Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chapter 10 Quality Diskuteras nästa gång då temat är kvalitet Kap 5 tom 10 samt 13 handlar om kvalitet Britt & Anders Wallgren21 februari 2008 Stockholms.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chapter 10 Quality Diskuteras nästa gång då temat är kvalitet Kap 5 tom 10 samt 13 handlar om kvalitet Britt & Anders Wallgren21 februari 2008 Stockholms."— Presentationens avskrift:

1 Chapter 10 Quality Diskuteras nästa gång då temat är kvalitet Kap 5 tom 10 samt 13 handlar om kvalitet Britt & Anders Wallgren21 februari 2008 Stockholms universitet Statistiska institutionenRegister och statistiska databaser, våren 2008

2 page 182 Fyra personalkategorier på en statistikbyrå: (Metod)statistiker Ämnesstatistiker, produktansvariga, största kategorin IT-specialister Chefer, ofta f.d. ämnesstatistiker Dessa kategorier använder olika termer, har olika intresseområden, ansvarsområden, attityder Producentens syn på kvalitet dominerar inom SCB Användarnas syn på kvalitet?

3 Tre sorts metoder: Statistikvetenskapliga metoder (urvalsdesign, estimation, bortfallskompensation, prisindex, säsongrensning) Bra ad hoc-metoder (RTB standardiserad pop) Dåliga ad hoc-metoder

4 Kap 8: Saknade värden i register, inget görs Övertäckning i Befolkningsregistret, inget görs, upptäcktes 1995 (bild 3 förra gången Jan Ekberg) ansvaret läggs på SKV Tidsseriebrott i Utbildningsregistret, inget gjordes 1990, dubbelräkning år 1999 (senare idag) Kap 9: Näringgren, andra flervärda variabler, ger inkonsistenser Tidsseriebrott i Företagsregistret, SNI-byten påverkar NR-serierna, bytet till SNI2007 blir bättre Producentsynsätt/användarsynsätt

5 Registerstatistiken har skötts av: Ämnesstatistiker, produktansvariga, största kategorin IT-specialister Chefer, ofta f.d. ämnesstatistiker Ansågs att det inte finns/behövs statistikvetenskapliga metoder för detta Bra ad hoc-metoder (RTB standardiserad pop) Dåliga ad hoc-metoder Inga termer Synsättsförändringar tar tid, att genomföra förändringar tar tid Boken: Skilj på hur det är på SCB och hur det borde vara

6 Chapter 8.1 Värden saknas page 127sidan 138 sv bok Page 129 Inte vårt ansvar, det är Utbildningsregistrets resp. Företagsregistrets ansvar

7 Det väsentliga är: 1.Att inget görs åt saknade värden är inte bra! 2.Går att göra bättre med lämplig metod 3.Vi måste ha metodik som fungerar i systemet 4.Endast imputering fungerar i systemet (page 136-137) 5.Datainspektionen har godkänt vår metodik (page 133-134) 6.Hur imputera? Använd etablerad metodik, ej bokens syfte

8 Page 136

9 Page 137 Page 138

10 8.2 Övertäckning Kan åtgärdas, att vänta sedan 1995 på att SKV skall förbättra folkbokföringen har inte gjort det lätt för användarna Kan inte kräva att adm myndigheter gör vad statistiken kräver! SCB måste kunna ta ansvar för att statistiken förbättras Page 138

11

12 8.3Tidsseriebrott Kan åtgärdas, lägg inte alla problem på användarna! Användare kedjar serier med kvoter =nytt/gammalt SCB måste kunna ta ansvar för de tidsseriebrott som sker UtbReg 1990 UtbReg 1999 FDB 2007 AKU Page 140

13 Page 142

14 Ett antal viktiga tidsserier länkas på ”makronivå” För varje årgång av registret får vi ett antal skillnader mellan ursprungliga och länkade tidsserievärden Dessa skillnader blir styrvillkor, ursprungsvikterna = 1 kalibreras om till vikter som ger länkade serier Får de viktiga serier som man vill ha Alla andra serier länkas konsekvent mot dessa

15 Chapter 9Näringsgren flervärd variabel Från Statistisk årsbok 2007:

16 Page 154 Page 164

17 Återigen ett problem som man inte trott kan lösas 1.Visa att metodik finns som ger bättre skattningar 2.Visa att det fungerar i systemet, dvs ger konsistenta skattningar, page 157-160 3.Vikter används, page 155

18 Skattningar av antal anställda blir på detta sätt (9.14c), även t.ex. produktion bygger på största Ng, men t.ex. exportstatistiken bygger på försändelser och där finns export från branschen DK, trots att produktion = 0 i traditionella skattningar Trassel för NR!

19 Men fungerar vår metod i ett system av register där det finns många flervärda variabler? Ja!Page 157-158: 1.Traditionell skattning 2.Kombinationsobjektskattning

20 Får vi konsistenta skattningar i olika register? Ja! Page 161-163:

21 Page 161

22 Page 162


Ladda ner ppt "Chapter 10 Quality Diskuteras nästa gång då temat är kvalitet Kap 5 tom 10 samt 13 handlar om kvalitet Britt & Anders Wallgren21 februari 2008 Stockholms."

Liknande presentationer


Google-annonser