Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rektor/förskolechefens roll i införandet av ny läroplan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rektor/förskolechefens roll i införandet av ny läroplan"— Presentationens avskrift:

1 Rektor/förskolechefens roll i införandet av ny läroplan
-framgångsfaktorer för ett lyckat arbete

2 Vilken roll har rektor/förskolechef
Leder arbetet på skolan med införandet av nya läroplaner Sätter upp mål och följer upp om insatserna ger den effekt det avser Till sitt stöd finns nyckelpersoner, lärledare och utvecklingsledare och en massa stödmaterial från Skolverket. Uppmuntra personalen när vi ser att vi uppfyllt våra delmål!!

3 Vilka frågor kan man ställa sig som chef?
Har vi rätt organisation för att kunna genomföra läroplanerna? ex schema, hur personalen nyttjas mm Har vi satt upp några mål för arbetet med läroplanerna? Hur ser vi att vi lyckas? Hur vet vi vad som händer på alla arenor där det jobbas med läroplansarbetet? Hur sorterar vi bort andra utvecklingsområden så vi kan hålla fokus på kunskapsuppdraget?

4 Vilka frågor kan man ställa sig som chef?
Vilka aktiviteter har jag genomfört med personalen för att träna på följande: Kunskapssyn? Lokala pedagogiska planeringar? Bedömning? Att tolka läroplansmålen? Hur ger jag personalen feed-back på den undervisning de bedriver?

5 Vilka är framgångsfaktorerna?
Täta träffar med nyckelpersonerna på inplanerade datum och tid. Regelbunden gemensam arbetstid finns avsatt för personalen Samla in dokumentation från träffarna som nyckelpersonerna har med er personal. Kontinuerlig respons på dokumentationen, skriftliga omdömena och lokala pedagogiska planeringar Nyttja medarbetarsamtalet till samtal om LPP, skriftliga omdömen och bedömningar

6 Vilka är framgångsfaktorerna?
Rapport på er skolas/förskolas måluppfyllelse enligt Excelarket för kunskapsuppföljning, arbetsplanerna i förskolan och Verktyg för kvalitetsutveckling Lyft er skolas goda exempel av LPP, skriftliga omdömen och bedömningsmatriser när ni träffas i helgrupp t ex APT Engagerad och stödjande för all personal och extra viktigt med nyckelpersonerna

7 Så kan rektors planering se ut
Gör en strategi för hela arbetet. Tydliggör vision, mål, process, organisation, uppföljning och utvärdering Var tydlig, lägg dig i, var nyfiken på hur lärarna tänker, planerar, undervisar och bemöter barn och elever Följ upp arbetet på olika nivåer Använd medarbetarsamtal och lönesamtal som de verktyg de kan vara Fira när ni ser att ni nått synbara resultat!


Ladda ner ppt "Rektor/förskolechefens roll i införandet av ny läroplan"

Liknande presentationer


Google-annonser