Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetssäkring av eventuellt förorenade områden i Blekinge län 2008 Christer Idström och Johanna Rosén Miljöenheten Länsstyrelsen i Blekinge län Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetssäkring av eventuellt förorenade områden i Blekinge län 2008 Christer Idström och Johanna Rosén Miljöenheten Länsstyrelsen i Blekinge län Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetssäkring av eventuellt förorenade områden i Blekinge län 2008 Christer Idström och Johanna Rosén Miljöenheten Länsstyrelsen i Blekinge län Stockholm 2008-11-14

2 Bakgrund och syfte Bakgrund Materialet kommer att betraktas som offentligt i och med rapporteringen till Naturvårdsverket Syfte Kvalitetssäkra materialet Resultatet av kommuniceringen ska ligga till grund för fortsatt arbete med inventering av objekten Informera fastighetsägare, dels om vårt arbete med förorenade områden, dels om vilka verksamheter som tidigare funnits på deras fastighet/er

3 Allmänt Arbetet med identifiering av eventuellt förorenade områden har pågått under flera år. En sammanställning gjordes i slutet på 2005; Rapport 2005:12 ”Identifiering av verksamheter enligt Naturvårdsverkets branschlista 2004-04-21”. Rapport 2008:24 ”Kvalitetssäkring av eventuellt förorenade områden i Blekinge län” bör ses som en uppdatering av ovanstående rapport. Båda rapporterna finns att ladda ner: http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/amnen/Miljo/fororenade_omraden/Rapporter.htm

4 Förberedelser inför kommuniceringen Kontakt med andra länsstyrelser Uppdatering och kontroll av fastighetsbeteckningar Informationsbrev Adresser till fastighetsägare Koppling av uppgifter ifrån adressleveransen till informationsbrevet Utskrift av informationsbrev till fastighetsägarna samt kuvertering och utskick

5 Själva kvalitetssäkringen Ett utskick till 2210 berörda fastighetsägare gjordes 7/1-08 Pressmeddelande Information om projektet på länsstyrelsens hemsida Massmedia uppmärksammade projektet Mottagning av kommentarer på utskicken Arbetsdokument i excelformat

6 Efterarbete Kvalitetsgranskning av de kompletterande uppgifterna Revidering av MIFO-databasen samt inläggning av ny information Redovisning till Naturvårdsverket och kommunerna, utskick och informationsträff samt rapportskrivning Kartskikt på hemsidan och interna kartskikt

7 Tidsåtgång AktivitetTidsåtgång (h) Förberedelser (kontakt med andra länsstyrelser, sökningar i GIS etc) 35 Adresser till Lantmäteriet, Metria40 Skriva brev, pressmeddelande10 Koppla adresser och övriga uppgifter till brevet30 Skriva ut brev2 Kuvertering40 Hemsidan med uppdateringar inkl kartskikt20 Kontakt med fastighetsägare200 Kvalitetsgranskning av de kompletterande uppgifterna20 Revidering av uppgifterna i MIFO-databasen43 Redovisning för NV och kommunerna, utskick och informationsträff, rapportskrivning 40 Summa: 480 timmar

8 Resultat 35,8 % (1020 st) hörde av sig 9,1 % av uppgifterna visade sig vara felaktiga och har tagits bort 10,5 % av uppgifterna var felplacerade, kommunicerades med fel fastighetsägare eller måste utredas vidare av andra orsaker 16,2 % av de korrekta uppgifterna tillfördes mer information än vad vi tidigare hade tillgång till

9 Resultat Exempel på de felaktigheter som dykt upp är: Hem- eller kontorsadresser Nya gränsdragningar inom vissa branscher (exempelvis väderkvarnar, mindre åkerier, verkstadsindustrier utan processer, textilindustrier med bara sömnad) Tekniska konsulter Lantbrukare Lagerlokaler utan någon kopplad verksamhet Endast försäljning av produkter, ingen tillverkning Enstaka dubbletter

10 Information om materialet Det material som har lämnats till Naturvårdsverket respektive kommunerna i länet innehåller upplysningar om: F-nr (länsstyrelsens identitetsnummer) Bransch Fastighetsbeteckning Koordinater Status (identifierat eller inventerat objekt)

11 Avslutningsvis… Felaktigheter kan självklart fortfarande förekomma i materialet!! Mer information om respektive objekt kan finnas och tillhandahålls lämpligast genom kontakt med oss som medverkat i projektet. Bedömningar om kvaliteten på dessa uppgifter får göras från fall till fall. Många av objekten kommer att inventeras och då kommer vi att få fram ännu mer information och har möjlighet att kvalitetssäkra all information som vi har och/eller skaffar oss om respektive objekt.

12 Kartskiktet http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/amnen/Miljo/fororenade_omraden/potentiella_fororenade_omr.htm http://www.gis.lst.se/lstgis/

13 Frågor??


Ladda ner ppt "Kvalitetssäkring av eventuellt förorenade områden i Blekinge län 2008 Christer Idström och Johanna Rosén Miljöenheten Länsstyrelsen i Blekinge län Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser