Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitet i förskola, skola, vuxen- utbildning och skolbarnsomsorg Statens utgångspunkter –Elevernas utveckling mot nationella mål i centrum –Nationell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitet i förskola, skola, vuxen- utbildning och skolbarnsomsorg Statens utgångspunkter –Elevernas utveckling mot nationella mål i centrum –Nationell."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitet i förskola, skola, vuxen- utbildning och skolbarnsomsorg Statens utgångspunkter –Elevernas utveckling mot nationella mål i centrum –Nationell likvärdighet i ett decentraliserat system förutsätter systematiskt gransknings- och förbättringsarbete på alla nivåer –Förstärkta insatser från staten ökad granskning (Skolverket) starkare stöd (Myndigheten för skol- utveckling)

2 Fortsatta satsningar på ökad kvalitet (prop. 2003/04:01) Fler lärare –15 000 under perioden 2001-2006 Förbättrade utbildningsvillkor i segregerade områden Ökade krav på förbättrade kvalitets- redovisningar Ytterligare satsning på utbildningsinspektion Fortsatta satsningar på utveckling av vuxnas lärande mm

3 Kvalitetsredovisning Centralt verktyg för kvalitetsarbete Förbättrat informationsvärde Ökad delaktighet i skolans utveckling Främjande för kvalitetsarbete och styrning Enhetliga resultatmått Även omfatta förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (regeringens kvalitetsprogram för skolan) artikelnr U03.005)

4 Myndigheter på skolområdet skall stödja kommuner och andra huvudmän i deras utveckling av verksamheten så att nationellt fastställda mål och likvärdighet i utbildningen uppnås. skall koncentrera sitt arbete till kvalitets- kontroll genom uppfölj- ning, utvärdering, tillsyn, kvalitetsgranskning och utbildningsinspektion.

5 Skolans resultat Hög andel elever som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg Många som inte är behöriga till gymnasieskolan Många som inte full- följer gymnasieskolan Goda resultat vid internationella jäm- förelser De flesta har behörig- het till högskolan Eleverna trivs i skolan och med sina lärare

6 Vad är utveckling? Målinriktad förbättring Möjlighet och nödvändighet Kunskap om den egna verksamheten Resultat – en högre måluppfyllelse Utveckling måste komma inifrån ….. …..gärna med utifrån kommande stöd och stimulans

7 Utvecklingsdialog Överläggningar mellan Myndigheten för skolutveckling och företrädare för huvud- mannen med inriktning mot utveckling och resultatförbättring utifrån statens och huvudmannens respektive perspektiv. Syftet är att komma överens om utveck- lingsområden och utvecklingsåtgärder som genomförs i samråd

8 Framgångsfaktorer fokusering på mål och resultat delaktighet och inflytande långsiktighet och uthållighet

9 Kvalitetsarbete Systematiskt och strukturerat arbete för att utveckla eller skapa förutsättningar för utveckling av kvaliteten i verksamheten Innefattar; –uppföljning och utvärdering, –analys och värdering, –förbättringsåtgärder

10 Kvalitet i förskola, skola, vuxen- utbildning och skolbarnsomsorg Hur väl verksamheten –uppfyller nationella mål –svarar mot nationella krav och riktlinjer –uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella –kännetecknas av en strävan till för- nyelse och ständiga förbättringar

11 Mål Uppföljning/ utvärdering Kvalitets- redovisning Utvecklings- åtgärder Roll och resurs- fördelning Genomförande av verksamheten Resultat Analys och bedömning Dialog Systematiskt och strukturerat kvalitetsarbete Utveckling av kvaliteten i verksamheten


Ladda ner ppt "Kvalitet i förskola, skola, vuxen- utbildning och skolbarnsomsorg Statens utgångspunkter –Elevernas utveckling mot nationella mål i centrum –Nationell."

Liknande presentationer


Google-annonser