Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jonas Gustafsson ILU Uppsala universitet Intervjuer Jonas Gustafsson Lärarhögskolan i Stockholm Examensarbete, v 05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jonas Gustafsson ILU Uppsala universitet Intervjuer Jonas Gustafsson Lärarhögskolan i Stockholm Examensarbete, v 05."— Presentationens avskrift:

1 Jonas Gustafsson ILU Uppsala universitet Intervjuer Jonas Gustafsson Lärarhögskolan i Stockholm Examensarbete, v 05

2 Jonas Gustafsson ILU Uppsala universitet Några aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete Att problematisera en företeelse Strukturera tankegångar och frågeställningar Samla material Systematisera och analysera materialet Dokumentara allt man gör Redovisa

3 Jonas Gustafsson ILU Uppsala universitet Intervjuundersökningens sju stadier Tematisering Planering Intervju Utskrift Analys Verifiering Rapportering

4 Jonas Gustafsson ILU Uppsala universitet För- och efterarbete

5 Jonas Gustafsson ILU Uppsala universitet För- och efterarbete Metodval Hur få kontakt med dem jag vill intervjua Var, när och hur? Vilket slag av frågor? Början och slut

6 Jonas Gustafsson ILU Uppsala universitet För- och efterarbete Metodval Hur få kontakt med dem jag vill intervjua Var, när och hur? Vilket slag av frågor? Början och slut Hur dokumenteras intervjun? Bearbetning? Utskrift, märkning? Hur gör jag om respondenten avbryter eller blir arg? Ska en respondent kunna ändra sig?

7 Jonas Gustafsson ILU Uppsala universitet Några slag av intervjufrågor Inledande frågor Uppföljningsfrågor Sonderande frågor Specificernade frågor

8 Jonas Gustafsson ILU Uppsala universitet Några slag av intervjufrågor Inledande frågor Uppföljningsfrågor Sonderande frågor Specificernade frågor Direkta frågor Indirekta frågor Struktrurerande frågor Tystnad Tolkande frågor

9 Jonas Gustafsson ILU Uppsala universitet Några olika uppläggningar Längd Parintervju/gruppintervju Observatör? Öppen, styrd, halvstrukturerad? Frågornas ordning? Frågeguide eller lista? Intervju eller terapeutiskt samtal?

10 Jonas Gustafsson ILU Uppsala universitet


Ladda ner ppt "Jonas Gustafsson ILU Uppsala universitet Intervjuer Jonas Gustafsson Lärarhögskolan i Stockholm Examensarbete, v 05."

Liknande presentationer


Google-annonser