Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientens läkemedelsinformation Projektet Stockholms läns landsting samarbetar med Region Skåne och Västra Götalands regionen för att ta fram ett stöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientens läkemedelsinformation Projektet Stockholms läns landsting samarbetar med Region Skåne och Västra Götalands regionen för att ta fram ett stöd."— Presentationens avskrift:

1 Patientens läkemedelsinformation Projektet Stockholms läns landsting samarbetar med Region Skåne och Västra Götalands regionen för att ta fram ett stöd förskrivare av läkemedel. Projektet sker i nära samarbete med Apoteket. Stödet är IT-baserat och kopplat till Apotekets läkemedelsinformation. Läkaren kan här snabbt och enkelt se vilka läkemedel som patienten tidigare fått förskrivna.

2 Patientens läkemedelsinformation Mål Uppnå en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling. Detta sker t ex genom:  bättre överblick över läkemedelsbehandlingen  bättre kunskap hos personalen om ordinationer, varningar och effekter  högre kvalitet på IT-stödet

3 Patientens läkemedelsinformation Strategier Patientstrategi: kunskap om patientens totala läkemedelsanvändning ger bättre förutsättningar för korrekta ordinationer och patientens följsamhet till givna ordinationer. Verksamhetsstrategi: införa datorstöd för informationstjänster, beslutsstöd och uppföljning för förskrivare, patienter och vårdorganisationer

4 Patientens läkemedelsinformation Tillgång Alla förskrivare ges tillgång till patientens läkemedelsinformation, via patientens journal. Läkemedelsinformationen tas från Apoteket. Förskrivaren får med en enkel knapptryckning tillgång till informationen.

5 Patientens läkemedelsinformation Samtycke krävs Samtycke krävs från patienten innan förskrivaren kan få tillgång till läkemedelsinformationen. Samtycket är kopplat till respektive läkare. Vid varje ny läkarkontakt krävs nytt samtycke.

6 Patientens läkemedelsinformation Nytta för förskrivaren  förskrivaren får bättre beslutsunderlag  säkrare ordinationer  effektivare läkemedelshantering  tillgången till läkemedelsförteckningen frigör tid Viktigt att vårdgivare deltar i utvecklingen av tjänsten, så att mesta möjliga nytta uppnås!

7 Patientens läkemedelsinformation Nytta för patienten  bättre beslutsunderlag för förskrivaren  säkerheten i ordinationen ökar  integriteten betonas  enklare hantering av läkemedel

8 Patientens läkemedelsinformation Ökad säkerhet Patientsäkerheten ökar, eftersom förskrivaren får en sammanhållen läkemedelsinformation. Det ger förskrivaren ett bättre underlag för beslut om vilka läkemedel som är mest effektiva och som fungerar tillsammans.

9 Patientens läkemedelsinformation Piloter  Försök med patientens läkemedelsinformation har gjorts på flera håll i landet  I Stockholm har vårdcentraler i Stocksund och Täby testat det nya verktyget  Ytterligare tester ska ske på Råsunda, Solna, Upplands Väsby samt en klinik på Danderyds sjukhus under 2008

10 Patientens läkemedelsinformation Citat från piloter -Compliance, att se vad som skrivits ut när patienten inte minns! -Överförskrivning och missbruk kan ses. -Skulle vilja se ordinerade läkemedel också. -Den främsta fördelen är patientsäkerheten. -Utbytesinducerad osäkerhet hos patient och läkare minskar. -Samtycket borde gälla all personal på vårdcentralen.

11 Patientens läkemedelsinformation Slutsats från piloter  Alla förskrivare vill ha funktionen kvar.  Nyttan är stor, fast det till en början tar mer tid.  Största nyttan är följsamheten till läkemedelsordinationen.  I en framtid: olika läkemedelstjänster kan användas för att göra en bedömning tillsammans med patienten.

12 Patientens läkemedelsinformation

13

14


Ladda ner ppt "Patientens läkemedelsinformation Projektet Stockholms läns landsting samarbetar med Region Skåne och Västra Götalands regionen för att ta fram ett stöd."

Liknande presentationer


Google-annonser