika typer av grupper får finnas – allt från ”lära känna” till förstudiearbete för kommande projekt (intressegrupper eller mer formaliserade grupper) Krav på de mer formaliserade grupperna: –Sammankallande ska utses –Minnesanteckningar laddas upp –Syfte (text - varför behövs gruppen?) –Effekt (text - vad kommer gruppens arbete att leda till?) –Leverans (text - vad kommer gruppen att göra?) Grupperna kopplas till ”nya IKT-gruppen” via fakultetsansvariga Community - grupper

11 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / NETINFO / 19 oktober 2010 LU:s interna Community finns för test på http://luc.ht.lu.se –Logga in med LUCAT-id/lösenord –Lägg in information om dig själv –Lägg in information om grupper som du är sammankallande för –Bjud in andra kollegor på LU - i första hand IT- medarbetare, men alla är välkomna Mål med testet: –Att få in synpunkter på utformningen av communityn –Se hur bra överblick över IT på LU vi kan skapa –Att se om communityn har potential att lyckas Community – testa!

12 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / NETINFO / 19 oktober 2010 Samordnade IT-tjänster –24 augusti – 31 december Roller och strukturer för samordning –24 augusti – 31 december Webbstöd –15 september – 31 december Tidplan

13 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / NETINFO / 19 oktober 2010 Effektmål Leveransmål För detaljer se http://www.lu.se/samordnat-IT-stodhttp://www.lu.se/samordnat-IT-stod Preciseringar av projektets mål

14 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / NETINFO / 19 oktober 2010 Ingen remiss! I stället: –Möten för prefekter/motsv i slutet på november/början på december –Möte för alla IT-medarbetare, 9 december (em). BOKA! Projektet avslutas 31 december 2010 och redovisas i en slutrapport. Redovisning av projektresultat

15 Lunds universitet / Samordnat IT-stöd vid LU / NETINFO / 19 oktober 2010 Skicka synpunkter, idéer och frågor till: samordnat-it-stod@lu.se... eller ring och prata med någon av oss i projektledningen Följ projektet via webbplatsen www.lu.se/samordnat-it-stod


Ladda ner ppt "NETINFO 2010-10-19 Samordnat IT-stöd Lunds universitet Birgitta Lastow Anders Sjöö."

Liknande presentationer


Google-annonser