Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.palliativ.se Svenska palliativ register Carl-Johan Fürst, ordförande Greger Fransson, registerhållare Monika Eriksson, koordinator Maria Olsson, koordinator.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.palliativ.se Svenska palliativ register Carl-Johan Fürst, ordförande Greger Fransson, registerhållare Monika Eriksson, koordinator Maria Olsson, koordinator."— Presentationens avskrift:

1 www.palliativ.se Svenska palliativ register Carl-Johan Fürst, ordförande Greger Fransson, registerhållare Monika Eriksson, koordinator Maria Olsson, koordinator http://www.palliativ.se

2 www.palliativ.se Bakgrund- uppdrag från två håll Verksamhetsföreträdare SFPM (Svenska föreningen för palliativ medicin) Pilotstudie 2005 Nationella rådet för palliativ vård NRPV Start 2006 med styrgrupp, anställda och vetenskapligt råd Regeringen SOU 2001:6 Socialdepartementet skrivelse nr 166 Registerpengar från SKL (Sveriges kommuner och landstings, Socialstyrelsen) 2006 + 2007

3 www.palliativ.se Styrgrupp Olika organisationer landsting/privat/kommun Olika yrkeskategorier läkare/sjuksköterskor Geografisk spridning 10 personer

4 www.palliativ.se Dödsfall I Sverige dör 90-94 000 människor varje år

5 www.palliativ.se Syfte Ge en bild av hur vården i livets slut ser ut och successivt förbättra denna vård. Svenska palliativregistret alla som dör!

6 www.palliativ.se Registrets utveckling

7 www.palliativ.se Registreringar sedan start I 78 av 291 kommuner med en spridning i alla län Från ca 8000 dödsfall Uppgifter har lämnats från enheter inom sjukhus, primärvård, kommuner och privat verksamhet Registret har samlat in uppgifter om hur vården fungerar i livets sista vecka

8 www.palliativ.se Anslutning till registret

9 www.palliativ.se Upplägg ENHETSENKÄT 1 gång/år Verksamheten Upptagsområde Personal Tillgänglighet av olika yrkesgrupper Rutiner DÖDSFALLSENKÄT Alla dödsfall/sista veckan Väntat/oväntat dödsfall Vårdtid Dödsplats valfrihet Information pat/närstående Självbestämmande Läkarundersökt Symtomkontroll Vid behovs ordinationer Närvaro vid dödsfallet Uppföljning närstående

10 www.palliativ.se Inrapporterade dödsfall

11 www.palliativ.se Om sjukvården förväntar död…

12 www.palliativ.se Fördelningen av 4561 väntade dödsfall 2006

13 www.palliativ.se Säbo 2006

14 www.palliativ.se Korttid 2006

15 www.palliativ.se Valfriheten på korttidsplatser

16 www.palliativ.se Statistik öppen för alla Aktuellt Anmälan Kontakt med registret

17 www.palliativ.se Öppen statistik

18 www.palliativ.se Information till närstående

19 www.palliativ.se Fyll i blanketten

20 www.palliativ.se Efter inloggning

21 www.palliativ.se Varför skall vi registrera Ett register för alla vårdgivare Diskussionsunderlag Snabb återkoppling av data Kvalitetsutveckling på den egna enheten


Ladda ner ppt "Www.palliativ.se Svenska palliativ register Carl-Johan Fürst, ordförande Greger Fransson, registerhållare Monika Eriksson, koordinator Maria Olsson, koordinator."

Liknande presentationer


Google-annonser