Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska palliativ register

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska palliativ register"— Presentationens avskrift:

1 Svenska palliativ register
Carl-Johan Fürst, ordförande Greger Fransson, registerhållare Monika Eriksson, koordinator Maria Olsson, koordinator

2 Bakgrund- uppdrag från två håll
Verksamhetsföreträdare SFPM (Svenska föreningen för palliativ medicin) Pilotstudie 2005 Nationella rådet för palliativ vård NRPV Start 2006 med styrgrupp, anställda och vetenskapligt råd Regeringen SOU 2001:6 Socialdepartementet skrivelse nr 166 Registerpengar från SKL (Sveriges kommuner och landstings, Socialstyrelsen)

3 Styrgrupp Olika organisationer landsting/privat/kommun
10 personer Olika organisationer landsting/privat/kommun Olika yrkeskategorier läkare/sjuksköterskor Geografisk spridning

4 Dödsfall I Sverige dör människor varje år

5 Syfte Ge en bild av hur vården i livets slut
ser ut och successivt förbättra denna vård. Svenska palliativregistret alla som dör!

6 Registrets utveckling

7 Registreringar sedan start
Registret har samlat in uppgifter om hur vården fungerar i livets sista vecka I 78 av 291 kommuner med en spridning i alla län Från ca 8000 dödsfall Uppgifter har lämnats från enheter inom sjukhus, primärvård, kommuner och privat verksamhet

8 Anslutning till registret

9 Alla dödsfall/sista veckan
Upplägg ENHETSENKÄT 1 gång/år Verksamheten Upptagsområde Personal Tillgänglighet av olika yrkesgrupper Rutiner DÖDSFALLSENKÄT Alla dödsfall/sista veckan Väntat/oväntat dödsfall Vårdtid Dödsplats valfrihet Information pat/närstående Självbestämmande Läkarundersökt Symtomkontroll Vid behovs ordinationer Närvaro vid dödsfallet Uppföljning närstående

10 Inrapporterade dödsfall

11 Om sjukvården förväntar död…

12 Fördelningen av 4561 väntade dödsfall 2006

13 Säbo 2006

14 Korttid 2006

15 Valfriheten på korttidsplatser

16 www.palliativ.se Anmälan Kontakt med registret Statistik öppen
för alla Aktuellt

17 Öppen statistik

18 Information till närstående

19 Fyll i blanketten

20 Efter inloggning

21 Varför skall vi registrera
Ett register för alla vårdgivare Diskussionsunderlag Snabb återkoppling av data Kvalitetsutveckling på den egna enheten


Ladda ner ppt "Svenska palliativ register"

Liknande presentationer


Google-annonser